Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форми використання комп'ютерної техніки у великих системахХарактерною особливістю сучасного стану розвитку народного господарства є широке використання комп’ютерної техніки та новітнього програмного забезпечення. Комп’ютерні системи використовуються на багатьох великих, середніх та малих промислових підприємств різної форми власності,в банківських установах, у торгівельній мережі. Комп’ютерні технології застосовують у виробництві, промисловості, видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах зв’язку і системах управління транспорту, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. Досить часто комп’ютерна техніка використовується не автономно, а в складі локальних або корпоративних мереж.

Потенційними замовниками випускників даної спеціальності є:

1) промислові підприємства;

2) проектно-технологічні і науково-дослідні організації, конструкторські бюро;

3) підприємства й організації транспорту, сільського господарства, соціальної сфери, банки, страхові компанії і т.п.;

4) вищі навчальні заклади I–IV рівня акредитації, професійно-технічні училища, школи.

 


 

1. Алгоритм і його властивості.

2. Архітектура персональних комп’ютерів (ПК).

3. Використання авто фільтру в Excel .

4. Використання надбудов Microsoft Excel для вирішення нелінійних рівнянь n-го порядку.

5. Використання перевірки при введенні даних у середовищі Microsoft Excel .

6. Використання розширеного фільтру у середовищі Excel , типи критеріїв.

7. Використання фільтрів в Microsoft Access , приклади.

8. Використання функції ДМАКС, ДМИН, ДСРЗНАЧ Microsoft Excel. Надати приклади.

9. Використання функцій Microsoft Excel для вирішення систем лінійних рівнянь.

10. Використання функцій СУММ, БДСУММ, СУММЕСЛИ в Excel . Надати приклади.

11. Вікно "Построитель выражений" і технологія його використання в СУБД Microsoft Access (Приклад).

12. Властивості полів в таблицях СУБД Microsoft Access . Поняття поля зв”язування.

13. Внутрішня пам’ять комп‘ютерів (оперативна, постійна, буферна, кеш-пам’ять, базова та додаткова пам’ять);

14. Впровадження об'єктів з використанням OLE i DDE принципів у EXCEL і у WINWORD.

15. Впровадження таблиць і діаграм Microsoft Excel в Word .

16. Глобальна комп‘ютерна мережа Internet. Склад послуг.

17. Доцільність використання комп'ютерної техніки та програмних засобів при розв'язанні завдань менеджменту.18. Експертні системи, їх відмінності від традиційних систем.

19. Задачі на прогнозування, задачі оптимізації, задачі оцінки інвестицій, фінансові задачі (практика).

20. Зміст і призначення основних фінансових функцій в Excel . Навести приклади.

21. Зміст і призначення основних математичних функцій в Excel . Приклади використання.

22. Зовнішня пам’ять комп‘ютерів (накопичувачи на магнитних стрічках, гнучких та жорстких дисках; накопичувачи на оптичних дисках);

23. Інструментальні засоби MS Outlook Express .

24. Інструментальні програмні засоби для створення експертних систем.

25. Інформація, її види та властивості.

26. Команда "Подбор параметра" і методика її використання в Excel .

27. Критерії в Excel . Приклади створення та використання.

28. Логічні функції в Excel . Приклади використання.

29. Майстер зведених таблиць Excel і методика створення зведених таблиць різних типів.

30. Макроси та їх призначення.Технологія створення макросів в таблицях Excel.

31. Метод графічного вирішення нелінійних рівнянь n-го порядку засобами Microsoft Excel.

32. Методика роботи з E-Mail, створення власної поштової скриньки.

33. Методика створення зведених таблиць в Excel .

34. Методика створення макросів і приклад іх використання Excel .

35. Методика створення рядка меню в середовищі СУБД Microsoft Excel.

36. Методика створення та впровадження об‘єктів з одних додатків Microsoft Office в інші. Навести приклади.

37. Методика створення таблиць в Microsoft Access .

38. Методика створення формул і пріоритети операцій в Excel .

39. Методика створення функцій користувача в таблицях Excel . Використання створених функцій.

40. Найбільш популярні системи і технологія пошуку інформації по ключовому слову в Internet.

41. Обчислення в запитах СУБД Microsoft Access (формули, вбудовані функції, функції користувача).

42. Основні елементи вікна броузера Internet Explorer.

43. Основні засоби для роботи з Internet та іх характеристики.

44. Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в Excel і приклади їх використання.

45. Перспективи розвитку комп‘ютерних навчальних систем.

46. Подання інформації в комп‘ютерах.

47. Поняття "Протоколи" в глобальної мережі Internet.

48. Поняття URL у WEB - документі.

49. Поняття WEB-адреси. Складові частини.

50. Поняття Web–сервер, Web-Site, Web-сторінка та іх характеристика.

51. Поняття WWW. Використання браузерів.

52. Поняття експертні cистеми і їх відміна від інших систем.

53. Поняття реляційних баз даних, типи відношень.

54. Поняття штучного інтелекту.

55. Пошук інформації (фільтри, запити) в СУБД

55. Пошук інформації (фільтри, запити) в СУБД Microsoft Access .

56. Пошук інформації (фільтри, запити) в СУБД Microsoft Excel.

57. Пошук інформації в глобальній комп`ютерній мережі Internet.

58. Призначення та створення кнопочних форм у СУБД Microsoft Access .

59. Призначення протоколу НТТР ( Hypertext Transfer Protocol).

60. Призначення протоколу ТСР/ІР.

61. Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД). Проектування бази даних

62. Призначення систем IRC (Internet Relay Chat).

63. Принципи розробки алгоритмів і програм для рішення прикладних задач.

64. Пристрої уведення-виведення інформації (клавіатура; мишка; монітор; принтери; сканери; плоттери; засоби мультімедіа);

65. Програма “Пошук рішення” і її використання в таблицях Excel .

66. Програмне забезпечення обчислювальних мереж.

67. Проектування та створення структури файлів даних у Microsoft Access.

68. Протокол FТР, призначення, характеристика.

69. Протоколи в глобальної мережі Internet.

70. Процесор та його складові (арифметико-логічний пристрій, пристрій управління, регістри тощо);

71. Робочий аркуш в Excel, робота з аркушами (додавання, видалення, перейменування тощо).

72. Склад апаратної частини ПК.

73. Склад і призначення елементів вікна Microsoft Access .

74. Склад і призначення кнопок панелі інструментів Internet Explorer.

75. Склад інтегрованого пакету Microsoft Office та методика обміну даними між складовими пакету.

76. Складові частини інформатики.

77. Складові частини Internet.

78. Сортування та індексація в СУБД Microsoft Access.

79. Соціальні, правові та етичні аспекти інформатики.

80. Списки в Excel : методика їх створення і роботи з ними.

81. Способи виконання підрахунків в СУБД Microsoft Access

82. Способи пов’язування таблиць в СУБД Microsoft Access .

83. Способи пов’язування таблиць в СУБД Microsoft Excel.

84. Способи створення виразів у формах, запитах та звітах Microsoft Access .

85. Стандартні групи новин Internet.

86. Стандартні логічні функції, що застосовуються при роботі з EXCEL: Надати приклади.

87. Стандартні програмні засоби для роботи в Internet.

88. Статистичний аналіз даних, прогнозування.

89. Статистичні функції в Excel , приклади використання.

90. Створення гіперпосилань на документи та файли.

91. Створення діаграм і графіків в Excel , методика використання "Мастера диаграмм" .

92. Створення запитів та пошук інформації за допомогою автофільтру та посиленого фільтру в Excel .

93. Створення запитів у середовищі Microsoft Access . Поняття SQL.

94. Створення зведених таблиць у середовищі Excel , типи, призначення, можливості.

95. Створення звітів у середовищі СУБД Microsoft Access .

96. Створення кнопочних форм у середовищі Microsoft Access та технологія роботи з ними.

97. Створення макросів мовою Visual Basic for Applications.

98. Створення макросів в проекті Microsoft Access та технологія роботи з ними.

99. Створення макросів і їх використання в СУБД Microsoft Excel.

100. Створення меню у середовищі СУБД Microsoft Access.

101. Створення меню у середовищі СУБД Microsoft Excel.

102. Створення простих та складних макросів у СУБД Microsoft Access. Технологія використання макросів

103. Створення розрахункових полів в запитах, звітах та формах Microsoft Access за допомогою Побудувача виразів.

104. Створення стилів користувача у Microsoft Word.

105. Створення та використання шаблонів в структурованих документах Microsoft Word.

106. Створення форм різних типів у СУБД Microsoft Access .

107. Створення функцій користувача в Excel .

108. Структурні одиниці економічної інформації.

109. Структурні одиниці інформації.

110. СУБД, призначення, характеристика.

111. Сучасні експертні системи.

112. Сценарії в Excel і методика їх створення та використання.

113. Технологія використання Майстра підстановок в Microsoft Access .

114. Технологія передачі повідомлень по E-Mail.

115. Технологія проектування та створення бази даних в Microsoft Access .

116. Технологія створення запитів в Microsoft Excel.

117. Технологія створення запитів у Microsoft Access, типи запитів.

118. Типи адресації даних у Excel . Приклади використання.

119. Типи даних у Excel та способи їх внесення та редагування.

120. Типи даних у СУБД Microsoft Access.

121. Типи звітів і етапи розробки звіту у середовищі СУБД Microsoft Access .

122. Типи індексів у СУБД Microsoft Access. Технологія створення індексів різних типів.

123. Типи навчальних систем. Комп‘ютерне тестування.

124. Типи форм у Microsoft Access , приклади використання.

125. Типи функцій в Excel .

126. Типи, розмір та інші характеристики даних в СУБД Microsoft Access.

127. Типові логічні функції в Excel і приклади їх використання.

128. Типові проблеми, вирішуємі експертними системами.

129. Топологія локальних мереж.

130. Упорядкування даних у таблицях Excel .

131. Упорядкування інформації та використання фільтрів в Microsoft Access.

132. Фінансовий аналіз даних в Excel .

133. Фінансові функції в Excel . Приклад використання.

134. Формати даних у Excel . Способи призначення форматів.

135. Формати даних у Excel . Умовне форматування.

136. Форми в СУБД Microsoft Access. Методика створення і використання.

137. Форми використання комп'ютерної техніки у великих системах.

138. Формування ключових полів та індексів в Microsoft Access . Встановлення відношень.

139. Функції CуммЕсли, СчетЕсли у середовищі Excel , приклади використання.

140. Характеристика глобальної комп’ютерної мережі Internet

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...