Главная Обратная связь

Дисциплины:


Б) Ауызша және жазбаша бақылау жұмыстарыВ) Анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу

Г) Басқару әдістері

Д) Мектепішілік бақылау құралдары

Е) Мектепішілік бақылау түрлері

Ж) Мектепішілік бақылау формалары

З) Оқыту формалары

 

$$$159. Неотомизм – бұл:

А) Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы

Б) Схема бойынша концепция

В) Шетелдік педагогикалық концепция

Г) Бихевиорюм

Д) Прагматизм

Е) Неопозитивизм

Ж) Экзистенциализм

З) Экология

 

$$$160. Оқыту әдісі дегеніміз не?

А) оқушылардың білім беру тәсілдері

Б) біліктілік тәсілдері

В) дағдыны меңгеру тәсілдері

Г) оқушылар әрекетін ұйымдастыру

Д) оқушылардың әрекетін басқару

Е) мұғалім мен оқушылардың бірлескен әрекет

Ж) оқушылардың танымдық әрекетін басқару

З) мұғалімдердің танымдық әрекетін басқару

 

$$$161. Формалдық білім беру.

А) балаларда логикалық ойлау қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы

Б) балаларда талдау қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы

В) балаларда синтездеу қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы

Г) Проектер әдісін қарастыратын білім теориясы

Д) Прагматизм

Е) Материалдық білім беруді қарастыратын білім теориясы

Ж) Неоцентризм

З) Оқыту әдіс түрлері

 

$$$ 162. Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні:

А) Білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау

Б) Оқушылардың белгілі бір бағдарлама бойынша білімді меңгеру деңгейін анықтау

В) Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау

Г) Оқыту-қоғамдық-тарихи тәжірибені мақсатгы жеткізуін анықтау

Д) Оқушылардың танымдық деңгейін анықтау

Е) Оқушылардың танымдық белсенділігін анықтау

Ж) Оқушының өзін-өзі басқаруын үйлестіре алуын анықтау

З) Оқушылардың білім деңгейлерін анықтау 

$$$163. Дүниетаным компоненттері - бұл:

А) Ғылыми білімдер жүйесі

Б) Көзқарастар

В) Сенімдер және адам идеалы

Г) Тәрбие мазмұны

Д) Дүниетаным қалыптастыру құралдары.

Е) Білім мазмұны

Ж) Дүниетаным формалары

З) Тәрбие мазмұны

 

$$$164. Оқу процесін ұйымдастыру формасына жатпайды

А) тестілеу

Б) тексеру

В) бақылау

Г) үй жұмысы

Д) экскурсия

Е) сабақ

Ж) факультатив

З) семинар

 

$$$165. Тәрбиенің тиімділігінің критерийлері

А) тәрбиеленушілердің жасына қарай мінез-құлқының қалыптасуы

Б) тәрбиеленушілердің жасына қарай іскерлігінің қалыптасуы

В) тәрбиеленушілердің жасына қарай дағдысыньщ қалыптасуы

Г) ортаның адамға қоятын талаптары мен оның мүмкіншіліктері арасындағы қарама-қайшылықтар

Д) көркем дүниеге тәрбиелеу, эмоционалды көніл-күйдін дұрысталуы эстетикалық түсінік қалыптастыру

Е) Кәсіптік дайындықтың денгейі

Ж) ойлауының қалыптасуы

З) шығармашылық қабілетінің қалыптасуы

 

$$$166. Оқу-тәрбие үрдісін технологияландыру:

А) Объективті құбылыс.

Б) Оқыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті құбылыс.

В) Сапалы деңгейде тәрбие мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті құбылыс.

Г) Болжам жасау.

Д) Оқу-тәрбие үрдісінін құрылымы.

Е) Оқу-тәрбие үрдісінің ғылыми жобасы.

Ж) Оқыту тәсілдерін қолдану.

З) Оқытудың жаңа әдістерін енгізу.

 

$$$167. Іскерлік.

А) Игерілген білімдер негізінде іс-әрекетті орындауға дайындығы

Б) Практикалық іс-әрекетті орындауға дайындығы

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...