Главная Обратная связь

Дисциплины:


Закон Шелфорда та межі толерантностіЗакон оптимуму.

Будь-який екологічний фактор може сприйматися організмом позитивно і негативно, залежно від дози. Найбільш сприятлива доза екологічного фактора, під дією якої вид (чи організм) проявляє максимум життєдіяльності, є оптимальною дозою. Екологи вже давно зазначили, що кожному організмові властива своя оптимальна доза того чи іншого фактора. У цьому полягає однин з аксіоматичних законів екології - закон оптимуму.Доказом наявності оптимальних умов існування організмів є їхній інтенсивний ріст та розмноження в максимальній кількості. Вимірюючи ті чи інші дози факторів і зіставляючи їх із проявом життєдіяльності організмів, можна емпірично встановити оптимум певних факторів.

Закон Шелфорда та межі толерантності.

Хоча оптимальні дози фактора є найбільш сприятливі для організмів, однак не завжди усі організми мають можливість споживати екологічні фактори саме в оптимальних дозах. Отож, деякі фактори можуть бути для них і несприятливими, але все одно організми повинні вижити і в цих умовах.

Вивченням дії несприятливих доз екологічних факторів на організми займався В. Шелфорд (1913). Було показано, що у кожного живого організму стосовно будь-якого фактора існують свої межі витривалості - мінімальна та максимальна, між якими міститься екологічний оптимум (рис. 1). За межами витривалості організми не можуть сприймати екологічний фактор. Ці межі є летальними точками. Існування організмів поза ними неможливе. Між оптимальними і летальними дозами екологічного фактора розміщуються зони песимуму - пригнічення життєдіяльності організмів. Організми можуть існувати в умовах песимуму, але повністю не проявляють своєї життєдіяльності (погано ростуть, не розмножуються і т. ін.). Із часів встановлення закону Шелфорда пройшло багато часу, протягом якого зібралося багато даних щодо толерантності видів. Виходячи з цих матеріалів, екологи на сьогодні сформулювали ряд положень, що доповнюють закон толерантності.

Було показано, що організми можуть мати широкий діапазон толерантності щодо одного фактора і в той же час вузький щодо іншого. Такий принцип, коли ступінь стійкості до будь-якого фактора не означає такої ж стійкості до інших факторів, відомий під назвою закону відносної незалежності адаптацій. Таким чином, організми, які витримують значні зміни температури, зовсім не обов'язково повинні бути також добре пристосовані до широких коливань фактора вологості чи солоності.

Рис. 1. Залежність дії екологічного фактора від його інтенсивності

Організми, що мають широкий діапазон толерантності до багатьох факторів, як правило, найбільше поширені.Якщо умови за одним якимось фактором не оптимальні для виду, то за таких причин може звузитися зона витривалості до інших екологічних факторів. Наприклад, відомо, що нестача азоту в ґрунті знижує посухостійкість злаків.

Природно, що зони толерантності у різних організмів до різноманітних факторів будуть відрізнятися. Порівнюючи організми, можна виділити серед них такі, які мають широку витривалість до багатьох факторів, їх в екології прийнято називати еврибіонтами. І навпаки, на противагу першим, виділяють організми, у яких витривалість до екологічних факторів досить низька - вони пристосувалися до вузьких доз факторів. Останніх називають стенобіонтами.

Наприклад, антарктична риба строкатий трематом здатна переносити коливання температури води в досить вузьких межах від - 2° С до +2° С. Це крайній випадок стенобіонтності. Риба не здатна жити при температурах, що виходять за згадані межі. А ось більшість наших озерних та ставкових риб здатні переносити температури від 3-4° С до 20-25° С. Вони є еврибіонтами. Глибоководні (абісальні) риби є також стенобіонтами, але стосовно температури і тиску. Більшість внутрішніх паразитів є стенобіонти, бо вони можуть жити тільки в умовах певного середовища. Птахи, які утворюють пташині базари на скелях північних морів, у гніздовий період проявляють себе як стенобіонтні організми. Для своїх гнізд вони вибирають стрімкі скелі і тільки тут розмножуються.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...