Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типові логічні функції в Excel і приклади їх використанняAND - Повертає значення TRUE, якщо всі аргументи мають значення TRUE; повертає значення FALSE, якщо хоча б один аргумент має значення FALSE.

Синтаксис: AND(лог_значення1;лог_значення2; ...)

Приклад: =AND(2+2=4; 2+3=5) Усі аргументи дорівнюють TRUE (TRUE)

FALSE - Повертає логічне значення FALSE.

Синтаксис: FALSE( ) Можна ввести слово FALSE безпосередньо в аркуш або формулу; Microsoft Excel інтерпретуватиме його як логічне значення FALSE.

IF - Повертає одне значення, якщо вказана умова в результаті обчислення дає значення TRUE, і інше значення, якщо FALSE.

Синтаксис: IF(лог_вираз;значення_якщо_істина;значення_якщо_хибність)

Приклад: =IF(A2<=100;"У рамках бюджету";"Перевищення бюджету")

NOT - Змінює логічне значення свого аргументу на протилежне.

Синтаксис: NOT(логічне_значення).

Приклад: =NOT(FALSE) Змінює на протилежне значення FALSE (TRUE)

OR - Повертає TRUE, якщо принаймні один з аргументів має значення TRUE; повертає FALSE, якщо всі аргументи мають значення FALSE.

Синтаксис: OR(логічне_значення1;логічне_значення2; ...)

Приклад: =OR(TRUE;FALSE;TRUE) Принаймні один аргумент має значення TRUE (TRUE)

TRUE - Повертає логічне значення TRUE.

Синтаксис: TRUE( ) Можна ввести значення TRUE безпосередньо у клітинки та формули без використання цієї функції.

Типові проблеми, вирішуємі експертними системами.

Експертні системи вирішують ряд типових проблем у таких напрямках:

а) Медична діагностика.

Діагностичні системи використовуються для встановлення зв'язку між порушеннями діяльності організму і їхніх можливих причин. Найбільш відома діагностична система MYCІ. В даний час ця система ставить діагноз на рівні лікаря-фахівця. Вона має розширену базу знань, завдяки чому може застосовуватися у різних областях медицини.

б) Прогнозування.

Прогнозуючі системи пророкують можливі результати на основі даних про поточний стан об'єкта. Поки ще відсутні ЕС, здатні допомогти збільшити капітал, але прогнозуючі системи вже можуть пророкувати погоду, врожайність тощо.

в) Планування.

Планувальні системи призначені для досягнення конкретних цілей при рішенні задач з великим числом змінних.

г) Інтерпретація.

Інтерпретуючі системи мають здатність одержувати певні висновки на основі результатів спостереження.

д) Контроль і керування.

Системи, засновані на знаннях, можуть застосуються в якості інтелектуальних систем контролю і приймати рішення, аналізуючи дані, що надходять від декількох джерел. Такі системи вже працюють на атомних електростанціях, керують повітряним рухом і здійснюють медичний контроль.е) Діагностика несправностей у механічних і електричних пристроях.

У цій сфері системи незамінні як при ремонті механічних і електричних машин (автомобілів, дизельних локомотивів і т.д.), так і при усуненні несправностей в аппаратному і програмному забезпеченні комп'ютерів.

ж) Навчання.

Система одержує інформацію про діяльність деякого об'єкту (наприклад, студента) і аналізує його поводження. База знань змінюється відповідно до поведінки об'єкта.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...