Главная Обратная связь

Дисциплины:


В) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақгылығыС) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

D) Алынған ақпараттарға математикалық өндеу жүргізу

E) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі

F) Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

G) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

 

$$123. Педагогика саласындағы зерттеулер:

А) Ғылыми ізденіс процесі.

В) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.

С) Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру.

D) Мектептің педагогикалық процессін жетілдіру.

Е) Ғылымның деңгейін анықтау.

F) Ғылымның мазмұның анықтау.

G) Педагогиканың келешегін болжау.

$$124. Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары:

А) Оның білімі.

В) Оның шығармашылығы.

С) ның мектептегі белсенділігі.

D) Оның қоғамдағы белсенділігі.

E) Оның әлеуметтік жағдайы.

 

$$125. Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеген ғалымдар

А) М.М. Поташкин

В) B.C. Лазарев

C) И.Я. Лернер

D) Д. Б. Эльконин

Е) Л. В. Занков

F) B.C. Леднев

 

$$126. Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:

А) Жүйенің дамуы.

В) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.

C) Жүйенің қалыптасуы.

D) Оқушылар ұжымын зерттеу.

E) Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу.

F) Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі.

G) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау.

 

$$127. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А) Мақсаттарды айқындау.

В) Ұйымдастыру.

С) Сендіру.

D) Жетекшілік жасау.

Е) Жеңес беру.

F) Бағыттау.

 

$$128. Тұлғаға бағытталған оқытуда:

A) оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы

B) даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы

С) ұжымжылдық басты мақсатқа бағыттылығының басым болуыD) әлеуметтендіру бағытының басым болуы

E) қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы

F) тәрбие бағыттылықтың басым болуы

G) қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы

 

$$129. Тәрбие мақсаты

А) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағыттылық

В) тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі

С) мектептің мақсаты

D) амалдар жүйесі

E) атан-ана міндеттері

 

$$130. Мектеп жоспарлары

А) жылдық жоспар

В) перспективалық жоспар

С) оқушылар жоспары

D) тоқсандық жоспар

Е) сабақ жоспары

F) сынып жоспары

 

$$131. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

A) Бақылаушылық.

B) Психологиялық.

C) Қалыптастырушылық.

D) Тәрбиелілік.

E) Ұйымдастырушылық.

F) Дамытушылық.

 

$$132. Отбасының негізгі қызметтері:

A) Тәрбиелеу.

B) Ұрпақ жалғастыру.

C) Қайта қалыптастыру.

D) Саяси-экономикалық.

E) Қайта дамыту.

F) Қайта тәрбиелеу.

 

$$133. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:

А) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.

B) Жалпы нәтижелердің болуы

C) Жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы.

D) Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару.

E) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру.

F) Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау.

 

$$134. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:

A) Л.С. Выготский.

B) Б.Г. Есипов.

С) В.И. Малиновский.

D) H.B. Петрова.

E) В.Д. Кононов.

F) Д.С. Кондратенко.

G) М.Н. Сергеева.

 

$$135. Білім беру философиясының функциялары:

А) Болжамдық

B) Түрлендірушілік

C) Теориялық және практикалық

D) Зерттеушілік

E) Диагностикалық

F) Анықтаушылық

 

$$136. Этномәдени білім беру кеңістігінің функциялары

A) икемділік-реабилитациялық

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...