Главная Обратная связь

Дисциплины:


A) Баланың адамгершілігін тәрбиелеуB) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

C) Баланың шығармашылығын дамыту

D) Баланың денсаулығын сақтау

E) Баланың ақыл-ойын дамыту

 

$142. Отбасының негізгі қызметтері:

A) Шаруашылық - экономикалық

B) Қайта дамыту

C) Қайта тәрбиелеу

D) Қайта қалыптастыру

Е) Саяси - экономикалық

 

$143. Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:

А) Баланы қалай оқытамыз

В) Heгe оқытамыз

C) Қай жерде оқытамыз

D) Баланы кім үшін оқытамыз

E) Балаларды кім оқытады

F) Кімді оқытамыз

 

$144. Оқыту ұстанымдары:

A) Жүйелілік

B) Болжамдық

С) Басқарушылық

D) Тарихилық

E) Ұйымдастырушылық

 

$145. Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагог:

A) С.М.Каратаев

B) Б.М. Макарова

C) Б.П. Битинас

D) Л.И.Катаева

E) К.Л.Шнайдер

F) Д.Н.Корнелюк

 

$146. Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:

A) Практикалық және оқыту-өндірістік еңбек әдістері

B) Оқытуда өзін-өзі басқару әдістері

С) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері

D) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері

Е) Оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері

 

$147. «Тұлға» ұғымының мәні ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:

А) индивид

В) білім беру

С) процесс

D) білім

Е) тәрбие

F) педагог

G) оқушы

 

$148. Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазакгың ағартушылары мен педагогтары:

А) А.Қунанбаев

B) С.Сейфулин

C) Ш.Уалиханов

D) Ы.Алтынсарин

Е) М.Дулатов

 

$149. Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымы:

A) Жоспарлаудың мазмұндығы

B) Жоспарлаудың тарихилығы

C) Жоспарлаудың ғылымилығы

D) Жоспардың келемділігі

Е) Жоспарлаудың жүйелілігі

 

$150. Мектептің іс-әрекетін қадағалау:А) Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру

В) Оқушылардың пәнге дегсн қызығушылығын арттыру

С) Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету

D) Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу

Е) Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру

F) Педагогикалық үдерістің жүзеге асуын тексеру

 


2 жауап (150 сұрақ)

 

$$1. Педагогикалық эксперимент түрлері:

A) Қалыптастырушы

B) Айқындаушы

C) Тексеруші

D) Ұзақ мерзімді

E) Бақылаушы

F) Бақылаушы

G) Түзетуші

 

$$2. Ғылыми дүниетанымның құрамдас бөлігі (бөліктері):

A) Шындықты тану әдістер

B) Ғылыми жетістіктер

C) Практикалық іскерліктер

D) Тұрмыстық көзқарастар

E) Мифологиялық жетістіктер

F) Діни білімдер

G) Дағдылар

H) Біліктіліктер

 

$$3. Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:

A) Біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру

B) Кәсіби өсуге ынталандыру

C) Педагогикалық білімдерін жетілдіру

D) Мұғалімнің пәндік даярлығын арттыру

E) Әдістемелік жұмысты жетілдіру

F) Әдістемелік іскерліктер қалыптастыру

 

$$4. Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігі:

A) Тәрбиелік жұмыстың мазмұны және адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады

B) Іс-әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады

C) Жоспарлы болуын жатқызады

D) Оқушылар, ата-аналардың арасындағы қарым-қатынас жүйесіне сай болуы жатады

E) Саналы болуын жатқызады

 

$$5. Оқыту ұстанымдары:

A) Жүйелілік

B) Саналылық және белсенділік

C) Ұйымдастырушылық

D) Болжамдық

E) Басқарушылық

 

$$6. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:

A) Жаңа білім материалын хабарлау

B) Білімді бекіту

C) Бақылау жүргізу

D) Өткен материалды қарастыру

E) Факультативтер

F) Біліктілікті қалыптастыру

G) Оқу саяхаттары

 

$$7. Баяндау әдісіндегі әңгіме:

A) Баяндап айту

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...