Главная Обратная связь

Дисциплины:


A) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістеріB) Белгілі бір пән мазмұның жетілдіру әдістері

С) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері

D) Оқу-тәрбие процесін зерттеу әдістері

Е) Физикалық зерттеу әдістері

 

$89. Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері:

А) моральдік

В) аурулар

C) орталық нерв жүйесі қасиеттері

D) интеллектуалдық

Е) күші және жылдамдығы

F) физиологиялық ерекшеліктері

 

$90. Тұлғаның бағыттылығы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды:

А) мақсаттық

B) білімдік

С) оқытушылық

D) нәтижелік

Е) дамытушылық

F) тәрбиелік

 

$91. Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:

А) білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы

В) жүйелілікті қамтамасыз ету

С) жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсетілуі

D) басқару органдарының қызметіне басшылық жасауы

Е) оқытудағы көрнекілік принципті сақтау

F) жан-жақты білім берілуі

 

$92. Дүниетаным:

А) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі

В) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

С) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

D) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

E) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

 

$93. Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

А) Қоғамдық пайдалы еңбек

В) Оқудан тыс жасаған еңбек

С) Ойындағы еңбек

D) Өндірістік еңбегі

Е) Отбасына жасаған еңбек

 

$94. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері:

А) Сендіру

В) Дәріс

C) Мадақтау

D) Тәрбиелік жағдайлар

Е) Тапсырма беру

F) Этикалық әңгіме

 

$95. Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

A) Т.Е.КонниковаB) В.А. Сидоров

C) С.А. Александров

D) Б.Н. Журавлев

Е) В.И. Тимошенко

F) М.Л. Архангельский

 

$96. Сынып жетекшісінің міндеттері:

А) Болжамдық міндеттер

В) Тәрбиелік міндеттер

C) Дамытушылық міндеттер

D) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

E) Психологиялық міндеттер

 

$97. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

А) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата- аналарына қамқорлық жасау тиіс

В) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет

C) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты

D) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы

E) Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті

 

$98. Оқытудың жеке заңдылығы:

А) Гносеологиялық

В) Болжамдылық

С) Жобалаушылық

D) Басқарушылық

E) Философиялық

F) Дидактикалық

G) Практикалық

H) Диагностикалық

 

$99. Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:

А) Цицерон

В) Демокрит

C) Аристотель

D) А.Я.Коменский

E) Платон

 

$100. Сабақтың нәтижелілігі байланысты:

А) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына ғалімнің дайындық деңгейіне

B) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне

C) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне

D) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына

E) Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне

 

$101. И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері:

А) Сөздік

В) Теориялық

С) Психологиялық

D) Технологиялық

Е) Мазмұндық

F) Педагогикалық

 

$102. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

A) B. Оконь

В) К.И. Дружинин.

С) M.B. Огородников

D) А.М.Райковский

Е) В.Н. Иващенко

F) В.В. Тихонов

G) В.И. Безруков

 

$103. Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

А) Р.Г. Лемберг

В) А.В. Дунаевский

С) С.Д. Железнова

D) М.И. Васильев

Е) К.Л. Гундарев

F) В.И. Баженов

 

$104. Бақылаудың түрлері:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...