Главная Обратная связь

Дисциплины:


B) Учебниктар, оқу құралдарыC)Жұмыс жоспары

D)Тұжырымдамалар

E) Жұмыс бағдарламалары

 

$$ 94. Сабаққа қойылатын талаптар:

A) Логикалық бірліктердің сақталуы

B) Сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы

C)Ғылым мен оқытудың тұтастығы

D) Уақыттың ұстамды болуы

E) Оқыту мен практиканың бірлігі

 

$$95. Педогогикада әдіснаманы білім құрлымында Э.Г.Юдин білгіленген деңгейлер:

A) Жалпы, нақты ғылыми

B) Философиялық

C) Ақпараттық, техникалық

D) Филологиялық

E) Техникалық

F) Иновациялық

G) Дамытушылық

 

$$96. Педагогикалық принцип:

A) қойылатын талаптар

B) ұстанатын қағидалар

C) ұйымдастыру жолдары

D) заңдылықтар

E) заңдар

F) негізгі ұғымдар

G) қажетті байланыстар

 

$$97. Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:

A) Әлеуметтік құндылықтар

B) Қоғамының саналы мақсат-мүдделері

C) Қоғамның мүдделері

D) Қоғамның мақсаты

E) Жеке құндылықтар

F) Саяси құндылықтар

 

$$98. Мектепшілік бақылау әдістері:

A) әлеуметтік бағыттылық

B) мектеп құжаттарын зерттеу

C) қалыптастырушы эксперимент

D) салыстырмалы эксперимент

E) практикалық

F) рангілеу

G)бақылау жұмысы

 

$$99. Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері (Н.Е.Шуркова бойынша)

A) ұжымды ұйымдастыру мен дамыту

B) тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру

C) перспективалар қою

D) талап қою

E) әдістер таңдау

 

$$100. Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы:

A) Кіріспе

B) Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау

C) Әдебиеттірді талдау

D) Зерттеу жұмысының нәтижелерін көрсету

E) Өткен жылды талдау

F) Жоспарды құруға талаптар

G) Бөлімдердің мазмұны 

$$101. Педагогикалық эксперимент кезеңдері:

А) Қалыптастырушы кезеңі

В) Қорытынды кезеңі

С) Танысу кезеңі

D) Практикалық кезең

E) Мазмұндық кезең.

F) Статистикалау кезеңі

 

$$102. Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері:

А) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі

В) Оқушылардың оқу белсенділігі

C) Оқушылардың пәнге деген игеру

D) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі

E) Оқушылардың тәрбие әдістерін меңгеруі

F) Оқушылардың ғылымға деген белсенділігі

G) Оқушылардың оқыту әдістерін меңгеруі

Н) Оқушылардыңтәрбие деңгейінің жоғарлауы

 

$$103. Педагогикалық процестің мәні:

A) мақсатты бағытталуы

B) педагог пен тәрбиешінің өзара әрекеті

C) бірізділігі

D) ұзақ мерзімділігі

Е) оқу құралдыныц қолданылуы

F) сабақ жоспары болу

 

$$104. Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері:

A) бастапқы

B) тактикалық

C) толық

D) тәрбиелік

Е) дидактикалық

F) білімдік

G) жеткіліксіз

 

$$105. Сананы қалыптастыру әдістері:

A) Түсіндіру

B) Этикалық әңгіме

C) Жазалау

D) Дәріс

Е) Саяси әңгіме

F) Мадақтау

 

$$106. Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

А) В.А. Сластенин

В) К. Успанов

С) Д.И. Мещеряков

D) К.И. Иванов

E) П.П. Власенко

F) В.Д. Овсянников

G) М.В. Волошин

 

$$107. Сынып жетекшісінің міндеттері:

А) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

В) Диагностикалық міндеттер

C) Әлeyмeттік міндеттер

D) Психологиялық міндеттер

E) Педагогикалық міндетер

F) Дамытушылық міндеттер

 

$$108. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:

А) Балаға әсерететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шықандығы

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...