Главная Обратная связь

Дисциплины:


Способи виконання підрахунків в СУБД Microsoft AccessПідрахунки в СУБД Microsoft Access можна робити за допомогою запитів і звітів.

Запит - один з найбільш потужних об¢єктів MS Access, який дозволяє ефективно представити інформацію, що містять таблиці, з певними властивостями.

- Майстер ПРОСТОЙ ЗАПРОС на основі кількох пов'язаних таблиць або запитів дозволяє створювати запити двох типів: ПО­ДРОБНЫЙ та ИТОГОВЫЙ.

- Майстер ПЕРЕКРЕСТ­НЫЙ ЗАПРОС створює запит із статистичними розрахунками (суми, середні значення, кількість записів тощо). Такий запит дуже схожий на зведену таблицю EXCEL.

За допомогою рядка Условие отбора можна створити за­пит з параметрами. Під час виконання такого запиту відкрива­ються вікна діалогу, котрі містять запрошення на введення умови відбору записів. Щоб створити запит з параметрами для кожного поля, яке передбачається використовувати як пара­метр, у рядок Условие отбора треба ввести текст запрошення у квадратних дужках ([]). Якщо необхідно увести діапазон зна­чень, використовуються параметри BETWEEN та AND у тако­му вигляді:

BETWEEN [...] AND [...]. Для параметра можна встановити тип даних за допомогою меню Запрос/Параметры.

Приклад

Створити розрахункове поле «Нова вартість доставки», що буде більша від попередньої на 20%.

Запросы → Конструктор → (прав. кн. мишки на пустому полі) → Построить

Вводимо наступне

Нова вартість доставки:[Закази]![Вартість доставки]*1,2

Поставити галачку напроти «Вывод на экран».

Звіти: використовуються для більш зручного представлення даних при друці, створюються на базі значень таблиці і запитів.

Щоб зробити розрахунки в звітах, звіт відкривають у режимі конструктора кнопкою Поле, створюють поле в частині Примечание Отчета. Після створення із меню правою мишею команда Свойства–Данные, з”являється вікно Построитель виражений, ліворуч - перелік функцій Встроенные Функции, в третій частині вибираємо функції, середня частина містить категорії функцій, кнопка Вставити. З”являється у вікні назва функції AVG (Expr), треба виділити те, що в дужках, замість нього: активізувати “Звіт по” або відповідний об”єкт і шукаємо потрібне і кнопка ОК.

 

82. Способи пов’язування таблиць в СУБД Microsoft Access .

СУБД ACCESS дозволяє створювати зв'язки між таблицями на основі відношень типу «один-до-одного» та «один-до-бага-тьох». Встановлення зв'язку «багато-до-багатьох» потребує на­явності третьої таблиці.

Для встановлення зв'язку між таблицями необхідно у меню СЕРВИС вибрати команду Схема данных. У результаті з'явиться вікно Добавление таблицы, в якому треба вибрати потрібні таблиці за допомогою миші та кнопки Добавить, а потім натиснути на кнопку Закрыть.Команди Сервіс-Схема Даних, в цьому вікні меню Связи, у ньому «Показати таблицю», з’являється вікно «Добавление таблицы», клацнути на таблиці, що хочемо використати для зв’язку, клацнути «Добавити», по закінченню кнопка «Закрити», лівою мишею переносимо ключове поле однієї таблиці на ключове поле іншої(обов’язковою умовою є співпадіння ключових полів, які переносяться). Для зміни зв’язку необхідно вивести на екран діалогове вікно «Схема даних», потім двічі клацнути по лінії між двома таблицями, після цього внести необхідні зміни. Для вилучення зв’язку необхідно клацнути на нього в вікні «Схема даних» і натиснути DELETE, після підтвердження вилучення зв”язок зникне.

Для зв’язування таблиць у реляційних СУБД використовують ключі. Ключем називають сукупність полів таблиці, значення яких ідентифікують її записи. Первинним ключем називають такий ключ, який однозначно ідентифікує записи таблиці. Іншими словами, значення первинного ключа є унікальним для даної таблиці. Часто первинний ключ складається з одного поля. Наприклад, первинним ключем таблиці Особи має бути поле ТабНомер, і аж ніяк не Прізвище, оскільки записів з однаковим табельним номером не повинно бути. Водночас можна очікувати на записи, де є однакові прізвища.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...