Главная Обратная связь

Дисциплины:


B) гуманитарлық-білімділікС) тәрбиелік және дамытушьшық

D) білімділік және тәрбиелік

E) кіріктірушілік

F) дамытушылық және жаттығушылық

G) әлеуметтендіру

 

$$137. Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын

тұғырлар

А) аксиологиялық

В) тұлғалық

C) құндылықтар теориясы

D) квалиметриялық

E) таным теориясы

F) жүйелілік

 

$$138. Тәрбие әдісі

А) мақсатқа жету жолы

В) тәсілдер жиынтығы

С) тәрбиеленуші әрекеті

D) тәрбиенің сыртқы көрінісі

E) тәрбиеші мақсаты

F) тәрбиеші әрекеті

G) құралдар жиынтығы

 

$$139. Мектептің жеке басқару органдары

А) директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

B) директор

C) әдістемелік кеңес

D) педагогикалық кеңес

Е) ата-аналар комитеті

F) мектеп кеңесі

G) сынып жиналысы

 

$$140. Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:

A) Философиялық негіз.

B) Қолдану деңгейі.

С) Теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы.

D) Психологиялық негізі.

Е) Нәтижелілік деңгейі.

F) Енгізу деңгейі.

 

$$141. Қазақстші Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар:

A) 1997ж.

B) 1999ж.

С) 2005ж.

D) 2001ж.

Е) 2009ж.

F) 1998ж.

G) 1991ж.

 

$$142. Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар:

А) Білім беру философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы

В) Қолданбалы философия

С) Білім берудің әдіснамалық мәселелерін зертгейді

D) Әдіснамалық оқулар

Е) Философия саласы

F) Ғылыми педагогика

 

$$143. Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуын түсіндіруші бағыттар болды:

А) әлеуметтік

В) биологиялық

D) ұжымдық

E) табиғилық

F) топтық

 

$$144. Педагогика әдіснамасының денгейлері:

A) Нақты ғылымдық деңгей.

B) Жалпы ғылымдық деңгей.

С) Мемлекетттік деңгей.

D) Жалпы пәндік деңгей.Е) Тарихи денгей.

F) Психологиялық деңгей.

G) Қоғамдық денгей.

 

$$145. Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша)

А) мемлекет, ел, қоғам, мәдениет

В) микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар

С) оқыту әдістері, тәрбие әдістері

D) тәрбиелік іс-шаралар

Е) оқыту және тәрбиелеу

 

$$146. Эстетикалық тәрбие міндеттері

А) эстетикалық білімдер беру

В) эстетикалық талғамды және сезімді дамыту

С) еңбек қабілеттілігін арттыру

D) ағзаны шынықтыру

Е) ой қабілеттерін дамыту

F) мемлекетке сыйластық қалыптастыру

G) ғылыми дүниетаным қалыптастыру

 

$$147. Мектепшілік бақылауға қойылатын талаптар

А) жүйелілік және объективтілік

В) әсерлілік

С) демократиялық

D) талдау

Е) бақылау

F) ізгілік

G) бірізділік

 

$$148. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

А) Ұйымдастырушылық.

В) Реттеушілік.

С) Дамытушылық.

D) Психологиялық.

E) Қалыптастырушылық.

F) Ақпараттық.

 

$$149. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А) С.Н. Лысенкова.

В) Е.Н.Ильин

С) М.С. Важенина.

D) В.Д. Холодова.

E) С.Д. Муравьев.

 

$$150. Этномәдени білім беру міндеттері

А) көп тілді индивид қалыптасыру

B) этномәдени сәйкестілігін ескеру

С) интеллектуалдық қабілеттерді дамыту

D) техникалық білім беру

E) политехникалық білім беру

 

 


3 жауап (200 сұрақ)

 

$$$1. Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар:

A) Е.В.Бондаревская

B) И.С.Якиманская

C) К.Роджерс

D) И.Я.Лернер

E) Л.В.Занков

 

$$$2. Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелуі:

A) Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін), жоғары мектеп жасындағы кезеңі (15 жастан 18 жасқа дейін)

B) Сәбилік кезең (1 жасқа дейін), мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)

C) Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін), бастауыш мектеп кезеңі (6 жастан 10 жасқа дейін)

D) Мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)

E) Бастауыш мектеп кезеңі (6 жастан 10 жасқа дейін)

F) Сәбилік кезең (1 жасқа дейін)

G) Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін)

 

$$$3. Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлеРІ:

A) Лабораториялық (зертханалық)

B) Табиғи

C) Табиғи, лабораториялық

D) Жасанды

E) Әлеуметтік, математикалық

F) Әлеуметтік, психологиялық

 

$$$4. Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:

A) Діни

B) Үйреншікті

C) Натуралистік

D) Жүйелілік

E) Қоғамның саналы, мақсат-мүдделері

F) Типологиялық

G) Филологиялық

 

$$$5. Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:

A) Ұжымдық және фронталдық

B) Топтық

C) Жеке

D) Жұптық

E) Дара

F) Жекелік

 

$$$6. Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...