Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 2ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 1

1.Назвіть перші відомості про виникнення хімічних речовин для захисту рослин. 2.Сучасна класифікація пестицидів. 3. Які основні переваги інтегрованого захисту рослин? 4. Масова частка фосфору в добриві становить 15,5%. Обчислити масову частку фосфору(V) оксиду в добриві. 5. Сучасна класифікація хвороб рослин 6. До якого класу пестицидів відноситься цей препарат: 7. Актелік (піриміфосметил)використовують як інсектоакарецид. Обчисліть масу розчину з масовою часткою речовини 0,5, яку необхідно взяти для обробки закритого ґрунту площею 0,4 га. Обприскування проводять з розрахунку 200 мл робочої рідини на 1 м2   Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії ландшафтного дизайну Протокол N ____ від "___" ____________ 20__ року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ___________ (підпис) _Васильєва Т.М._ (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________ (підпис) __Завгородній М.П.___ (прізвище та ініціали)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29.03.2012 N 384
Форма N Н-5.05 КЗ «Хортицький національний навчально-реабілітаційний_багатопрофільний центр» ЗОР (повне найменування вищого навчального закладу)
  Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки _________________________________________________ Спеціальність Зелене будівництво і садово-паркове господарство Семестр (назва) Навчальна дисципліна Захист рослин

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 2

1. Які хімічні речовини використовувалися як пестициди? 2. Які значення мають феромони у захисті рослин? 3.Перелічіть основні методи захисту рослин, у чому їх переваги і недоліки. 4. Обчислити умовну масову частку калій оксиду в калій нітраті, який не містить домішок 5. Вірусні захворювання рослин. 6. До якого класу пестицидів відноситься цей препарат:       Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії ландшафтного дизайну Протокол N ____ від "___" ____________ 20__ року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ___________ (підпис) _Васильєва Т.М._ (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________ (підпис) __Завгородній М.П.___ (прізвище та ініціали)    

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...