Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні основи вибіркових спостережень. Визначення необхідного обсягу вибіркиВибіркове обстеження – несуцільне обстеження, при якому статистичному вивченню підлягають одиниці досліджуваної сукупності, відібрані випадковим чином.

Завданням вибіркового спостереження є по досліджуваній вибірковій сукупності охарактеризувати усю сукупність.

 

Генеральна сукупність – це сукупність, з якої відбираються елементи для обстеження.

Вибіркова сукупність - сукупність, яку безпосередньо обстежують.

 

Позначення, які використовуються у вибіркових обстеженнях:

N – обсяг генеральної сукупності;

n – обсяг вибіркової сукупності;

- середня для генеральної сукупності;

- середня для вибіркової сукупності.

 

Статистичні характеристики вибіркової сукупності розглядаються як оцінки відповідних характеристик генеральної сукупності. Оскільки вибіркова сукупність не точно відтворює структуру генеральної, то вибіркові оцінки також не збігаються з характеристиками генеральної сукупності. Розбіжності між ними називають похибками репрезентативності. За причинами виникнення ці похибки поділяються на систематичні (тенденційні) та випадкові.

Систематичні похибки виникають за умови, що під час формування вибіркової сукупності порушується принцип випадковості відбору (упереджений відбір елементів, недосконала основа вибірки тощо). Для всіх елементів сукупності вони мають односторонній напрям і тому їх ще називають похибками зміщення.

Випадкові похибки – це наслідок випадковості відбору елементів сукупності для обстеження.

При організації вибіркового обстеження важливо запобігти виникненню систематичних похибок. Що стосується випадкових похибок, то уникнути їх неможливо, проте на основі теорії вибіркового методу можна визначити їх розмір і по можливості регулювати.

 

Переваги вибіркових обстежень:

o обстеження за однією і тією самою програмою будь-якої частини сукупності потребує менше коштів і часу, ніж обстеження сукупності в цілому;

o дешевше обходиться і статистична обробка інформації вибіркового обстеження;

o вибірка застосовується у випадках, коли суцільне обстеження взагалі неможливе: обстежувана сукупність дуже велика, практично безмежна (сукупність ділянок морського дна, або сукупність колосків пшениці на полі); обстеження пов’язане із знищенням або псуванням одиниць, які досліджуються (контроль якості хлібобулочних виробів, консервів і т.д.);

o при вивченні великих сукупностей вибіркове обстеження може дати більш точні результати, ніж суцільне, за рахунок зменшення числа похибок реєстрації.

 
 


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...