Главная Обратная связь

Дисциплины:


Информатика 7 сыныпИнформатика 5 сынып

(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)

 

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі
Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.  
Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат)
Ақпарат,оның мазмұны, түрлері мен қасиеттері.  
Ақпараттың өңделу тәсілдері.  
Ақпараттың көлемі және оның өлшем бірліктері.  
Компьютер (9 сағат)
Компьютер – әмбебап есептеуіш машина.  
компьютердің құрылымы.  
Компьютердің қосымша құрылғылары.  
Программалық жабдықтаманың сыныптамасы мен жалпы сипаттамасы.  
Операциялық жүйенің негізгі нысандары мен оны басқару.  
Терезелер.  
Файлдар, бумалар және жарлықтар.  
Нысаналармен жұмыс істеу.  
Ақпаратты іздеу, жазу және оқу.  
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (17 сағат)
Сурет салу, сақтау және ашу.  
Графикалық редактордың сурет салу құралдары.  
Сурет бөліктерімен жұмыс істеу.  
Маштаб. Суреттің транформациясы.  
Суретке басуға дайындау. Суретті басу.  
WordPad мәтіндік редакторының интерфейсі.  
Мәтінді тексеру және түзету ережелері.  
Мәтін бөліктерін ерекшелеу.  
Мәтінді пішімдеу. Әріптер.  
Мәтінді пішімдеу. Абзац.  
Практикум. Мәтінмен жұмыс істеу.  
Мәтіндік жіне графикалық ақпаратты өңдеу.  
Практикум. Аралас құжаттар құру  
Блокнот және Калькулятор.  
Калькулятордың жады.  
Дыьыстық ақпаратты өңдеу. Дыбыс жазу.  
Практикум. Дыбыс жазу.  
Жобалық іс-әрекет (4 сағат)

 
Информатика 6 сынып

(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)

 

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі
Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.  
Ақпарат және ақпараттық үдерістер (4 сағат)
Информатика. Ақпарат және оның түрлілігі, өңдеу тәсілдері  
Ақпарат саны, өлшем бірлігі.  
Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар  
Ақпаратты сығу. Архиватор бағдарламалары  
Компьютер (2 сағат)
Есептеу техникасының даму тарихы. Электронды-есептеуіш машиналардың кезеңдері.  
Компьютерлік техниканың даму үрдісі  
Алгоритмдеу және модельдеу (8 сағат)
Алгоритм және оның атқарушылары  
9-10 Алгоритмді жазу пішімі, блок-схемалар.  
11-12 Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер).  
13-14 Модель, нақты объектің қасиеттерін бейне ретінде көрсетеді.  
Модельдер түрі.  
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (15 сағат)
WORD мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Құжаттарды құру және сақтау.  
17-18 Мәтінді енгізу, пішімдеу және редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар.  
Нөмірленген және маркерленген тізімдер. Бағандар  
Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару.  
Кестелер. Кестелер құру.  
Кестелерді редакциялау. Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу.  
Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру.  
Суреттер мен жазуларды пішімдеу  
PowerPoint интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы.  
26-27 Презентацияларды құру. Безендіру шаблондары.  
Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру.  
29-30 Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету  
Телекоммуникация (2 сағат).
Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық желілер.  
Интернетте ақпаратты іздеу. Электрондық пошта.  
Жобалық іс-әрекет (2 сағат)

Информатика 7 сынып

(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)

 

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі
Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру  
  Информатика және ақпарат (3 сағат)
Сандық ақпаратты кодтау.  
Мәтіндік ақпаратты кодтау.  
Графиклық ақпаратты кодтау.  
Компьютер (3 сағат)
Компьютердің ақпараттық жабдықталуы. Жады.  
Операциялық жүйе.  
Операциялық жүйелердің жіктелуі.  
Алгоритмдеу және программалау (9 сағат)
Программалау тілі.  
Программа және оның құрылымы.  
Мәләметтер. Мәліметтерді енгізу мен шығаруды ұйымдастыру.  
Өрнектер.  
Сандық функциялар.  
13-14 Сызықтық алгоритмдерді программалау,  
15-16 Практикум. «Сызықтық алгоритмдерді программалау».  
Ақпараттық модельдеу (2 сағат)
Модельдерді сипаттау әдістері. Модельдер қасиеттері,  
Практикум. «Модельдерді зерттеу».  
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (14 сағат)
Компьютерлік графика түрлері.  
Векторлық және растрлық графиканы құру мен өңдейтін бойынша программалар.  
Inkscape векторлық рафикасының редакторы.  
Фигураларды салу.  
Векторлық нысандармен қарапайым амалдар құру.  
Мәтін. Мәтіндік блоктар құру.  
Векторлық суреттерді салу және редакциялау бойынша тәжірбелік жымыстарға арналған тапсырмалар.  
Растрлық графиканы өңдеу редакторы.  
Растрлық кескіндермен жұмыс жасаудың жалпы тәсілдері.  
Аймақтарды ерекшелеу.  
Сурет салу құралдары.  
30-31 Қабаттар.  
Мәтінмен жұмыс.  
Жобалық іс-әрекет (2 сағат)
         
         
         

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...