Главная Обратная связь

Дисциплины:


Персональні комп'ютериБурхливий розвиток набули в останні 20 років. Персональний комп'ютер (ПК) призначений для обслуговування одного робочого місця і спроможний задовольнити потреби малих підприємств та окремих осіб. З появою Інтернету популярність зросла значно вище, оскільки за допомогою персонального комп'ютера можна користуватись науковою, довідковою, учбовою та розважальною інформацією.


63.
Вся інформація в комп’ютері записана на диски: гнучкі, тверді, лазерні, магнітооптичі. Інформація на дисках зберігається в файлах.
Файл – це поіменована область диска. У файлах можуть зберігатися тексти програм, документи, а також програми, готові для виконання та інші дані.
Файлова система –це набір погоджень (правил), що визначають організацію даних на носіях інформації.
Для того, щоб ОС та інші програми могли звертатися до файлів, вони повинні мати свої ідентифікатори. Ідентифікатор складається з двох частин: імені та типу файла. Імена файлів в ОС ПЕОМ (крім ОС Windows) містять до 8-ми літер, цифр і знаків “мінус” та “підкреслення” , а тип – до трьох літер, цифр і деяких інших символів. Тип визначає користувач або програма, яка породжує файл. Ім’я відокремлюється від типу крапкою. Тип файла називають також розширенням імені. Імена файлів реєструються на дисках в каталогах. Каталоги також називаються директоріями, в ОС Windows – папками.
Каталог – це спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про розмір файлів, властивості файлів тощо.
Для файла той каталог, в якому він зареєстрований, є батьківським на кожному диску є один головний (або кореневий) каталог. В ньому можуть реєструватися файли і каталоги 1 рівня. В каталогах 1 рівня можуть реєструватися файли та каталоги 2 рівня і т.д. При цьому каталоги нижчого рівня по відношенню до каталогів вищого рівня є підкаталогами, а вищого по відношенню до нижнього надкаталогами. Назви дисководів гнучких дисків фіксовані А:, В:. Для ефективного використання дискової пам’яті програміст створює на твердому диску розділи і позначає їх: С:, D:, Е.
Той каталог, з яким працює користувач ПК, називають поточним, або активним або робочим.

64. Комп'ютерний вірус - це невелика програма, що написана програмістом високої кваліфікації, здатна до саморозмноження й виконання різних деструктивних дій. На сьогоднішній день відомо понад 50 тис. Комп'ютерних вірусів. Існує багато різних версій стосовно дати народження першого комп'ютерного вірусу. Однак більшість фахівців сходяться на думці, що комп'ютерні віруси, як такі, вперше з'явилися у 1986 році, хоча історично виникнення вірусів тісно пов'язане з ідеєю створення самовідтворюючих програм.Одним із "піонерів" серед комп'ютерних вірусів вважається вірус "Brain", створений пакистанським програмістом на прізвище Алві. Тільки у США цей вірус вразив понад 18 тис. комп'ютерів. На початку епохи комп'ютерних вірусів розробка вірусоподібних програм носила чисто дослідницький характер, поступово перетворюючись на відверто вороже протистояння користувачів та безвідповідальних, і навіть кримінальних "елементів". В ряді країн карне законодавство передбачає відповідальність за комп'ютерні злочини, в тому числі за створення та розповсюдження вірусів.

Віруси діють тільки програмним шляхом. Вони, як правило, приєднуються до файлу або проникають всередину файлу. У цьому випадку кажуть, що файл заражений вірусом. Вірус потрапляє в комп'ютер тільки разом із зараженим файлом. Для активізації вірусу потрібно завантажити заражений файл, і тільки після цього вірус починає діяти самостійно. Деякі віруси під час запуску зараженого файлу стають резидентними (постійно знаходяться в оперативній пам'яті комп'ютера) і можуть заражати інші файли та програми, що завантажуються. Інші різновиди вірусів відразу після активізації можуть спричиняти серйозні пошкодження, наприклад, форматувати жорсткий диск.

Основними джерелами вірусів є:

дискета, на якій знаходяться заражені вірусом файли;

комп'ютерна мережа, в тому числі система електронної пошти та Internet;

жорсткий диск, на який потрапив вірус в результаті роботи з зараженими програмами;

вірус, що залишився в оперативній пам'яті після попереднього користувача.

65.Найменшою одиницею виміру інформації в комп'ютері є файл.

Файл — це сукупність зв'язаних один з одним записів на носієві, що розглядаються операційною системою і програмами як єдине ціле. Кожен файл має ідентифікаційне ім'я, розширення і дорога доступу до нього. При записі файлу йому задаються певні атрибути. Це розмір, дата створення і зміни, а також такі атрибути, як:

"системний" — атрибут вказує на те, що файл є системним. Наявність цього атрибуту в операційних системах Windows може блоки ровать видалення файлу, а також його зміна і переміщення в інший каталог, що необхідне для безвідмовної роботи комп'ютера. Особливо високий пріоритет атрибут має в операційних системах Windows 2000/ XP . Інколи для системних файлів навіть не можна змінити атрибути;

"прихований" — атрибут дозволяє ховати деякі файли, які, на думку користувача або програм (операційної системи), не повинні ні змінюватися, ні віддалятися, ні переміщатися в інші каталоги. Обич але використовується в парі з попереднім атрибутом (для системних файлів) або окремо (для всіх інших файлів). Інколи використання цього ат рібута приводить до появи збоїв в роботі деяких програм, кото риє попросту не можуть виявити файл з атрибутом "прихований";

"архівний" — цей атрибут не має особливого сенсу, він вказує на те, що файл готовий до архівації;

"лише для читання" — цей атрибут дозволяє захистити файл випадок ного або навмисної зміни або видалення, хоча він, звичайно, не та ет стовідсоткового захисту. Якщо файл має атрибут "лише для читання", то практично будь-які з існуючих програм відмовляться зберігати Іськлю ченієм є всі файлові менеджери, які зроблені "за образом і подобою" Norton Commander ' а — в них, звичайно, буде виведено до полнітельноє запобігання, що файл доступний лише для читання, але записати зміни все одно дозволять

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...