Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типова технологія проведення діагностикиТехнології комп’ютерної діагностики на СТО та атп

Загальний огляд технологій діагностики

Якщо механічні системи автомобіля можуть діагностуватися за допомогою відносного простого загальноприйнятого устаткування, то зростаюча складність електронних систем в сучасному автомобілі привела до необхідності використання нових методів діагностики на базі пристроїв електронної обробки даних (ЕDV).

Для проведення необхідних діагностичних перевірок та випробувань були розроблені спеціальні технології діагностики і спеціалізований інструмент, відповідне випробувальне і діагностичне устаткування (від елементарних тестерів акумуляторів до комплексних діагностичних ліній). В даний час все більше при діагностиці використовується інтегрована мережа (рис. 6.1), в яку сполучені між собою всі пристрої ЕDV, що є на підприємствах автосервісу.

Відразу при отриманні заявки на діагностику автомобіля система EDV робить негайний запит в базу даних про всю наявну в ній інформацію про автомобіль. Завдяки цьому при прийманні автомобіля є в розпорядженні вся історія, зі всіма проведеними у минулому роботами по його технічному обслуговуванню і ремонту.

Окремі діагностичні прилади дозволяють отримати відомості, необхідні для прямого порівняння отриманих даних зі встановленими параметрами. Всі проведені роботи і перелік замінених деталей реєструються для видачі рахунку. Система додатково роздруковує результати діагностики автомобіля. У результаті СТО і клієнт отримують повний протокол про всі проведені роботи і витрати на матеріали при ремонтних операціях.

Електронна сервісна інформація

Велика кількість марок і типів автомобілів потребувало створення спеціалізованих баз даних (наприклад, електричних та функціональних схем, контрольних параметрів, номерів запасних частин і т. д.).

 

Рисунок 6.1 – Інтегрована діагностична мережа

 

Великі масиви таких даних спочатку (до 90-х років) були згруповані на мікрофішах. До них можна було дістати доступ за допомогою пристроїв для зчитування мікрофіш. Ці пристрої були стандартним устаткуванням кожного підприємства автосервісу.

В 1991 р. була створена перша електронна сервісна база даних на компакт-дисках (CD-ROM) для застосування на персональних комп'ютерах (фірмою Bosch система ESI(tronic) – Electroniс Service Information). Бази даних в порівнянні з мікрофішами забезпечують значно розширені можливості застосування. Вони можуть бути також включені в схему електронної обробки даних.

Сьогодні баз даних є вже сотні і вони використовуються персоналом підприємства автосервісу при виконанні всієї номенклатури ремонтних робіт для отримання наступної інформації:- ідентифікація запасних частин (наприклад, відповідність між кодовим числом запасної частини і даною моделлю автомобіля);

- робочі параметри;

- інструкції по ремонту;

- електричні схеми автомобіля;

- умови перевірок;

- послідовність діагностики автомобіля.

 

Типова технологія проведення діагностики

Основні методи діагностики всіх електронних систем однакові. Найбільш важливим устаткуванням є системний сканер, який за допомогою діагностичного інтерфейсу підключається до електронних блоків керування в автомобілі.

Спочатку повинна бути вибрана модель автомобіля (проведена ідентифікація автомобіля). Ця інформація вводитися в системний сканер, що дає можливість доступу до даних, потрібних для проведення випробувань конкретного автомобіля.

Більшість систем в автомобілі забезпечені діагностикою блоку керування, що дозволяє перевіряти електричні схеми на відсутність збоїв в роботі. Розпізнана несправність постійно зберігається в запам'ятовуючому пристрої разом з даними у вигляді коду:

- про контур з несправністю (наприклад, датчик температури двигуна);

- про вид несправності (наприклад, коротке замикання на «масу», недостовірний сигнал);

- про статус несправності (наприклад, постійно реєстрований або періодично виникаючий дефект);

- про зовнішні умови (дані про частоту обертання колінчастого валу, температуру і т. д., які контролюються при зберіганні коду несправності).

Інформація про несправності виводиться на дисплей у вигляді розшифрованого тексту паралельно з вказівкою контуру з цією несправністю, місцеположення, статусу несправності і тому подібне

Не всі збої в роботі електронної системи можуть бути встановлені діагностикою її блоку керування. В таких випадках фахівці автосервісу також повинні швидко і надійно діагностувати і усувати несправність. Для таких ситуацій існують спеціальні інструкції з діагностиці, охоплюючи всі специфічні дефекти та можливі проблеми (наприклад, нерівномірна робота двигуна).

Після локалізації причин несправності виконується робота по усуненню цієї несправності. Після усунення несправності, відповідний її код повинний бути стертий з пам'яті. Це виконується за рахунок запуску функції «Стирання кодів несправності з пам'яті» в системному тестері.

На наступній стадії здійснюються дорожні випробування, необхідні для підтвердження усунення несправності. Під час цих випробувань система діагностики блоку керування перевіряє знов систему. Після дорожнього випробування пам'ять в запам'ятовуючому пристрої перевіряється ще раз. Вона повинна бути тепер порожньою, що вказує на успішне усунення дефекту.

При установці нового блоку керування двигуном в нього повинні бути введені необхідні настройки. Наприклад, після заміни блоку керування двигуном або усунення несправності в ньому іммобілайзер повинний бути наново настроєний для роботи з новим блоком керування або в автомобілях з автоматичною трансмісією момент перемикання передачі повинний бути визначений і відрегульований.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...