Главная Обратная связь

Дисциплины:


А) Теориялық зерттеу әдістеріВ) Оқу-тәрбие процесін зерттеу әдістері

С) Белгілі бір пән мазмұнын жетілдіру әдістері

D) Физикалық зерттеу әдістері

E) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері

F) Мектептің оқу-тәрбие процесін жетілдіру әдістері

 

$57. Педагогикалық зерттеу әдістері:

А) бақылау

В) рефентометрия

С) конспектілеу

D) реферат жазу

E) социометрия

F) аннотация жазу

G) пікір жазу

 

$58. Тәрбие мақсаты:

А) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағыттылық

В) тәрбиеленуші шешетін міндеттер

С) тәрбие сипаттамасы

D) ата-ана міндеттері

E) мектептік мақсаты

 

$59. Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:

А) білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері

В) жүйелілікті қамтамасыз ету

С) оқытудағы көрнекілік принципті сақтау

D) жан-жақты білім берілуі

E) басқару органдарының қызметіне басшылық жасауы

G) жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсетілуі

 

$60. Дүниетаным:

А) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі

В) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

С) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

D) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

E) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

F) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

G) Ұжымның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

H) Қоғамға деген көзқарастар жүйесі

 

$61. Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

А) Оқу еңбегі

В) Оқудан тыс жасаған еңбек

С) Отбасына жасаған еңбек

D) Ойындағы еңбек

E) Өндірістік еңбек

 

$62. Педогогиканың технологиялық қызметтері:

A) Жаңалық ендіру

B) Бағыттау

C) Әңгіме

D) Дамыту

E) Түсіндіру

F) Болжау

 

$63. Ынталандыру әдістері

А) Жазалау

В) Психологиялық әңгіме

С) Сендіру

D) Тапсырма беру

Е) Этикалық әңгіме

F) Мадақтау

 

$64. Балалар ұжымының педагогикалық теорисына үлестерін қосқан педагог-ғалым:А) А.С. Макаренко

В) С.А. Александров

С) В.И. Тимошенко

D) М.Л.Архангельский

Е) Б.Н.Журавлев

F) В.А.Сидоров

 

$65. Сынып жетекшісінің міндеттері:

А) Тәрбиелік міндеттер

В) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

С) Дамытушылық міндеттер

D) Әлеуметтік міндеттер

Е) Диагностикалық міндеттер

 

$66. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

A) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу - ата-ананың табиғи құқығы және міндеті

B) Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында

C) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты

D) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы

Е) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында

F) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс

 

$67. Оқытудың жалпы зандылықтары:

А) Оқыту мақсаты

В) Оқыту тиімділігі

С) Оқыту әдістері

D) Оқыту нәтижелілігі

Е) Оқыту мазмұны

 

$68. Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар:

А) Песталоцци

В) А.Я Коменский

С) Демокрит

D) Платон

Е) ЖЖ Руссо

 

$69. Сабақтың нәтижелілігі байланысты:

А) Мұғалімнің дайындық деңгейіне

В) Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына

С) Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне

D) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне

Е) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына

F) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне

 

$70. Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

А) М.Н. Скаткин

В) К.С. Щитова

С) М.Д. Анищенко

D) А.И. Пономарев

Е) М.Л. Кочеткова

F) В.С. Никитин

 

$71. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеуші:

А) И.T. Волков

В) В.М Безруков

С) В. В.Тихонов

D) А.М. Райковский

Е) К.И. Дружинин

F) М.В. Огородников

G) В.Н. Иващёнко

 

$72. Оқушылардың оқыту белсенділік мәсслесін өндеуге үлес қосқандар:

А) М.И. Махмутов

В) A B. Дунаевский

С) В.И. Баженов

D) К.Л. Гундарев

Е) М.И. Васильев

F) С.Д. Железнова

 

$73. Бақылаудың түрі:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...