Главная Обратная связь

Дисциплины:


А) Қорытынды бақылауВ) Апталық бақылау

С) Кіріспе бақылау

D) Алдын ала басқару

Е) Негізгі бақылау

F) Ішінара бақылау

G) Фронталды бакылау

 

$74. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

A) В.В. Беспалько

B) Н.И. Семёнова

С) В.П. Корниенко

D) З.И. Тимофеева

Е) К.К. Датченко

F) С.Д. Шатунов

G) М.И. Харченко

 

$75. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

A) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді

B) Оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

С) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

D) Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

Е ) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

F) Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

 

$76. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

A) Қоғамдық әсер ету әдістері

B) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

С) Философиялық-әдіснамалық әдістер

D) Мектепшілік әдістері

Е) Әкімшілік әдістері

F) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

G) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

 

$77. Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

А) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі

B) Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

C) Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

D) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

Е) Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

 

$78. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

A) Шынайылық

B) Әдістемелік

C) Болжамдылық

D) Мазмұнлдық

Е) Көрнекілік

F) Ғылымилық

 

$79. Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылары:

A) Аристотель

B) Эвклит

C) Лойола

D) Монтень

E) Августин

F) Рабле

 

$80. Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді:

A) конфессионалдық(діни)

B) адамгершілік

C) азаматтық

D) экономикалықE) эстетикалық

F) еңбек

 

$81. Оқыту процесі арқылы келесілерді қалыптастырады:

A) Дағдыларды

B) Ойлау қабілетін

C) Сөйлесу қабілетін

D) Тұжырымдауды

E) Көркем жазуды

F) Пайымдау қабілетін

 

$82. Оқу дәрістерін өткізу тәсілі бойынша сабақ типтері:

A) Кино-теле-сабақтар

B) Бейне мареиалдары

С) Оқушылардың өзіндік жұмыстары

D) Учебник материалдары

E) Мұғаліммен бірге орындалатын жұмыс

 

$83. Оқушылардың оқу белсенділік мәселесін зерттеуге үлес қосты:

A)И.Я.Лернер

B)М.И.Васильев

C)В.И.Баженов

D) А.В.Дунаевский

E) К.Л.Гундарев

 

$84. Мектепті басқару мәселелерін зерттеді:

A) П.В.Худоминский

B) В.С.Леднев

C) М.Н.Скаткин

D) И.Я.Лернер

E) Л.В.Занков

F) Д.Б. Эльконин

 

$85. Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:

A)Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді

B) Практикалық білімдерді жинақтайды

С) Теориялық тәрбиелік білімдерді жинақтайды

D) Тәрбиеленушінің тәрбиелік деңгейін жетілдіреді

Е) Оқытудың принциптерін зерттейді

F) Оқушының белсенділігін арттырады

G) Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді

 

$86. Пәндік саралау негізі:

А) Пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі

В) Психологиялық ерекшеліктер

С) Діни ерекшеліктер

D) Тұлғалық ерекшеліктер

E) Дүниетанымдық ерекшеліктер

F) Этникалық ерекшеліктер

G) Ұлттық ерекшеліктер

 

$87. Даму барысында адамда:

А) Сана мен өзіндік сана қалыптасады

В) Өмірге деген көзқарас өзгереді

С) Ғылымға деген қызығушылық оянады

D) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады

Е) Білім мен өнерпаздығы дамиды

F) Маман иесі ретінде жетілді

 

$88. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...