Главная Обратная связь

Дисциплины:


А) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеруВ) Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

С) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жаппы дайындық денгейін салыстыру

D) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

Е) Өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуі

F) Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

 

$127. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

A) B.K. Дьяченко

B) З.И. Тимофеева

С) С.Д. Шатунов

D) В.В. Оконь

Е) М.И. Харченко

F) Н.И. Семёнова

G) В.П. Корниенко

 

$128. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

А) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері

В) Философиялық-әдіснамалық әдістер

C) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

D) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

E) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

F) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

 

$129. Педагогикалық пәндер:

A) Этнопедагогика

B) Қоғамдық педагогика

С) Жұмыс істеу педагикасы

D) Ақпараттық педагогика

E) Табиғат педагогикасы

F) Технопедагогика

G) Математикалық

 

$130. Тұлғаға тән қасиеттер:

A) психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі

B) биологиялық жетілуі

C) физиологиялық қажеттіліктері

D) акселерация

Е) табиғат қажеттіліктері

F) инстинктер

 

$131. Баланың өмірлік жолын айқындайды:

А) Ата-аналарының материалдық жағдайы

В) Мұғалімдер іс-әрекеті

C) Әлеуметтік орта

D) Сынып ұжымы

E) Қоғамдағы жағдай

F) Мемлекет саясаты

 

$132. Педагогика әдіснамасының деңгейлері:

А) Философиялық деңгей

В) Психологиялық деңгей

С) Қоғамдық деңгей

D) Тарихи деңгей

Е) Мемлекеттік деңгей

F) Нақты ғылымдық деңгей

 

$133. Педагогика ғылымының басты міндеттері

A) оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу

В) оқушылар ұжымын зерттеу

С) білім берудің дамуын болжау

D) оқушыны зерттеу

E) ұжымдағы тұлға аралық қатынастарды аныкгау 

$134. Сауал-сұрақ әдістері

A) сауалнама

B) рангілеу

С) интервью алу

D) тіркеу

E) бақылау

F) мониторинг

G) эксперттік бағалау әдісі

 

$135. Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар

A) С.Т. Шацкий

В) Щ Н.Д. Хмель

C) Э. Торндайк

D) Д. Дьюи

E) С. Л. Рубинштейн

 

$136. Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар

A) оқыту принциптері

B) білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар

C) мұғалімдер саны

D) оқушылар саны

E) ата-аналардың сұраныстары

F) ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай

 

$137. Дүниетаным деген не:

A) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

B) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

С) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

D) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі.

Е) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі.

F) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

G) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі.

 

$138. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетің қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

А) Эстетикалық тәрбие

B) Экономикалық тәрбие.

C) Психологиялық тәрбие

D) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.

Е) Мемлекеттік тәрбие

 

$139. Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:

A) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

B) Оқушының дүниетанымын қалыптастыру әдістері

C) Оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері

D) Жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері

E) Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері

 

$140. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалым:

А) В.В.Иванов

B) П.П.Блонский

C) А.И.Калининов

D) В.А.Сластенин

Е) Л.С.Выготский

F) С.Т.Щацкий

G) К.И.Трущинский

 

$141. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметі:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...