Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бөлім. Ұлттық экономиканың қызмет ету заңдылықтары181. Амортизация- бұл:

а) сауда-саттық іс-әрекет нәтижесіндегі табыстан жасалатын аударымдар

б) жинақ қорына аударымдар

+в) белгілі бір уақыт аралығында қолданылған негізгі капиталдың құнына тең жыл сайынғы аударымдар

г) кәсіпорынның уақытша қолданылмаған құралдары

д) ақша құралдарымен тәуекел еткені үшін төлем

182. Капиталдың айналым жылдамдығы –бұл:

а) өндіріс уақыты

б) айналыс уақыты

в) кәсіпорынға ақшаның қайту жылдамдығы

г) бір жыл ішінде жасалатын ресурс айналымының саны

д) жұмыс күшінің қозғалысы

183. Негізгі капиталды тұтынуға бағытталған аударымдар:

а) таза инвестициялар

б) амортизация және амортизациялық аударымдар

в) тұтыну қоры

г) жалпы инвестициялар

д) өндіріске тән шығындар

184. Мына тұжырымның қайсысы «инфрақұрылым» түсігіне сәйкес келеді?

а) еңбек уақыты ішінде пайда болатын оң нәтиже, мақсатты іс әрекеттің түрі

б) барлық денгейдегі нақты және болашақ қажеттіліктерді жаппай қанағаттандыруды қамтамасыз ететін құрылым

в) жалпы өндіріс жағдайлары мен адамдардың өмір сүруін қамтамасыз ететін шаруашылық түрлерінің жиынтығы

г) жоғарғы деңгейдегі шаруашылық іс-әрекет

д) ұлттық шаруашылықты басқаруға мүмкіндік береді

185. Капиталды ұдайы өндіру дегеніміз не?

а) ұдайы өндірісті қарастырудың басқа әдісі

б) өндірістегі үзіліссіз процесс

в) экономика салаларының өзара байланысы

г) өндірістегі дара процесс

д) экономика салаларының өзара байланысын білдіреді

186. Ұдайы өндірістің өндірістен қандай айырмашылығы бар?

а) айырмашылығы жоқ

б) қоғамдық өндіріс басқа әдіс арқылы қарастырылады

в) көп рет қайталатын өндіріс процесі

г) экономика салаларының өзара байланысы ретінде

д) өндіріс нәтижесі-бір өнім түрін шығару

187. Қандай ұдайы өндіру нысанында қосымша құн толығымен табыс ретінде пайдаланылады?а) жай ұдайы өндірісте

б) ұлғаймалы ұдайы өндірісте

в) экономикалық дағдарыс кезеңінде

г) өндірістің құлдырауы кезінде

д) экономиканың өркендеуі кезінде

188. Тауар айналысының формуласы қайсы?

а) Т-Д-Т

б) Д-Т-Д

в) Д-Т-Д¹

г) Д- Д¹

д) Т- Д¹

189. Айналмалы капиталға тән емес:

а) өнім дайындау үрдісінде толық қолданылады

б) оның құны дайын өнімге толық ауысады

в) оның құны тауарды сатқаннан кейін толық қайтарылады

г) ол жаңа капиталды сатып алуға қайта жұмсалынады

д) оның құны өнімге біртіндеп өтеді

190. Қандай капитал қосымша құн жасайды?

а) сауда капиталы

б) өнеркәсіп капиталы

в) қарыз капиталы

г) өсім алушы капиталы

д) кез-келген капитал

191. Амортизация дегеніміз не?

а) негізгі капиталдың моральдық тозуы

б) айналмалы капиталдың физикалық тозуы

в) негізгі капиталдың моральдық және физикалық тозуы

г) тек белсенді капиталдың тозуы

д) тек пассивті капиталдың тозуы

192. Айналмалы капиталдың уақыты неден тұрады?

а) өндіру уақытынан

б) айналым уақытынан

в) жұмыс уақытынан

г) өндіру және айналым уақытынан

д) жұмыс уақыты мен сату –сатып алу уақытының сомасынан

193. Өнеркәсіп капиталының үздіксіз қозғалысы қандай нысандарды қамтиды?

а) тек өндірістік нысанды

б) тек ақшалай нысанды

в) тек тауарлы нысанды

г) бір мерзімде өндірістік, ақшалай және тауарлы нысандарды

д) бір мерзімде өндірістік және тауарлы нысандарды

194. Негізгі капиталдың элементтеріне жатпайды:

а) машина, құралдар мен құрылғылардың құны

б) өндірістік ғимараттардың құны

в) құрылғылар мен тасымалдаушы механизмдер құны

г) көлік құралдарының құны

д) отын, шикізат, қосалқы заттар.

195. Айналмалы капиталға не жатады?

а) машина, құрал – саймандар мен жабдықтар құны

б) шикізат, отын, қосымша материалдар құны

в) жұмысшылардың жалақысы

г) машина, құрал – саймандар мен жабдықтау құны, шикізат, отын, қосымша материалдар құны

д) шикізат, отын, қосымша материалдар құны және жұмысшылардың жалақысы

196. Берілгендердің қайсысы капиталдың жалпылама формуласы болып табылады?

а) А– Т - А'

б) Т – А – Т

в) А – Т – А

г) А – А '

д) Т – Т '

197. Тұрақты шығындар – бұл...

а) кез келген өнім көлемінің минималды шығындары

б) айқын емес шығындар

в) фирма ешқандай өнім өндірмесе де болатын шығындар

г) саты алу кезіндегі баға бойынша ресурстарға кеткен шығындар

д) жер иелері мен жұмысшыларға төлем

198. Өндіріс көлемінің оптималды көлемін анықтауда ескерілмейтін шығындар:

а) орташа

б) айнымалы

в) шекті

г) бухгалтерлік

д) жалпы

199. Тұрақты және өзгермелі шығындар түсінігі:

а) ұзақ мерзімді кезеңде болады

б) қысқа мерзімде болады

в) монополистік нарықта болады

г) жетілген бәсеке нарығындаболады

д) жетілмеген бәсеке нарығында болады

200. «Экономикалық шығын» ұғымына жататындар:

а) жұмысшыларға, жер иелеріне, капитал иелеріне барлық төлемдер

б) жалпы

в) жұмысшыларға, кәсіпкерлерге төлем минус қалыпты пайда

г) жұмысшылардың, жер иелерінің, капитал иелерінің тек өндірістік ресурстары үшін ғана төлемдер

д) жалдамалы жұмысшылардың жалақысы мен кәсіпкерлердің тәуекелі үшін төлем

201. Өндіріс шығындарын төмендету:

а) пайдамен байланысты емес

б) пайданың пайда болу шарты

в) бугалтерлік пайданы қалыптастырады

г) пайданың азаюына әкеледі

д) экономикалық пайданы қалыптастырады

202. Жалпы шығындар – бұл...

а) экономикалық шығындар

б) тұрақты шығындар

в) өзгермелі шығындар

г) өзгермелі шығындар мен тұрақты шығындар

д) бухгалтерлік шығындар.

203. Орташа шығын:

а) өнім бірлігіне кеткен шығындар

б) өнім бірлігіне кеткен өзгермелі шығындар

в) өнім бірлігіне кеткен жалпы шығындар

г) өнім бірлігіне кеткен тұрақты шығындар

д) тұрақты және өзгермелі шығындардың сомасы

204. Бухгалтерлік шығын – бұл...

а) тұрақты және өзгермелі шығындардың сомасы

б) өнімді өндіру және сату шығындары

в) өнімнің өндірілуіне кеткен ақшалай шығындар

г) ресурстың құны оны сатып алу бағасына тең

д) өнім бірлігіне кеткен жалпы шығындар

205. Жалпы табыс– бұл...

а) сатудан түскен түсім минус бухгалтерлік шығын

б) барлық өнімді сатудан түскен табыс

в) өндірілген жалпы өнімнің құны

г) сатудан түскен түсім минус экономикалық шығын

д) қосымша өнімді сатудан түскен табыс

206. Шекті табыс – бұл...

а) сатылған бір өнімге келетін жалпы табыс

б) бір өнімге келетін жалпы табыс

в) сатылатын өнім бірлігін өзгерту нәтижесінде алынатын қосымша табыс

г) өнім бірлігіне келетін орташа табыс

д) барлық өнім сатудан түсетін жалпы табыс

207. Өндіріс шығындары құннан қалай ажыратылады?

а) сандық

б) сапалық

в) сандық және сапалық

г) айырмашылығы жоқ

д) жалпы салыстыруға болмайды

208. Төменде көрсетілген шығындардың қайсысы тұрақты шығындарға жатады?

а) жұмысшылар жалақысы, амортизациялық аударымдар, ренталық төлемдер

б) басқарушы қызметкерлердің, күзетшілердің жалақысы, несие бойынша %, амортизациялық аударымдар

в) еңбек қауіпсіздігі, күзет, шикізат пен құрал – жабдық шығындары

г) шикізат, электроэнергия, рента, несие бойынша % шығындары

д) шикізат, отын, электроэнергия үшін төлемдер

209. Қысқа мерзімде фирманың айнымалы шығындарын туындататын факторлар:

а) банктік несие пайызының өсуі

б) жергілікті салықтың өсуі

в) шикізат бағасының өсуі

г) құрал жабдыққа арендалық төлемнің өсуі

д) амортизациялық аударымның өсуі

210. Қалыпты пайда қай шығындармен байланысты?

а) ішкі

б) сыртқы

в) тұрақты

г) айнымалы

д) байланысы жоқ

211. Шекті шығын дегеніміз:

а) қосымша өнім бірлігіне жұмсалады

б) аймақтың жол құрылысына жұмсалады

в) көтерме базарды ұстауға жұмсалады

г) ғимаратқа қосымша электр жарығын орнатуға жұмсалады

д) жұмыссыздар үшін қоғамдық жұмыстар ұйымдастыру үшін жұмсалады.

212. Экономикалық шығын ұғымын қалай түсінуге болады?

а) құрамында айқын және айқын емес шығындар, сонымен қатар қалыпты пайда бар

б) құрамында айқын шығындар бар, ал айқын емес шығындар кірмейді

в) құрамында айқын емес шығындар бар, ал айқын шығындар кірмейді

г) құрамына айқын да, айқын емес шығындар да кірмейді

д) айқын шығындар айқын емес шығындардан қалыпты пайда мөлшеріне жоғары

213. Ұзақ мерзімді кезеңде:

а) барлық шығындар өзгермелі

б) барлық шығындар тұрақты болып табылады

в) өзгермелі шығындар тұрақты шығындарға қарағанда тез өседі

г) тұрақты шығындар өзгермелі шығындарға қарағанда тез өседі

д) барлық шығындар айқын емес болып табылады

214. Жалпы шығынды құрайтын қай формула?

а) VC

Q

б) DТС

DQ

в) FC

Q

г) FC + VC

д) AVC + AFC.

215. Шекті шығындардың формуласы қандай?

а) VC

Q

б) DTC

DQ

в) FC

Q

г) FC + VC

д) AVC + AFC

216. Орташа тұрақты шығындардың формуласы қайсы?

а) VC

Q

б) DTC

DQ

в) FC

Q

г) FC + VC

д) AVC + AFC

217. Орташа айнымалы шығындардың формуласы қайсы?

а) VC

Q

б) DTC

DQ

в) FC

Q

г) FC + VC

д) AVC + AFC

218. Экономикалық пайда ненің айырашылығынан туындайды?

а) жалпы түсім мен өдірістің ішкі шығындары арасындағы айырма

б) жалпы түсім мен өдірістің сыртқы шығындары арасындағы айырма

в) жалпы түсім мен қалыпты пайда арасындағы айырма

г) жалпы түсім мен өдірістің барлық шығындары арасындағы айырма (ішкі шығын+сыртқы+қалыпты пайда)

д) жалпы түсім мен балама шығындар арасындағы айырма

219. Қазіргі экономика ғылымындағы пайда ұғымының мәні:

а) барлық табыстардың жиынтығы: %, жалақы, рента, кәсіпкерлік пайда

б) тек капиталға %

в) қосымша құнның өзгерген түрі

г) новатордың табысы

д) кәсіпкер тәуекелі үшін қоғамның төлемі

220. Өндіріс факторлары нарығында бағаның құрылуы:

а) өндіріс факторларының бағалары тұрақты түрде төмендеп отырады

б) фирма мен сатып алушылардың нақты сұранысы бойынша өзгереді

в) өнім өндірісін арттыруға ықпал етеді

г) өзара алмастыратын және өзара толықтыратын өндіріс факторларының болуын байланысты емес

д) бағалары үнемі өсіп отырады

221. Басқа жағдайлар тұрақты болғанда, өндіріс факторларына сұраныстың икемді болуы:

а) өндірістің арзан факторларын ығыстырып шығарады

б) өндіріс шығындарын жоғарылатады

в) бағалары төмендеп, өндіріс шығындары азяды

г) бағалары өте жоғары болады

д) өндіріс шығындарын төмендетеді

222. Мерзімді жалақыға қарсы жалақы түрі қандай?

а) аккордті

б) пайдадан алынатын пайыз

в) кесімді

г) сый ақы

д) дивиденд

223.Еңбекке сұраныс:

а) жалақы мөлшерімен тікелей байланысты

б) еңбекпен өндірілген өнімнің ұсынысымен тікелей байланысты

в) машина мен құрал – жабдықтарға сұраныспен анықталады

г) осы еңбекпен өндірілетін өнімге сұраныспен анықталады

д) еңбек сапасымен аынқталады

224. Жер рентасының пайда болуының алғы шарты не?

а) жерді жалға беру.

б) жердің құнарлылығы

в) жердің экономикалық құнарлылығы

г) жерге сұраныс

д) жердің ұсынысы

225.Жер бағасы қалай анықталады?

а) жер құнымен

б) жер рентасының көлемімен

в) қарыз пайызымен

г) пайыз және жер рентасының көлемімен

д) қарыз жиынтығымен

226.Жердің табиғи сапасы қай рента түрімен байланысты?

а) абсолютті рента

б) дифференциялдық рента 1

в) дифференциялдық рента 2

г) дифференциялдық рента 1 және 2

д) жалдық төлем

227. «Капиталдың» бағасы не деп аталады?

а) қарыз пайызы

б) кәсіпкерлік табыс

в) өндіріс шығындары

г) жер рентасы

д) жалақы

228.Нарық экономикасында жалақы қойылымы қалай анықталады?

а) еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың ара қатынасы арқылы анықталады.

б) білікті жұмысшыларды жалдайтын фирмалар арасындағы бәсеке арқылы анықталады

в) білікті жұмысшылардың жұмыс орнын таңдау еркіндігімен анықталады

г) мемлекет пен кәсіподақтың реттеуі арқылы анықталады

д) кәсіпкерлердің ассоциациясы арқылы анықталады

229.Дифференциялды II рентаның пайда болуының шарты қандай?

а) жер телімдерінің құнарлылықтарының әртүрлілігі

б) жердің нарықтан әртүрлі қашықтықта орналасуы

в) жерге салынған қосымша капитал өнімділігінің әртүрлілігі

г) жер телімдерінің табиғи ерекшеліктері

д) өндіріс құралдарына жеке меншік

230.Қарыз капиталы мен өсімқорлық арасында қандай ортақ байланыс бар?

а) пайыз түрінде пайда алады

б) қарыз алушы – өндірістік емес тұтыну мақсатында әрекет ететін танымал ысырапшы

в) шағын тауар өндіруші

г) қарыз алушы – пайда алушы капиталист

д) олар қарыз алушы үшін де, қарыз беруші үшін де капитал

231. Қарыз капиталының пайда болу көзіне жатпайды:

а) өнеркәсіп капиталстерінің ақшалай ресурстары

б) сауда капиталистерінің ақшалай ресурстары

в) жалпы қоғамның ақшалай жинақтары

г) рантье капиталы

д) білім қоры

232.Пайыз мөлшері немен анықталмайды?

а) қарыз капиталына сұраныс пен ұсыныстың ара қатынасымен

б) пайданың орташа нормасымен

в) несиеге артықшылық берумен

г) айналыстағы ақша мөлшерімен

д) адамдардың бір біріне деген сенімділікпен

233. Жалпы ұлттық өнім /ЖҰӨ/ - бұл ....

а) елдің ішінде немесе шетелде өндірілген барлық дайын тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны

б) елдегі халықтың барлық жеке табыстары

в) ел экономикасының барлық сфераларында өндірілген жиынтық тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны

г) елде өндірілген тауарлардың жалпы сомасы

д) елде өндірілген тауарлардың құны

234.Қоғамның әлеуметтік – экономикалық даму көрсеткіші:

а) жан басына шаққандағы ЖҰӨ

б) жан басына шаққандағы ұлттық табыс

в) жан басына шаққандағы ұлттық байлық

г) таза ұлттық табыс

д) жалпы ішкі өнім

235.Жалақы мөлшері ескеріледі:

а) шығыстар әдісі бойынша ЖҰӨ- ді есептегенде

б) таза экспортты есептегенде

в) қосымша құн әдісі бойынша есептегенде

г) табыстар әдісі бойынша ЖҰӨ- ді есептегенде

д) мемлекеттік кәсіпорындардың субсидиясын есептегенде

236. Салық төлегеннен кейінгі табыс– бұл:

а) жеке қолдағы табыс

б) жергілікті билік органдары үміт ете алатын табыстың бір бөлігі

в) жұмсалмайтын табыс

г) халықтың жинағы

д) нақты табыс

237. Егер адамдар өздерінің табысының бір бөлігін банкте сақтаса, онда олар:

а) қор жинайды, бірақ инвеситцияламайды

б) ивестициялайды, бірақ қор жинамайды.

в) қор жинамайды, сонымен қатар инвеситицияламайды

г) қор жинайды және инвестициялайды

д) қордың бір бөлігін инвестициялайды

238. ЖҰӨ дефляторы қандай қатынастар білдіреді?:

а) нақты ЖҰӨ-ң номиналды ЖҰӨ -ге қатынасы

б) номиналды ЖҰӨ-ң номиналды ЖҰӨ -ге қатынасы

в) номиналды ЖІӨ-ң нақты ЖҰӨ -ге қатынасы

г) номиналды ЖҰӨ-ң нақты ЖҰӨ -ге қатынасы

д) нақты ЖҰӨ-ң нақты ЖІӨ -ге қатынасы

239. Макроэкономикадағы жиынтық сұраныс– бұл:

а) мемлекеттік шығыстар мен кәсіпорындардың инвестициялық сұранысы

б) үй шаруашылығының сұранысы мен таза экспорт

в) макроэкономикадағы барлық экономикалық субъектілердің сұранысы

г) үй шаруашылығы мен кәсіпорынның инвистициялық сұраныстары

д) мемлекеттік шығыстар

240. Тұтыну – бұл..

а) ағымдағы уақытта үй шаруашылығының тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жұмсаған табысының бір бөлігі

б) ағымдағы уақытта үй шаруашылығының тауарлар мен қызметтерді сатып алуға арналған табысының бір бөлігі

в) банк шотындағы табыстың қалдығы

г) ағымдық шығыстарға арналған фирма табысының бір бөлігі

д) банк шотында жинақталған фирма табысының қалдығы

241. Жинақ – бұл ..

а) үй шаруашылығының жинақталған мүлкі мен халықтың жинақтары

б) барлық нарықтық субъектілердің нақты кассалық қалдықтары

в) құнды қағаздарға салынған табыстың бір бөлігі

г) үй шаруашылығының берілген уақыт аралығында жұмсалынбаған табыстарының бір бөлігі

д) үй шаруашылығының берілген уақыт аралығында жұмсалынған табыстарының бір бөлігі

242. ЖІӨ мен ЖҰӨ айырмашылығы неде?

а) белгілі бір елдің аумағында орналасқан кәсіпорындармен өндіріледі

б) ұлттық белгісіне байланыссыз кәсіпорындармен өндіріледі

в) олардың орналасуына байланыссыз кез келген кәсіпорындармен өндіріледі

г) елдің ішінде де, сыртында да елдің барлық тауар өндірушілерімен өндіріледі

д) ұлттық белгісіне қарамастан белгілі бір елдің аумағында орналасқан кәсіпорындармен өндіріледі

243.ЖІӨ- мен салыстырғанда ЖҰӨ - ді өндіруге қандай кәсіпорындар қатысады?

а) ұлттық белгісіне қарамастан барлығы

б) тек ұлттық кәсіпорындар

в) елдің іші мен сыртында орналасқан ұлттық кәсіпорындар

г) тек шетелдік кәсіпорындар

д) тек біріккен кәсіпорындар

244.Бірнеше жылдар ішінде экономикалық белсенділіктің өсуі мен құлдырауы қайталанса, онда бұл:

а) экономикалық цикл

б) маусымдық экономикалық тербеліс

в) ЖҰӨ көлемінің азаюы

г) дағдарыс

д) ифляция

245. Өндірістің, жұмысбастылықтың және баға деңгейінің төмендеуі ұзақ уақытқа созылған кезең қалай аталады?

а) құлдырау

+б) тоқырау

в) экономикалық цикл

г) өрлеу

д) жандану

246.Өнеркәсіп циклының мәнін қандай сатылар көрсетеді?

А) дағдарыс, тоқырау, жандану, өрлеу

Б) экспансия, тежеу

В) рецессия мен өрлеу

Г) жоғарғы шегі, түбі, жандану

Д) құлдырау, өрлеу және олардың ең жоғарғы шыңы

247. Нарықтық экономика жағдайында дағдарыс ең бірінші неден көрінеді?

А) несиенің көбеюінен

Б) несие пайызының төмендеуінен

В) тауарды артық өндіруден, несиенің қысқаруынан, несие пайызының жоғарылауынан

Г) тауар шығарылымының жоғарылауынан

Д) тауарға деген сұраныстың төмендеуінен

248. «Толық жұмысбастылық» деген ұғым нені білдіреді?

А) жұмысқа жарамды халықтың жаппай жұмыспен қамтылуы

Б) жұмыссыздықтың жоқтығы

В) «еріншектермен» күрес ұғымымен байланысты

Г) «табиғи жұмыссыздықтың» 3-5% болуы

Д) зейнеткерлердің жұмыспен қамтылуы

249. Жұмыссыздар қатарына жатпайды:

А) тауар мен қызмет өндірісінде жұмыспен қамтылмаған жұмыс күшінің бөлігі

Б) алдыңғы 4 апта бойы жұмыс табуға талпыныс жасағандар

В) еңбек биржасында тіркелгендер

Г) әртүрлі жағдайлармен жұмыстан шыққанда, оның ішінде өз еркімен кеткендер

Д) мүлдем жұмыспен қамтылмағандар және жұмыс іздемегендер

250. Елдегі жұмыссыздықты қандай көрсеткіштер бейнелейді?

А) жұмыссыз жастар деңгейі

Б) экономика құрылымындағы өзгеріс

В) жұмыссыздықтың орташа ұзақтығы

Г) жұмысбастылардың саны

Д) жұмыссыздық деңгейі мен жұмыссыздықтың орташа ұзақтығы

251. Бос қызмет орны жөніндегі толық емес ақпарат қандай жұмыссыздықпен байланысты?

А) фрикциондық

Б) құрылымдық

В) институционалдық

Г) циклдық

Д) ерікті

252. Жұмыссыдықтың жағымсыз жағы неден көрінеді?

А) жұмысбастылардың жұмыстағы тәртібінің жоғарылауы

Б) жұмыс күшінің қоры өндірістің ұлғаюының алғы шарты болып табылады

В) халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуі

Г) жалақыны көбейту жөніндегі кәсіподақ талаптары қалыптасады

Д) кәсіпкерлікке деген ынтаны жоғарылатады

253. Салалар мен аймақтардың біркелкі жетілмеуінен пайда болған жұмыссыздық қай жұмыссыздық түріне жатады?

А) фрикциондық

Б) құрылымдық

В) институционалдық

Г) циклдық

Д) ерікті

254. Дағдарыс пен тоқырау кезеңдерінде өндірістің құлдырауынан пайда болған жұмыссыздық қай жұмыссыздық түріне жатады?

А) фрикциондық

Б) құрылымдық

В) институционалдық

Г) циклдық

Д) ерікті

255. Толық жұмысбастылық дегеніміз не?

А) экономикадағы фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздық болған жағдайдағы жұмысбастылық

Б) жұмыссыздықтың деңгейі 0-ге тең болатын жағдай

В) циклдық жұмыссыздықтың ғана болуы

Г) еңбекке деген сұраныс және ұсыныстың сәйкестігі

Д) жұмыс күші мен жұмыс орындары санының сәйкестігі

256. Жұмыспен қамтылмаған жұмысшы күшінің үлесі:

А) циклдық жұмыссыздық

Б) жұмыссыздық деңгейі

В) жұмыссыздықтың табиғи деңгейі

Г) жасырын жұмыссыздық

Д) фрикциондық жұмыссыздық

257. Табиғи жұмыссыздық деңгейін құрайды:

А) циклдық жұмыссыздық

Б) жасырын жұмыссыздық

В) фрикциондық жұмыссыздық

Г) құрылымдық жұмыссыздық

Д) фрикциондық жұмыссыздық пен құрылымдық жұмыссыздықтың жиынтығы

258. «ҚР-сының жұмысбастылық туралы» Заңына сәйкес жұмыссыздарға жатады:

А) экономикалық жағынан белсенді халық

Б) өз еркімен еңбек ететін халық

В) еңбекке қабілетті жастағы жұмысы жоқ, бірақ жұмыс істеуге ниеті бар адамдар

Г) өз бетімен жұмыс іздеушілер

Д) тұрмыс жағдайы нашар, еңбек биржасында тіркелген еңбекке қабілетті азаматтар

259. Инфляция неден көрінеді?

А) алтынның нарықтық бағасының өсуінен

Б) тауар бағасының өсуінен

В) ұлттық валюта бағамының төмендеуінен

Г) халықтың сұраныстың төмендеуінен

Д) алтынның нарықтық бағасының, тауар бағасының өсуінен

260. Ұсыныс инфляциясы неден пайда болады?

А) жиынтық сұраныстың өсуінен

Б) өндіріс шығындарының өсуінен

В) жиынтық ұсыныстың өсуінен

Г) жиынтық сұраныстың төмендеуінен

Д) өндіріс шығындарының төмендеуінен

261. Сұраныс инфляциясы не себепті пайда болады?

А) жиынтық сұраныстың өсуінен

Б) өндіріс шығындарының өсуінен

В) жиынтық ұсыныстың өсуінен

Г) жиынтық сұраныстың төмендеуінен

Д) өндіріс шығындарының төмендеуінен

262. Басыңқы инфляцияны не сипаттайды?

А) бағаның өсуі

Б) жалақының өсуі

В) тауар мен қызметтің созылмалы жетіспеушілігі

Г) жалақы мен бағаның өсуі

Д) тауар ұсынысының артықшылығы

263. Бағаның орташа деңгейі тұрақты түрде өссе, ол:

А) болжанған инфляция

Б) басыңқы инфляция

В) секірмелі инфляциясы

Г) ашық инфляция

Д) сұраныс инфляциясы

264. Инфляция ақша нарығындағы сұраныс пен ұсыныс теңсіздігінен туындайдайды және ол қандай жағдайдан көрінеді?

А) ақшаны сатып алу қабілеттілігінің төмендеуі мен ақшаның жалпы деңгейінің өсуінен

Б) ақшаны сатып алу қабілеттілігінің жоғарлауы мен ақшаның жалпы деңгейінің төмендеуінен

В) несие мөлшерлемесінің өсуінен

Г) тауар мен қызметке деген сұраныс көлемінің өсуінен

Д) банк беретін несие көлемінің азаюынан

265. Қай экономикада инфляция ресми түрде жоқ деп есептеледі?

А) нарықтық экономикада

Б) командалы-әкімшілік экономикада

В) өтпелі экономикада

Г) кез келген шаруашылық жүйеде

Д) аралас экономикада

266. Бағанаң өсу деңгейі жылына 10% болса:

А) гиперинфляция

Б) секірмелі инфляциясы

В) стагфляция

Г) қалыпты немесе жылжымалы инфляция

Д) дефляция

267. Инфляцияның сыртқы факторы ретінде нені алуға болады?

А) бюджеттік тапшылық

Б) Орталық банктің ақша эмиссиясы

В) экономиканы милитаризациялау

Г) әлемдік нарықтағы бағаның өсуі

Д) жоғары несиелер мен пайыздық мөлшерлемелер

268. «Өте көп мөлшердегі ақша өте аз тауар санының артынан қуалайды» деген нені білдіреді?

А) өндіріс көлемі мен бағаның пропорционалды түрде өзгеретін жағдайы

Б) өндіріс шығынының өсуінен пайда болған бағаның өсуі

В) жиынтық ұсыныс тұрақты болғандағы жиынтық сұраныстың өсуінен пайда болған инфляция

Г) баға мен өндіріс көлемі әр түрлі бағыттарға қарай өзгеретін жағдай

Д) ұлттық өндірістің нақты көлемінің ұлғаюы

269. Дефляция – бұл:

А) инфляция деңгейінің жоғарылауы

Б) баға деңгейінің тұрақтылығы

В) инфляция деңгейінің тұрақтануы

Г) ЖІӨ дефляторының қысқаруы

Д) экономикадағы орташа баға деңгейінің төмендеуі

270. Бұл графикте не бейнеленген?

А) сұраныс қисығы

Б) ұсыныс қисығы

В) Филипс қисығы

Г) Лоренц қисығы

Д) өндірістік мүмкіншіліктер қисығы

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...