Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розробити заходи з профілактики отруєнь, що виникають при обробці тварин від комах і кліщівРозробити заходи з профілактики отруєнь пестицидами при проведенні дезінфекції

Апаратуру ветеринарно-санітарного призначення, яку використовують для роботи з пестицидами, слід , експлуатувати з додержанням таких правил:

1. Необхідна повна обізнаність персоналу з пра­вилами використання пестицидів, перевезення і збе­рігання їх.

2. Зберігати, перевозити і використовувати пести­циди треба відповідно до спеціальних інструкцій .

3. Особи, які допущені до роботи з ветеринарно-санітарною технікою, повинні пройти медичний огляд.

4. До роботи не можна допускати підлітків мо­лодше 18 років, вагітних жінок і жінок, що годують дітей - груддю.

5. Усі роботи ветеринарно-санітарного характеру виконують під керівництвом ветеринарного лікаря або фельдшера. Перед початком робіт повідомляють ке­рівника господарства про заходи, які проводяться, і заходи громадської безпеки, яких слід вжити, про інструктаж осіб, що беруть участь у роботі.

6. Обслуговуючий персонал повинен бути забезпе­чений спецодягом і спеціальними засобами індивіду­ального захисту.

7. Слід потурбуватися, щоб на місці роботи були вода, мило, рушник, аптечка для подання першої до­помоги.

8. На місці роботи забороняється курити і прий­мати їжу, зберігати фураж, воду, продукти харчуван­ня та особистий одяг, залишати об'єкт, який оброблено отруйними речовинами, без охорони і відповідних розпізнавальних знаків. Забороняється працювати без спецодягу і засобів індивідуального захисту. Перед проведенням аерозольної дезінфекції слід уважно розглянути питання про застосування аеро­золів. Обробка аерозолями допустима тільки після старанного аналізу всіх можливих наслідків безпо­середньої і віддаленої дії аерозолів. Тому під час ро­боти з аерозолями слід бути дуже обережним, не до­пускати, щоб токсичні речовини потрапляли в орга­нізм інгаляційним шляхом. При обробці закритих приміщень аерозолями отруйних речовин аерозольну апаратуру слід розміщувати з навітряної сторони. Обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений захисними окулярами, респіраторами або протига­зами. Заходити в приміщення під час пуску аерозолю або протягом експозиції знешкодження не рекомен­дується. Входити у наповнене аерозолем приміщення можна тільки в протигазі. Перед пуском аерозолю в приміщення треба впевнитися, що всіх тварин звідти виведено, винесено кормові запаси, усі входи в примі­щення старанно закрито. Закінчивши знешкодження, треба відкрити всі вікна й двері і провітрити примі­щення, підмести підлогу, а все сміття з комахами, що осипалися, знищити. Якщо уздовж факела розпилення аерозолю утворились потьоки препарату, ці місця тре­ба вимити водою з милом і лугом. Годівниці також миють водою з милом.Розробити заходи з профілактики отруєнь, що виникають при обробці тварин від комах і кліщів.

Для боротьби з комахами і кліщами, які завдають великої шкоди тваринництву, знижуючи продуктив­ність тварин, застосовують значну кількість інсекти­цидів — речовин, що згубно діють на комах, і акари­цидів, які згубно діють на кліщів. Допомагаючи вете­ринарним спеціалістам, працівники тваринництва бе­руть активну участь в обробці тварин. Тому ветери­нарні спеціалісти повинні ознайомити їх з правилами користування отрутохімікатами та заходами профі­лактики можливих отруєнь.

Відома велика кількість інсектицидів і акарици­дів. Проте зараз найширше застосовують такі інсектоакарициди: бутокс, неоцидол, стомазан, та багато інших, які за силою дії на паразитів перевищують своїх попередників. По­трібно значно менше препарату, щоб викликати за­гибель комах і кліщів, але слід суворо додержувати ступеня концентрації діючої речовини, бо інсектоакарициди легко всмоктуються не тільки при попаданні в рот, а й через шкіру та слизові оболонки. При цьому можуть виникнути отруєння в людей, що проводять обробку, а препарати завищеної концент­рації небезпечні для тварин. Робота протягом 2—5 ро­ків без рукавичок викликає підвищену чутливість до препаратів і шкірні ураження ділянок тіла (дермати­ти, екземи, утворення пухирців та ін.). Інсектоакарициди можуть спричинити отруєння. Ознаки отруєння виявляються в головному болі, запаморо­ченні, втраті апетиту, посиленому потовиділенні, сли­нотечі, шлунково-кишкових розладах (нудота, блюво­та, понос), різкій слабості в ногах. Іноді порушує­ться зір. У тяжких випадках можливі припадки, що нагадують епілепсію, серцеві приступи, захворюван­ня печінки та ін.

Працювати з інсектоакарицидами требав спеціальних комбінезонах, гумових рукавичках і захисних окулярах. Органи дихання захищають респіраторами . Особливої обережності дотримуються під час купання овець. Робітники, які купають тварин, повинні суворо дотримуватися правил особистої про­філактики, а спеціалісти не повинні завищувати кон­центрацію купальних розчинів. Стороннім особам, якіне беруть участі в купанні овець, перебувати біля ку­пальних ванн забороняється. Не можна також зали­шати ванни з розчинами без нагляду.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...