Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фармацевт-менеджер» модулінің жетекшісі , доцент А.Р. Шопабаева 3 страницаа) арнайы ине

б)+ шприц

в) троакар

г) инекциялық ине

д) биопсияға арналған ине

165. Арнайы инелерге жатады:

а) тері астына енгізуге арналған

б) бұлшық етке дәрілік зат енгізуге арналған

в) тері астына дәрілік затты енгізуге аналған

г)+ Кассирский инесі

д) көк тамырға дәрілік зат енгізуге арналған

166. Бөліктерге бөлінген шприцті 10 минут 18-20° суда ұстайды, сонан кейін қайнаған суда 20 минут қайнатады. Әрі қарай суда бөлме температурасына дейін суығанша ұстайды. Бұл әдіспен шприцтің қандай көрсеткішіне сынау жүргізіледі:

а) герметикалығына

б) химиялық тұрақтылығына

в) беріктігіне

г) +термиялық тұрақтылығына

д) механикалық беріктігіне

167. Инъекциялық инелердің өткірлігін қалай тексереді:

а) барабанға тартылған пергамент қағазын дыбыссыз тесуі керек

б) шеміршекті тесіп көргеннен кейін қалдық деформация байқалмауы керек

в) қайнатқаннан кейін теріні теседі

г) стерильдегеннен кейін қағазды оңай тесуі керек

д)+ барабанға тартылған жұқа замшты дыбыссыз тесуі керек

168. Бобров аппараты қандай саймандарға жатады:

а) жалпыхирургиялық

б) тесуге арналған

в) +трансфузияға арналған

г) соруға арналған

д) арнайы

169. Плевроаспиратор қандай саймандарға жатады:

а) жалпыхирургиялық

б) тесуге арналған

в) трансфузияға арналған

г) +соруға арналған

д) көп мөлшердегі сұйықтарды енгізуге арналған

170. Трансфузияға арналған саймандарға жатады:

а) троакар

б) +Бобров аппараты

в) инъекциялық инелер

г) арнайы инелер

д) плевроаспиратор

171. Соруға арналған саймандарға жатады:

а) троакар

б) Бобров аппараты

в) инъекциялық инелер

г) арнайы инелер

д) +плевроаспиратор

172. Бобров аппаратын сумен толтырады. Банканы шыны түтігі және оған бекітілген резеңке түтігі, сүзгісі, ауа насосы және Бобров инесі бар резеңке тығынмен жауып, резеңке түтікті қысқышпен қысады. Ауа насосы арқылы банкідегі қысымды көтеріп, инені бос стақанға салады. 10 минуттан кейін қысқышты алып тастайды. Бұл әдіс арқылы Бобров аппаратының қандай көрсеткішін тексереді:а) иненің өткізгіштігін

б) +герметикалығын

в) беріктігін

г) қысымға төзімділігін

д) сору қабілетін

173. Құлағына бекітілген бір қабат жібі бар және жарақаттануды төмендету үшін қолданылатын хирургиялық ине:

а) лигатуралық

б) инъекциялық

в) бір реттік

г) арнайы

д) +атравматикалық

174. Стоматологияда қолданылатын тіс коронкаларын кесуге арналған қайшылардың функционалдық қасиетін қалай сынайды:

а) +қалыңдығы 0,3-0,5 мм таттанбайтын болат жапырағын кесу арқылы

б) қалың картонды 3 рет кесу ақылы

в) жаңа кесілген сүйек пластинкасын кесу арқылы

г) замшты 3-5 рет кесіп көру арқылы

д) қатты ағаш түрін қырнау арқылы

175. Тіс протездерін өңдеуде, тіс коронкаларын салуда және алуда қолданылатын саймандар:

а) хирургиялық стоматологиялық саймандар

б) +ортопедиялық саймандар

в) стоматологиялық құрал-жабдықтар

г) терапевтикалық стоматологиялық саймандар

д) диагностикалық саймандар

176. Аденотомияға арналған пышақ ЛОР-саймандардың қай тобына жатады:

а) диагностикалық

б) құлаққа арналған

в) мұрынға арналған

г) +тамаққа арналған

д) көмекші

177. Бір-бірінен типтері, мөлшері, дозасы және басқа да белгілері бойынша ерекшеленетін белгілі бір тауарлар тобының құрамы және қатынасы – бұл:

а)+ассортимент

б) жіктеу

в) номенклатура

г) ассортименттік топ

д) тауар-микс

178. Рационалды ассортиментті құруға бағытталған қызмет – бұл:

а) ассортиментті үйлестіру

б) ассортиментті құру

в) тауарларды топтау

г) ассортиментті қалыптастыру

д)+ ассортиментті басқару

179. Нақты қажеттіліктерді қанағаттандыра алатын және ұйым жетекшілігі алға қойған мақсаттарға жетуге мүмкіндік беретін тауарлар жиынтығын құру бойынша қызмет – бұл:

а) ассортиментті үйлестіру

б) ассортиментті құру

в) ассортименттік саясат

г) +ассортиментті қалыптастыру

д) ассортиментті басқару

180. Ұйым жетекшілігі анықтайтын ассортиментті қалыптастырудың негізгі бағыттары, мақсаты және міндеттері – бұл:

а) ассортиментті үйлестіру

б) ассортиментті құру

в)+ ассортименттік саясат

г) ассортиментті қалыптастыру

д) ассортиментті басқару

181. Медициналық және фармацевтикалық тауарлардың ассортиментіне талдауды қандай көрсеткіштер бойынша жүргізілмейді:

а) кеңдігі

б) толықтығы

в) тереңдігі

г) құрылымы

д) +маусымдық өзгерісі

182. Номенклатуралық немесе формулярлық тізімдерде, классификаторларда, мемлекеттік реестрлерде берілген тауарлардың бөлшек немесе көтерме сауда желілеріндегі бар тауарлардың ассортименттік тобының (топшаларының, түрлерінің) саны – бұл:

а) +ассортименттің кеңдігі

б) ассортименттің тереңдігі

в) ассортименттің тұрақтылығы

г) ассортименттің толықтығы

д) ассортименттің құрылымы

183. Номенклатуралық немесе формулярлық тізімдерде, классификаторларда, мемлекеттік реестрлерде берілген бөлшек немесе көтерме сауда желісіндегі бар бір ассортименттік топтағы тауарлар бірлігінің саны – бұл:

а) ассортименттің кеңдігі

б) ассортименттің тереңдігі

в) ассортименттің тұрақтылығы

г) +ассортименттің толықтығы

д) ассортименттің құрылымы

184. Номенклатуралық немесе формулярлық тізімдерде, классификаторларда, мемлекеттік реестрлерде берілген бөлшек немесе көтерме сауда желісіндегі бір ассортименттік топтағы немесе бір тауар бірлігіндегі тауарлар вариантының саны – бұл:

а) ассортименттің кеңдігі

б) +ассортименттің тереңдігі

в) ассортименттің тұрақтылығы

г) ассортименттің толықтығы

д) ассортименттің құрылымы

185. Өнімді зақымдану мен жоғалудан, қоршаған ортадан, ластанудан қорғауды, сонымен бірге айналым процесін қамтамасыз ететін зат немесе заттар жиынтығы – бұл:

а) тасымалдау тарасы

б) топтық тарасы

в) +бума

г) тара

д) қаттау

186. Буманың негізгі компоненттеріне жатпайды:

а) тара;

б) тығындау заттары;

в) көмекші заттар;

г) ақпаратты материалдар

д) +толықтырушы заттар

187. Тараны, тығындау заттарын дайындау үшін, орауға, өнімді тасымалдау кезінде зақымдалудан қорғау үшін тығыздап салуға және амортизациясына арналған материалдар – бұл:

а) көмекші материалдар

б) толықтырушы материалдар

в)+ орау материалдары

г) тығындау материалдары

д) негізгі материалдар

188. Тауардың әлеуметтік қасиеттері тауардың келесілерге сәйкес келуін сипаттайды:

а) мемлекеттік стандартқа

б) көтерме фирмалардың қажеттілігіне

в) +қоғамның қажеттілігіне

г) жеке тұтынушылардың қажеттілігіне

д) ҚР ДСМ нормативті құжаттарына

189. Тауардың функционалдық қасиеттері нені сипаттайды:

а) +тауардың негізгі қолданылуын

б) бастапқы материалын

в) сынау әдістерін

г) жою әдістерін

д) эксплуатация әдістерін

190. Тауардың берілген режимдер мен қолдану жағдайларында берілген функцияларды орындау қабілеті - бұл:

а) бұзылыссыз жұмыс істеуі

б) ұзаққа жарауы

в) сақталуы

г) +сенімділігі

д) тозуы

191. Тауардың ұзаққа жарамдылығы бұл тауардың келесіге қабілетінің болуы ....:

а) берілген режимдер мен жағдайларда берілген функцияны орындау

б) сыртқы орта факторларына қарсы тұру

в)+ шекті жағдай түскенге дейін өзінің жұмысқа қабілетін сақтауы

г) сақтау және тасымалдаудан кейін функцияларын орындауы

д) жөндеуден кейін функцияларын орныдауы

192. Сыртқы факторлардың әсерінен бұйымның сапалық көрсеткіштерінің нәтижелерінің қорытынды өзгеруі – бұл:

а) жұмыс істемей қалу

б) жұмыс істеу қабілетін жоғалту

в)+ тозуы

г) ақауы

д) конструкциялық қателік

193. Тауардың эргономикалық қасиеттері сипаттайды:

а) сақтау жағдайын

б) +эксплуатациялау ыңғайлылығын

в) тасымалдау шарттарын

г) бұйымның бұзылмай жұмыс істеуін

д) эксплуатация жайлылығын

194. Рұқсат етілген нормалармен шектелген қауіп-қатердің төмен болуымен негізделетін тауардың ерекшелігі – бұл:

а) тозуы

б) +қауіпсіздігі

в) ыңғайлылығы

г) жайлылығы

д) тиімділігі

195. Тауарды өндіру, айналысы және тұтыну сферасын реттеу, сонымен бірге оның қауіпсіздігін, үнемділігін және бәсекелестік мүмкіндігін жоғарылату мақсатында ерікті және көп реттік қолдану үшін ережелер мен сипаттамаларын белгілеу бойынша қызмет – бұл:

а) лицензиялау

б) +стандарттау

в) сертификаттау

г) классификациялау

д) топтау

196. Жіктеудің қандай әдістері бар:

а) жалпы, арнайы

б) тізбектік

в) кешендік, жеке

г) +фасеттік, иерархиялық

д) құрылымдық

197. Бөлінетін бастапқы объектілерді ұқсас белгілері бойынша рет-ретімен жіктеу топтарына бөлу жіктеудің қай әдісі болып табылады:

а) +иерархиялық

б) тізбектік

в) кешендік

г) фасеттік

д) құрылымдық

198. Көптеген объектілерді бір белгісі бойынша жеке, бір-біріне тәуелсіз топтарға параллельді бөлу жіктеудің қай әдісіне жатады:

а) иерархиялық

б) тізбектік

в) кешендік

г)+ фасеттік

д) құрылымдық

199. Объектілердің жіктеу жүргізілетін қасиеттері мен сипаттамалары – бұл:

а)жіктеу түрлері

б) жіктеу әдістері

в) +жіктеу белгілері

г) жіктеу сатылары

д) жіктеу тереңдігі

200. Нәтижесінде жіктеу топтарының жиынтығы алынатын иенрархиялық әдістегі жіктеу этапы – бұл:

а)жіктеу түрлері

б) жіктеу әдістері

в) жіктеу белгілері

г) +жіктеу сатылары

д) жіктеу тереңдігі

201. Жіктеу тереңдігі анықталады...:

а)жіктеу әдістерінің түрлерімен

б) жіктеу әдістері және түрлерінің санымен

в)+ жіктеу белгілерінің және сатыларының санымен

г) жіктеу қасиеттерінің санымен

д) жіктеу объектілерінің санымен

202. Операцияларға және өнім атауларына шартты белгілерді беру – бұл:

а) жіктеу

б) таңбалау

в) +кодтау

г) анықтау

д) белгілеу

203. Жіктеу объектісін немесе жіктеу топтарын белгілеу үшін қолданылатын белгі немесе белгілер жиынтығы – бұл:

а) белгі

б) таңба

в) шифр

г) +код

д) тауарлық белгі

204. Белгі ретінде штрихтар және бос жерлер (пробел) алынатын және кеңдігі сканерде сандар түрінде оқылатын код алфавиті:

а) кодтық алфавит

б) кодтың сандық алфавиті

в) кодтың әріптік алфавиті

г) әріптік-сандық код алфавиті

д) +штрихті алфавит коды

205. Медициналық және фармацевтикалық тауарларды кодтау кезінде қандай жүйелер қоданылмайды:

а) сандық

б) әріптік

в) сандық-әріптік

г) штрихты

д) +таңбалық

206. Штрих-кодтарды тауарларға енгізу орны:

а) буманың үстіңгі бетіне, ортасына

б) буманың екі бүйіріне жиегінен 15 мм қашықтықта

в) буманың артқы жағының сол жақ бұрышына жиегінен 10 мм қашықтықта

г) +буманың артқы жағының оң жақ төменгі бұрышына жиегінен 20 мм қашықтықта

д) бумаға емес, тек этикеткаға

207. Штрих кодтың максимальды рұқсат етілген мөлшері қандай:

а) 50 х 60 мм

б) 45 х 74 мм

в) 52,5 х 65 мм

г) +52,5 х 74,6 мм

д) 210, х 30,0

208. Штрих кодтың минимальды рұқсат етілген мөлшері қандай:

а) 52,5х74,6 мм

б) +21,0х30,0 мм

в) 50 х 60 мм

г) 45 х 74 мм

д) 20 х 49 мм

209. Дәрілік заттардың бумасына енгізілетін қалыпты кодтардың мөлшері қандай:

а)+ биіктігі 10 мм, ұзындығы 36 мм

б) биіктігі 15 мм, ұзындығы 36 м

в) 8 мм х 34 мм

г) 10 мм х 46 мм

д) 5 мм х 36 мм

210. Дәрілік заттардың бумасына енгізілетін үлкен мөлшердегі кодтардың мөлшері қандай:

а) биіктігі 10 мм, ұзындығы 49 мм

б) биіктігі 20 мм, ұзындығы 59 мм

в) +биіктігі 20 мм, ұзындығы 49 мм

г) биіктігі 15 мм, ұзындығы 50 мм

д) биіктігі 25 мм, ұзындығы 45 мм

211. Дәрілік заттардың бумасына енгізілетін кішкентай мөлшердегі кодтардың мөлшері қандай:

а) биіктігі 7 мм, ұзындығы 37 мм

б) биіктігі 17 мм, ұзындығы 27 мм

в) +биіктігі 7 мм, ұзындығы 27 мм

г) биіктігі 10 мм, ұзындығы 50 мм

д) биіктігі 2 мм, ұзындығы 27 мм

212. Ұқсас функцияларды орындауларына байланысты бір-бірімен тығыз байланысты тауарлардың жиынтығы – бұл:

а) ассортименттік бірлік

б) +ассортименттік топ

в) ассортименттік қатар

г) тауар варианты

д) ассортименттік топша

213. Бір белгімен біріктірілген тауарлар жиынтығы, ассортименттік топтың ең ұсақ бөлімшесі – бұл:

а) ассортименттік бірлік

б) тауар варианты

в) ассортименттік қатар

г) +ассортименттік топша

д) тауар түрі

214. Белгілі бір түрдегі, химиялық құрамдағы немесе басқа бір сапалық көрсеткіштерімен сипатталатын тауарлық ассортимент немесе сауда маркасы шегіндегі жеке бұйым – бұл:

а) +тауарлық бірлік

б) ассортименттік қатар

в) тауар түрі

г) тауарлық вариант

д) ассортименттік бірлік

215. Белгілі бір мөлшердегі, көлемдегі, массадағы, дәрілік қалып түріндегі, бумадағы тауар бірлігі – бұл:

а) ассортименттік позиция

б) ассортименттік қатар

в) ассортименттік топша

г) +тауар бірлігінің варианты

д) ассортименттік бірлік

216. Жаңашыл көрсеткішінің көбеюімен сипатталатын тауарлардың сапалық және сандық өзгерісі – бұл:

а) тауарларды кеңейту

б) ассортименттік тұрақтандыру

в) +ассортиментті жаңарту

г) ассортиментті кеңейту

д) ассортиментті қысқарту

217. Жаңару дәрежесінің төмендігімен және жоғары тұрақтылығымен сипатталатын тауарлар жиынтығының жай-күйі – бұл:

а) тауарларды кеңейту

б) +ассортиментті тұрақтандыру

в) ассортименттік жаңарту

г) ассортиментті кеңейту

д) ассортиментті қысқарту

218. Тауарлардың кеңдігі мен толықтығын азайту есебінен тауарлар жиынтығының сандық және сапалық өзгеруі – бұл:

а) тауарларды кеңейту

б) ассортименттік тұрақтандыру

в) ассортименттік жаңарту

г) ассортиментті кеңейту

д) +ассортиментті қысқарту

219. Тауарлардың кеңдігін, толықтығын және жаңашылдығын ұлғайту есебінен тауарлар жиынтығындағы сапалық және сандық өзгерістер – бұл:

а) тауарларды кеңейту

б) ассортименттік тұрақтандыру

в) ассортименттік жаңарту

г) +ассортиментті кеңейту

д) ассортиментті қысқарту

220. Әртүрлі тұтынушылар топтарының нақты негізделген сұрауларын тауарлар жиынтығының барынша толық қанағаттандыра алу қабілеті – бұл:

а) ассортименттің тұрақтылығы

б) ассортименттің кеңдігі

в) ассортименттің үйлесімділігі

г) +ассортименттің рационалдылығы

д) ассортименттің өзгеріп тұруы

221. Тиімді тауарқозғалысын, сатуды және қолдануды қамтамасыз ету бойынша олардың өзара жақындық дәрежесін сипаттайтын әртүрлі топтағы тауарлар жиынтығының қасиеті – бұл:

а) ассортименттің тұрақтылығы

б) ассортименттің кеңдігі

в) +ассортименттің үйлесімділігі

г) ассортименттің рационалдылығы

д) ассортименттің өзгеріп тұруы

222. Ассортимент құрылымы деген нені білдіреді:

а) +сату көлеміндегі немесе табыс көлеміндегі тауардың үлесін

б) ассортименттің тұрақтылығын

в) ассортимент топтарының санын

г) тауар бірліктерінің көлемін

д) ассортименттің үйлесімділігін

223. Ассортименттің кеңдігін қалай есептейміз:

а) Кт=(Тб х100) / Тн,

б) Ктер=(Тн х100) / Тб,

в)+ Кк =(Кн х 100) / Кб

г) Қ с = (а х 100) / б,

д) Қт = (в х 100) / г

224. Ассортимент толықтығы қандай формуламен анықталады:

а) +Кт=(Тн х100) / Тб,

б) Ктер=(Тн х100) / Тб,

в) Кк =(Кн х 100) / Кб

г) Қ с = (а х 100) / б,

д) Қт = (в х 100) / г

225. Ассортимент тереңдігін қалай анықтаймыз:

а) Кт=(Тн х100) / Тб,

б)+ Ктер=(Тн х100) / Тб,

в) Кк =(Кн х 100) / Кб

г) Қ с = (а х 100) / б,

д) Қт = (в х 100) / г

226. Ассортименттің тұрақтылығын қай формуламен есептейміз:

а) Кт=(Тн х100) / Тб,

б) Ктер=(Тн х100) / Тб,

в) Кк =(Кн х 100) / Кб

г) Қ с = (а х 100) / б,

д)+ Ктұр = (Т х 100) / Ш

227. Ассортиментті жаңарту дәрежесі қалай анықталады:

а) Кт=(Тн х100) / Тб,

б) +Кж = (Ж х 100) / Ш,

в) Кк =(Кн х 100) / Кб

г) Қ с = (а х 100) / б,

д) Ку = (Т х 100) / Ш

228. Бөлшек дәріхана ұйымының профилін анықтайтын тауарлар түрінің рұқсат етілетін минимальды мөлшері – бұл:

а) үйлесімді ассортимент

б) рационалды ассортимент

в) +ассортименттік минимум

г) ассортименттік тізім

д) ассортименттік құрылым

229. Дәрілік заттарды өндіру үшін қолданылатын табиғи және жасанды заттар мен материалдардың жиынтығы – бұл:

а) қосымша заттар

б) дәрілік зат

в) көмекші заттар

г) дәрілік құрал

д) +дәрілік шикізат

230. Аурудың алдын алу, диагностикалау және емдеу үшін, жүктілікті болдырмау үшін қолданылатын табиғи немесе синтетикалық дәрілік заттар немесе заттардың қоспасы – бұл:

а) қосымша заттар

б) дәрілік зат

в) көмекші заттар

г) +дәрілік құрал

д) дәрілік шикізат

231. Бір химиялық қосылыстан немесе бір химиялық элементтен тұратын емдік мақсатта қолданылатын зат:

а) қосымша заттар

б) +дәрілік зат

в) көмекші заттар

г) дәрілік құрал

д) дәрілік шикізат

232. Дәрілік заттың әсерін күшейтетін немесе әлсірететін немесе ешқандай фармакологиялық әсері жоқ, бірақ қажетті дәрілік қалып формасын алуға мүмкіндік беретін, дәрілік препарат құрамына кіретін ингредиент:

а) қосымша заттар

б) дәрілік зат

в) +көмекші заттар

г) дәрілік құрал

д) дәрілік шикізат

 

233. Өндірісіне және сатуға берілген құқы Қазақстан Республикасының патенттік заңдылығымен қорғалатын дәрілік зат – бұл:

а) тіркелген зат

б)+ патенттелген дәрілік зат

в) дәрілік заттардың заңсыз көшірмелері

г) бірегей (оригиналды) дәрілік заттар

д) қайта өндірілген (воспроизведенный) дәрілік заттар

234. Айналымға Қазақстан Республикасының патенттік заңдылығн бұзу арқылы түскен дәрілік заттар – бұл:

а) тіркелген зат

б) патенттелген дәрілік зат

в)+ дәрілік заттардың заңсыз көшірмелері

г) бірегей (оригиналды) дәрілік заттар

д) қайта өндірілген (воспроизведенный) дәрілік заттар

235. Айналымға тіркелген өзіндік атауымен түскен дәрілік заттар – бұл:

а) тіркелген зат

б) патенттелген дәрілік зат

в) дәрілік заттардың заңсыз көшірмелері

г)+ бірегей (оригиналды) дәрілік заттар

д) қайта өндірілген (воспроизведенный) дәрілік заттар

236. Бірегей дәрілік заттарға патенттік құқының жарамдылық мерзімі бітекеннен кейін айналымға түскен дәрілік заттар:

а) тіркелген зат

б) патенттелген дәрілік зат

в) дәрілік заттардың заңсыз көшірмелері

г) бірегей (оригиналды) дәрілік заттар

д)+ қайта өндірілген (воспроизведенный) дәрілік заттар

237. Қолдануға дайын күйіндегі мөлшерленген дәрілік зат – бұл:

а) +дәрілік препарат

б) дәрілік қалып

в) бренд

г) ампула

д) таблетка

238. Салыстырмалы зерттеулерде және т.б. қолдануға арналған, дәл өлшенген физикалық, химиялық немесе биологиялық параметрлері бар дәрілік заттар – бұл:

а) +стандартты

б) белсенді

в) пассивті

г) галенді

д) тағамдық

239. Әсер етуші заттардан басқа құрамында балласты заттары бар, өсімдік немесе жануар шикізаты негізінде дайындалатын дәрілік заттар (тұнбалар, қайнатпалар) – бұл:

а) стандартты

б) белсенді

в) пассивті

г)+ галенді

д) тағамдық

240. Әсер етуші заттары балласты заттардан тазартылған, өсімдік немесе жануар шикізатынан дайындалған дәрілік заттар – бұл:

а) мөлшерленген

б) +жаңагаленді

в) дюрантты (әсері ұзартылған)

г) радиоактивті

д) радиофармацевтикалық

241. Ағзада қосымша қорытусыз сіңірілетін тағамдық заттары бар дәрілік заттар:

а) стандартты

б) белсенді

в) пассивті

г) галенді

д) +тағамдық

242. Құрамында сондай дәрілік заттары бар басқа препараттарға қарағанда терапевтикалық әсері ұзақ болатын заттар – бұл:

а) мөлшерленген

б) жаңагаленді

в) +дюрантты

г) радиоактивті

д) радиофармацевтикалық

243. Құрамында қандай да бір элементтің радиоактивті изотопы болатын зат – бұл:

а) мөлшерленген

б) жаңагаленді

в) дюрантты

г) активті

д) +радиофармацевтикалық

244. Дәрілік заттардың және дәрілік препараттардың негізгі тұтынушылық қасиетіне нелер жатады:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...