Главная Обратная связь

Дисциплины:


Операційна система і сервісні програмиОпераційна система— це сукупність програмних засобів, що забезпечують управління апаратними ресурсами обчислювальної системи і взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими процесами та користувачем.

Операційна система виконує такі функції: управління пам'яттю, введенням-виведенням, файловою системою; взаємодією процесів; диспетчеризацію процесів; захист інформації; облік використання ресурсів; обробки командної мови; виявлення різних моментів, що виникають у процесі роботи, і відповідну реакцію на них (наприклад, при помилкових ситуаціях).

Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм. За їх допомогою виконують початкову розмітку магнітних дисків, установлюють параметри зовнішніх пристроїв, проводять тестування та оптимізацію роботи з ними, архівацію файлів, боротьбу з вірусами, стикування комп'ютерів у мережі та ін.

Операційна система і сервісні програми потрібні для роботи кожного комп'ютера. Вони, як правило, постачаються разом з ним незалежно від сфери застосування.

У наш час найбільш поширеними є наступні ОС: WINDOWS, MS DOS, UNIX, OS/2 тощо.

Інструментальні мови і системи програмування

Ці засоби служать для розроблення програм. Команди, що виконуються МП, надходять у машинному коді. Кожна команда при цьому має вигляд послідовності нулів й одиниць. Писати програми машинною мовою незручно, а їх надійність низька. Тому програми розробляють мовою, зрозумілою людині (інструментальна мова), після чого спеціальною програмою (транслятором) текст програми перекладається на машинний код (транслюється).

Інструментальні мови поділяють на мови низького рівня (близькі до машинної мови) та мови високого рівня (близькі до мови людини). Транслятори бувають двох типів: інтерпретатори і компілятори. Інтерпретатор читає один оператор програми, аналізує його в контексті вже працюючої програми і потім його виконує, після чого переходить до обробки наступного оператора. Компілятор спочатку читає, аналізує та перекладає на машинний код усю програму, і тільки після завершення всієї трансляції ця програма виконується.

Прикладами таких систем є Delphi, Visual Basic, Visual Foxpro, C++ та ін.

Прикладні системи

Ці системи призначені для розв'язання задачі чи класу задач або для надання користувачеві певних послуг. Завдяки прикладним системам можуть розв'язувати свої професійні задачі навіть користувачі комп'ютерів, які не вміють програмувати. Поряд із терміном прикладні системи використовують термін пакети прикладних програм. Вони поділяються на три групи:

1) методо-орієнтовані;

2) проблемно-орієнтовані;

3) загального призначення.Методо-орієнтовані пакети служать для реалізації певних методів розв'язання завдань, наприклад обробки статистичних даних, розв'язання оптимізаційних задач.

Проблемно-орієнтовані пакети призначені для автоматизації конкретних видів діяльності, наприклад бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту тощо.

Пакети загального призначення використовують для обробки інформації в різних сферах діяльності. До таких пакетів належать текстові редактори, електронні таблиці (ЕТ), пакети ділової графіки, інформаційно-пошукові системи, щоденники і т.д.

Наведена вище класифікація прикладних систем не є єдино можливою. Наприклад, в ОС WINDOWS усе програмне забезпечення поділяється на саму ОС та решту програм, які називаються додатками (від англ. application). ). До них належать інструментальні мови, системи програмування, прикладні системи тощо.

 

75. До пристроїв, без яких не може працювати сучасний персональний

комп'ютер, належить клавіатура. З її допомогою в комп'ютер вводиться

найрізноманітніша інформація, що потрібна для розв'язування задач.

 

Клавіатура - це необхідний пристрій введення інформації ***

 

Необхідним пристроєм виведення інформації, що входить до апаратної

частини комп'ютера є монітор.

Однією з основних частин дисплея є екран кольоровий

або монохромний, на який

виводиться інформація в різному вигляді. Дисплей - необхідний пристрій

виведення інформації. Монітор приєднується до комп'ютера через

відеокарту (відеоадаптер), який встановлюється на материнські платі.

Існує кілька стандартів відеокарт (CGA, EGA, VGA, SVGA), від них

залежить якість зображення. Показники, за якими можна характеризувати

монітор та відеоадаптер:

 

- розміщення екрана

 

- роздільна здатність

 

- зернистість зображення

 

- частота вертикальної і горизонтальної розгортки

 

- плоский екран

 

Пристроями виведення інформації на папір є принтери і плотери.

 

Принтери призначені для друкування на папері інформації у вигляді

символів - літер, цифр тощо. Більшість сучасних принтерів можуть

виводити на папір графічну інформацію.

 

Принтер – це пристрій, призначений для друкування на папері інформації,

що виводиться з комп’ютера. Існує велика кількість моделей принтерів,

які за принципом нанесення зображення можна поділити на кілька груп.

 

а) Матричні

б) Струминні

в) Лазерні та світлодіодні

 

Плотери (графобудівники) – це пристрої, що виводять інформацію у вигляді

малюнків або графіків на папері.

 

Плотер (графобудівник) – це пристрій виведення інформації з комп’ютера,

призначений для зображення графіків, діаграм, кресель на папері.

 

Існує розподіл плотів на фрикційні, планшетні, барабанні.

 

Не тільки клавіатура використовується для введення інформації в

комп’ютер, є і інші пристрої.

 

Сканер, маніпулятор типу миші, трекбол є найбільш розповсюдженими

пристроями введення інформації в комп’ютер.

 

Крім того, до пристроїв введення інформації належать:

 

джойстіки, найчастіше використовуються в комп’ютерних іграх;

 

пристрої оптичного розпізнавання символів;

 

світлові пера;

 

сенсорні екрани (екрани, які чутливі до дотиків)

 

засоби введення графічної інформації:

 

Графічні планшети і електронні планшети

 

Миша – це пристрій, за допомогою якого можна керувати місцезнаходженням

курсора на екрані дисплея і вибирати об’єкти для подальшої роботи.

 

Сканери. Для введення в комп’ютер різних зображень – текстів, малюнків

та іншої графічної інформації, щоб нанесені на папір або на якусь іншу

поверхню, використовуються пристрої, які називаються сканерами. Сканери

є двох типів: ручні і настільні.

Принтери

 

Принетри – призначені для друкування на папері інформації у вигляді

символів – літер, цифр і т.д. Шрифти, що ними здійснюється друкування,

визначаються програмами, які керують роботою комп’ютера. Більшість

сучасних принтерів можуть виводити на папір графічну інформацію.

 

Принтер – це пристрій, призначений для друкування на папері інформації,

що вводиться з комп’ютера.

 

Принтери бувають матричні, струминні, лазерні.


76. Операці́йна систе́ма (скор. ОС) — це базовий комплекс програмного забезпечення, що забезпечує керування обчислювальним процесом і організує взаємодію з користувачем.

Основні функції операційної системи:

створення середовища, в якому виконуються та взаємодіють прикладні програми;

розподіл апаратних ресурсів комп'ютера між прикладними програмами;

надання прикладним програмам засобів для ефективного використання пристроїв та виконання типових операцій з введення-виведення даних;

організація зберігання даних на запам'ятовуючих пристроях;

надання інтерфейсу, за допомогою якого користувачі керуватимуть ви конанням прикладних програм та вмістом запам'ятовуючих пристроїв;

забезпечення взаємодії комп'ютерів у мережах.

Основними складовими операційної системи є:

базова система введення/виведення – BIOS – незалежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями;

ядро операційної системи – центральна частина операційної системи, що керує процесом виконання програм та їх доступом до ресурсів комп'ютера;

файлова система – структура збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою. Як правило, операційна система може працювати з кількома файловими системами;

драйвери (від англ. driver – водій) – програми, які керують роботою периферійних пристроїв комп’ютера;

інтерфейс користувача — сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС.
Інтерфейс користувача операційної системи може як входити до складу ОС, так і створюватися службовими програмами — операційними оболонками і файловими менеджерами.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...