Главная Обратная связь

Дисциплины:


У гуртках та позашкільних закладахМісячник _____________________________________

 

 

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

заст. директора з ВР: директор школи:_______

_______А.В.Глушко Т.І.Шведова

____09.2010 р. _____09.2010 р.

 

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

заст. директора з ВР: директор школи:_______

_______А.В.Глушко Т.І.Шведова

____01.2011 р. _____01.2011 р.

 

 

План

Виховної роботи

з учнями ___класу

 

на 2010 – 2011 н. р.

Сергіївська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів

 

 

Класний керівник: ____________

 

 

Місячник здорового способу життя та фізичного виховання

 

Утверджування здорового способу життя як невід’ємну частину загальної культури особистості. Сприяти повноцінному фізичному розвитку особистості, формувати її фізичні здібності, зміцнювати здоров’я, формувати гармонію тіла і духу людини і природи.

 

 

 

Місячник

трудового виховання

«Ми – честь і гордість школи»

 

Виховання поваги і любові до праці, готовності і здатності працювати як за власними, так і суспільними, національними інтересами сумлінно і відповідально виконувати ту чи іншу суспільно – корисну роботу.

 

 

Місячник

превентивного виховання

 

 

Запобігання правопорушень, попередження розвитку асоціальної спрямованості особистості до навколишньої дійсності в процесі перевиховання, забезпечення набуття учнівською молоддю особистого досвіду реалізації прав і виконання обов’язків у моральних і правових взаємостосунках.

 

 

Місячник

військово –патріотичного

виховання

 

Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин. Формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовної, моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

Місячник

національного виховання

«Я – майбутнє твоє, Україно!»

 

 

Місячник

етичного виховання

«Я – людина»

 

Прищеплення і розвиток моральних почуттів і потреб, поводження себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільству. Наслідування кращих моральних «зразків» своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

 

Місячник

художньо – естетичного виховання

 

Виховання в молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації. Національне виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати культурне – мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

Місячник

екологічного виховання

 

Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, непримиренне ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

 

 

Місячник

родинного виховання

Режим роботи школи

 

Початок І семестру

Осінні канікули

Кінець 1 семестру

Зимові канікули

Початок ІІ семестру

Весняні канікули

Кінець ІІ семестру

Вихідні дні____________________________

 

Розклад дзвінків

 

1 урок – з 830 до 915

2 урок – з 925 до 1010

3 урок – з 1020 до 1105

4 урок – з 1125 до 1210

5 урок – з 1230 до 1315

6 урок – з 1325 до 1410

7 урок – з 1420 до 1505

 

Зайнятість учнів

у гуртках та позашкільних закладах

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я учня      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Робота з батьками

Батьківський комітет

Прізвище,і’мя. по батькові Місце роботи Телефон Доручення
       
     
     

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...