Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технології соціального передбаченняПроектування Пошукове проектування Нормативне проектування Прогнозування Моделювання


 


ПрОЄКТуваННЯ(від лат. - кинутий вперел)

• специфічна діяльність, результатом якої є пауково-
тсоретичпо і практично обгрунтоване визначення
варіантів прогнозованого І планового розвитку
нових процесів І явищ;

• створення суб'єктом моделі майбутньої діяльності,
що включає уявлення про сталії, етапах
цілеспрямованої зміни об'єкту від початкового стану
до бажаного;

• одна Із форм відображення дійсності, процес
створення прообразу (прототипу) об'єкта, явища чи
процесу.


Основною метою соціального проектування як специфічної управлінської діяльності є створення проектів.

Метою проектування є перетворення об'єктивної дійсності, коли створюються (чи передбачається створення) об'єкти, явища, процеси, які б відповідали бажаним якостям.


 


Принципи проектування

Проектування як процес включає:

• визначення якісних і тимчасових параметрів
проектованого результату, ного можливих варіантів;

• побудова моделі, необхідної для отримання
результату діяльності (моделей може бутті декілька);

• визначення засобів, необхідних для реалізації дії, І
засобів проміжного контролю;

• побудова моделі індивідуальної реалізації діяльності
(з урахуванням інтелектуальних, комунікативних,
управлінських, емоційних та інших особливостей
суб'єкта діяльності).


ютреоам, штері

 

не нав'язуйте клієнтам виконання відступити, замінити і'х іншими; не проектуйте жорстко І летально, залишайте можливість лля Імпровізації;

/ Іршіцип саморозвитку проектованих систем, процесів,

ситуацій означає, що вони повинні бути динамічними, гнучкими,

здатними по ходу реа*'гізації до змін, перебудови, ускладнення або

спрощення:

розробляйте моделі, проекти, копсірукти так, щоб окремі їх компоненти

легко замінювалися, піддавалися модернізації, коректувалися;

робіть плани, програми, сценарії такими, щоб їх можна було багато разів

використовувати, пристосовуючи ло змінних умов;

лому проекті, майте в запасі І це одип-два проекти,


Цілі соціального проектування:

• визначення проектної проблеми;

• проведення проектних досліджень;

• розробка проектної програми;

• формування проектного цілого;

• реалізація проектного зразка.


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...