Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фактори розвитку індустрії гостинностіІндустрія гостинності розвивається під впливом ряду факторів, які можна розділити на дві групи - зовнішні і внутрішні. Зовнішні визначаються впливом компонентів навколишньої дійсності, не пов'язаних з функціонуванням індустрії гостинності. Внутрішні фактори безпосередньо пов'язані з особливостями організації і функціонування підприємств індустрії гостинності. До зовнішніх факторів належать: політико-правові, безпека подорожей, економічні і фінансові, культурні, інфраструктурно-комунікаційні, демографічні, розвиток торгівлі, нові й новітні технології.

Політико-правові чинники. Якщо держава зацікавлена ​​в розвитку туристичної галузі, це виражається в загальній концепції пріоритетного розвитку індустрії гостинності, прийняття законодавчих і нормативних актів, стимулюючих і регулюючих розвиток туризму та готельного господарства, а також у фінансово-економічні заходи з підтримки та розвитку інфраструктури розміщення, будівництва готелів і розвитку індустрії гостинності.

Фактор безпеки подорожей. У міру розвитку туризму питання безпеки займають все більше місце. Для туристів розвинених країн стало нормою очікувати від уряду країн, зацікавлених в прийомі гостей, здійснення належних заходів щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я туристів в місцях відпочинку, засобах розміщення та на транспорті. Подорожуючі виявляють стурбованість з приводу санітарного стану засобів розміщення і підприємств громадського харчування у відвідуваних країнах.

Економіко-фінансові чинники. На індустрію гостинності впливають як макроекономічні, так і мікроекономічні чинники. Макроекономічна нестабільність, зростання безробіття та інфляції значно турбують суспільство, і це часто призводить до того, що населення віддає перевагу утримуватися від туристських поїздок. У країнах, де доходи від туризму складають значну частку ВВП, інвестиції спрямовуються на будівництво нових готелів і поліпшення інфраструктури туризму.

Рівень цін на туристичні послуги розглядається як один з важливих факторів, що визначають вибір місця відпочинку. У питаннях фінансового регулювання для туризму найбільше значення мають валютний курс, простота і доступність валютного обміну.

Культурні чинники. Культурне середовище - один з тих ресурсів, який призводить до генерування масових турист ських потоків. Туристи відвідують певні місця, що мають світову культурну цінність. Туристів також цікавить життя і побут інших народів, тому для них представляє інтерес виступ місцевого хору, ансамблю, елементи народного побуту, фольклору, наро дних забав, ігор, розваг, свят. У зв'язку з цим підприємства розміщення часто роблять ставку на організацію екскурсійних та анімаційне-дозвіллєвих програм, орієнтованих на зіткнення туристів з культурною спадщиною дестинации.Соціально-демографічні фактори дуже впливають на розвиток індустрії гостинності. У результаті зростання населення Землі збільшується туристсько потенціал світу, в готельну діяльність втягуються нові трудові ресурси. До демографічних факторів та кож відносяться: постійно зростаючий взаємний Інтерес народів у різних країнах, що мають єдиний або споріднений мову, або пов'язаних спільністю історії та культури; підвищений попит на участь в спеціалізованих поїздках осіб однієї професії або громадської фу нкціі.

Для розвитку індустрії гостинності найбільше значення відіграють вікової, сімейний і соціальний склад населення. Відмінності у віковому складі подорожуючих привели до появи спеціалізованих засобів розміщення - для молоді, осіб середнього і літнього віку. Соціальний статус туристів призводить до появи гостини різних цінових категорій, орієнтованих на людей самого різного достатку.

Важливим чинником є ​​і сімейний склад подорожуючих, що викликало появу готелів для сімей з дітьми, гнучкої системи знижок для туристів, які подорожують родинами і т. д.

Інфраструктурно-комунікаційний фактор. Важливе значення для туризму має стан інфраструктури транспорту, розміщення та харчування. З позицій індустрії гостинності, для розвитку міжнародного туризму першорядне значення має склалася в туристської дестинации система підприємств розміщення та харчування. У туристів і постояльців готелів не повинно виникати комунікаційних бар'єрів при налагодженні контактів з персоналом готелі й і отриманні необхідної для них інформації.

Розвиток торгівлі. Схильність до тратоголіі характерна майже для всіх без винятку туристів, бажаючих вивезти з регіону або країни сувеніри, національні вироби, вироби, друковану продукцію, карти, спортивний інвентар, одяг.

Більшість підприємств розміщення усвідомили вигоду від розвитку торгівлі туристськими товарами, і практично кожен поважаючий себе готель пропонує послуги з придбання туристських товарів та виконання робіт туристських як у структурі до комплексного готельного продукту, так і в якості окремих додаткових послуг.

Технологічні фактори.Досягнення науково-технічного прогресу широко використовуються в індустрії гостинності, і зокрема в таких областях, як транспортні перевезення, системи дистрибуції і споживча інформація. Розвиток телекомунікаційних технологій привело до створення комп'ютеризованих систем бронювання, які дозволяють бронювати місця в засобах розміщення в режимі он-лайн. Глобальні системи дистриб ції надають легкий доступ мільйонам користувачів: тепер споживач сам може скласти собі турпакет, провести необхідне бронювання та відправитися в подорож за розробленим ним самим маршрутом.

Великий вплив на зростання туризму і розширення о го соціальної бази надають матеріально-технічні чинники. Особливу своєрідне місце в турист ської діяльності займає індустрія розміщення та харчування. Рівень готельного та ресторанного сервісу грає важливу роль в обслуговуванні іноземних турис тов. Але індустрія туризму, і особливо індустрія розміщення та харчування, переможена коливань попиту на туристичні послуги протягом року, що, безсумнівно, призводить до зростання витрат на утримання підприємств розміщення та харчування і подорожчання їх послуг.

Крім зовнішніх чинників, що визначають розвиток міжнародного туризму, необхідно виділити і конкретизувати досить велику групу внутрішньогалузевих чинників, до яких належать: удосконалення готельного продукту; розвиток сфери готельних послуг, створення готельних ланцюгів і асоціацій; розвиток систем дистрибуції; фактор трудових ресурсів; маркетингові фактори.

Удосконалення готельного продукту. Готельний продукт є найбільш важливим елементом турпродукту. У зв'язку з цим велика увага приділяється якості та подальшої модернізації готельного продукту. Якість готельного продукту багато в чому залежить від стану навколишнього середовища та інфраструктури, в цьому відношенні велика роль туристських організацій: регіональних туристських адмін істрацій, урядових структур, професійних асоціацій, які можуть об'єднати зусилля для створення атмосфери гостинності, залучити необхідні інвестиції.

Розвиток сфери готельних послуг. В даний час готельний бізнес перетворився в один з найбільш прибуткових сегментів туристичного ринку. Готельні послуги все частіше постають у вигляді комплексного готельного продукту, що надає туристу максимальну кількість зручностей, помножене на гостинність і привітність персоналу. Автономне існування готельних підприємств уже давно сіменілось процесом інтеграції готелів з підприємствами транспорту, зв'язку, туроператорами та турагентами, екскурсійними й анімаційної-дозвільний організаціями.

Створення готельних ланцюгів і асоціацій. В останні десятиліття, завдяки виникненню і розвитку інформаційних технологій і комунікацій, найбільші готельні підприємства стали об'єднуватися в готельні ланцюги з метою регулювання розвитку бізнесу, а також для росту і більш рівномірно розподілити ения доходів.

Відомі готельні ланцюги Маріотт, Шератон, Холідей ІПН, Аккор і багато інших служать гарантом якості наданих туристам послуг. Широке поширення отримали та готельні асоціації. Найбільш авторитетною організацією є Міжнародна готельна асоціація (МГА).

Розвиток систем дистрибуції. Такі системи зводять у єдиний ланцюг постачальників, продавців і покупців готельного продукту. Нові інформаційні технологи дозволили значно спростити систему дистрибуції гостин ічних послуг, зробити її болем інформативною і ефективною для всіх учасників. Сучасні системи дистрибуції легко адаптуються до потреб покупців, надаючи їм різні варіанти розміщення і додаткових послуг.

Фактор трудових ресурсів. Розвиток індустрії гостинності сприяють підвищенню зайнятості в розвинених країнах і країнах. При цьому характерно те, що розвинені країни і найбільш відомі туристичні дестинации (Туреччина, ОАЕ, Єгипет), відчуваючи нестачу в робочій силі, активно імпортується затишок робочу силу з інших країн світу. Так, в готелях Туреччини та Єгипту можна легко зустріти аніматорів з Росії та Україні, екскурсоводів з Польщі та Білорусії, перекладачів з Німеччини, Словаччини і Казахстану.

Маркетинг - один з основних елементів діяч ности будь-якого підприємства розміщення, орієнтованого на прийом туристів і предоставленіеім конкурентоспроможних та якісних послуг. Грамотно розроблена маркетингова стратегія готелю - ключ до його успіху в розвитку бізнесу та перемоги в конкурентній боротьбі.

При цьому в центрі маркетингу будь-якого підприємства гостинності повинен знаходитися споживач готельних послуг - турист.

Особливе місце займає і фактор сезонності. Фактор сезонності робить досить значний вплив на функціонування будь-якого підпри ємства розміщення, так як готелі залежать, насамперед, від потужності туристських потоків в дестинацию. Виділяють три групи факторів, які впливають на сезонність обслуговування:

природно-кліматичні; особливості виду туризму; особливості праці й відпочинку а споживачів.

Сезоном для того чи іншого туристського району прийнято вважати період року, корду щомісячна кількість прибуваючих туристів перевищує їх середньомісячне число за рік. У разі існування двох сезонів (найчастіше літнього та зимового) між ними протікають міжсезонні періоди. При найбільш високому у році заїзді користуються терміном «гарячий сезон» (червоний, високий); період майже повної відсутності туристів прийнято називати «мертвим сезоном» (синім, низьким).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...