Главная Обратная связь

Дисциплины:


B) оқу процесін басқару үшінC) басқару үшін

D) оқытуды жекелендіру үшін

E) мерзімді бақылау үшін

F) бағалардың жинақталуы үшін

G) ағымдағы бақылау үшін

 

$$$ 188. Эстетикалық тәрбиесі:

А) Өмірдегі сұлулық дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру

B) Болмыстағы әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру

C) Сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдауға тәрбиелеу

D) Дене тәрбиесі

E) Адамгершілік тәрбиесі

F) Еңбек тәрбиесі

G) Экологиялық тәрбиесі

 

$$$ 189. Бригадалық оқыту:

А) XX ғасырға тән

B) 20 жылдарға тән

C) XX ғасырдың 20 жылдарына тән

D) XX ғасырдың 50 жылдарына тән

E) XX ғасырдың 40 жылдарына тән

F) XX ғасырдың 30 жылдарына тән

G) XX ғасырдың 10 жылдарына тән

H) 10 жылдарына тән

 

$$$ 190. Ата-аналар комитеті:

A) Ата-аналардан құрылады

B) Белсенді ата-аналардан құрылады

C) Эмоциянальді ата-аналардан құрылады

D) Балалары қоғамдық жұмысқа нашар қатысатын ата-аналардан құрылады

E) Балалары тәртіпті ата-аналардан құрылады

F) Белсенді, ықыласты ата-аналардан құрылады

G) Балалары жақсы оқитын ата-аналардан құрылады

H) Балалардың ағаларынан құрылады

 

$$$ 191. Ұжымдық-шығармашылық істердің алғашқы кезеңі

A) ҰШІ-дің болашағы туралы алғашқы әңгіме

B) Әңгіме

C) Ұжымның болашағы туралы алғашқы әңгіме

D) Ұжымдық қорытындыларды аяқтау

E) ҰШІ-ді өткізу

F) Ұжымдық-шығармашылық істерді жоспарлау

 

$$$ 192. Білім беруді жобалау:

А) Әр түрлі деңгейдегі басқару әрекеттері

B) Субъектілердің оның барлық звеноларымен жүйелі, жоспарлы өз-ара іс-әрекеттері

C) Мақсатты бағытталған өз-ара іс-әрекеттер

D) Білім беруді жоспарлауE) Білім беруді диагностикалау

 

$$$193. Ұжымдық кұбылыстарды зерттеу әдістері:

А) бақылау

B) тесттеу

C) әңгімелесу

D) социометрия

E) референтометрия

F) құжаттар зерттеу

G) эксперимент

H) рангке бөлу

 

$$$ 194. Педагогика ғылымының пайда болу себебі:

А) Қажеттілік

B) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі

C) Тәрбиелеу қажеттілігінен

D) Тәрбие маңызының артуы

E) Ғылымның дамуы

F) Ғылыми-техникалық прогресс

 

$$$ 195. Жеке тұлғаның дүниетанымы:

A) Ақиқаттың жалпылама керінісінің жоғары деңгейі

B) Интелектуалдық сипаттарды топтастырган феномен

C) Эмоционалды-жігерлік сипаттарды топтастырган феномен

D) Арақатынастың формасы

E) Әрекеттерді өзара байланыстыру

F) Рефлекстік қасиеттері

G) Жеке тұлғаны қоршаған ортасы

 

$$$196. Көрнекілікті оқу үрдісінде кеңінен пайдалану нәтижесінде (Ф.Бэкон, Дж.Локк) пайда болды:

А) Оқыту түрі

B) Түсіндірмелі иллюстративтік оқыту

C) Түсіндірмелі оқыту

D) Сократтық әңгімелер

E) Білімді өзіндік іздеу

F) Иллюстративті әдіс

G) Догматикалық оқыту

H) Дамыта оқыту

 

$$$197. Оқытудың түсініктілік принципі:

А) оқытудың мазмұны сәйкестілігі

B) оқытудың көлемінің оқушылардың жас шамасына сәйкес келуі

C) оқытудың мазмұнының оқушылардың жас ерекшелігіне сай болуы

D) жас және дара ерекшеліктерді ескеру

E) оқытудың өмірмен байланыстылыгы

F) оқытудың оқушылардың қызығушылығына сәйкестілігі

G) оқытудың оқушы білімінің дәрежесіне сәйкес келуі

 

$$$198. Тәрбиеге:

А) Қосжақтылық сияқты белгілер тән

B) Мұғалімдер мен оқушылардың біріккен іс-әрекеті тән

C) Педагогикалық жетекшілік, арнайы жоспарлы ұйымдастыру және басқару, тұтастық пен бірлік, оқушылар жас ерекшеліктеріне сәйкестік және олардың дамуы мен тәрбиесін басқару сияқты белгілер тән

D) Басқару тән

E) Білім беруге

F) Оқытуға

G) Оқуға

H) Дамытуға

 

$$$199. Отбасы тәрбиесінің негізгі бағыттары

А) тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу

B) саналы тәртіпке қалыптастыру

C) дене тәрбиесі

D) экологиялық, кәсіпқойлық

E) жыныстық

F) саяси

G) еңбекке тәрбиелеу

 

$$$200. Педагогика әдіснамасы - бұл:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...