Главная Обратная связь

Дисциплины:


Http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0Комп'ютерна клавіатура - одне з основних пристроїв введення інформації від користувача в комп'ютер. Стандартна комп'ютерна клавіатура, також звана клавіатурою PC / AT або AT-клавіатурою (оскільки вона почала поставлятися разом з комп'ютерами серії IBM PC / AT), має 101 або 102 клавіші. Клавіатури, які поставлялися разом з попередніми серіями - IBM PC і IBM PC / XT, - мали 86 клавіш . Розташування клавіш на клавіатурі AT-підпорядковується єдиної загальноприйнятою схемою, спроектованої в розрахунку на англійський алфавіт.

За своїм призначенням клавіші на клавіатурі діляться на шість груп:

функціональні;

алфавітно-цифрові;

управління курсором;

цифрова панель;

спеціалізовані;

модифікатори.

Дванадцять функціональних клавіш розташовані в самому верхньому ряді клавіатури. Нижче розташовується блок алфавітно-цифрових клавіш. Правіше цього блоку знаходяться клавіші управління курсором, а з самого правого краю клавіатури - цифрова панель.

До алфавітно-цифрового блоку належать клавіші для введення букв, цифр, знаків пунктуації та арифметичних дій, спеціальних символів. У стандартній клавіатурі PC / AT цей блок включає 47 клавіш. У тих країнах, де число букв в алфавіті більше 26, виробники клавіатур випускають клавіатури з додатковими клавішами в алфавітно-цифровому блоці. Наприклад, на клавіатурах для української мови їх вже 48. Для російського алфавіту з його 33 буквами спеціальні клавіатури не виробляються. Всі літери російського алфавіту розміщені на клавішах стандартної клавіатури PC / AT.

До числа клавіш-модифікаторів відносяться клавіші ⇧ Shift , Ctrl , Caps Lock , Alt і AltGr (Правий Alt). Вони призначені для зміни (модифікації) дій інших клавіш. Включення верхнього регістру клавіш (при відключеному Caps Lock ) Здійснюється натисканням і утриманням клавіші ⇧ Shift . Натискання та утримання клавішіAltGr використовується для переходу на другий рівень клавіатури.Клавіші-модифікатори використовуються найбільш часто, тому вони мають збільшений розмір. До того ж клавіші ⇧ Shift і Ctrl продубльовані по обидва боки блоку алфавітно-цифрових клавіш.

Функціональні клавішіНа верхній частині клавіатури, а іноді в іншому місці, розташовується блок так званих функціональних клавіш - від F1 до F12 . Функції цих клавіш визначаються програмою і операційною системою, з якою користувач працює в даний момент. Часто програми встановлюють ті чи інші функції і для комбінацій функціональних клавіш з клавішами ⇧ Shift , Ctrl і Alt . У багатьох програмах при натисканні F1 на екран виводиться вбудований довідник по програмі (часто вже відкритий на сторінці, що відповідає режиму програми, в якому вона знаходиться). 

79. Прикладом маніпуляторного пристрою є компютерна мишка. Маніпулятор типу «миша»,— один з вказівних пристроїв уведення, який дає змогу користувачеві через інтерфейс взаємодіяти з комп'ютером. Миша сприймає своє переміщення в робочій площині (зазвичай на частині поверхні стола) і передає цю інформацію комп'ютеру.Програма є у комп'ютері, у відповідь на переміщення миші виконує на екрані дію, яка відповідає напрямку і відстані цього переміщення

Розрізняють декілька типів мишей:

За механізмом керування курсором:

механічна — всередині миші вільно розташована кулька, котра дотикається до поверхні, на якій розташована миша, рух змушує кульку обертатися у відповідний бік, які передаються на два перпендикулярно розташовані валики, оберти яких і перетворюються оптичними сенсорами у сигнали комп'ютера;

оптична— мишу оснащено освітлювачем (лазером) і примітивною «камерою», котра і фіксує рухи миші по поверхні.

За принципом обміну даних з комп'ютером:

дротова — сигнали комп'ютеру передаються за допомогою дротів. Раніше дроти переважно з'єднували мишу із COM або PS/2портами. Тепер виготовляються USB-миші (які можна за допомогою спеціальних перехідників підімкнути і до згаданих вище портів);

бездротова (радіомиша) — така миша складається з двох частин: безпосередньо маніпулятора, з вбудованим пристроєм передачі радіосигналів, і пристрою для приймання радіосигналів, який під'єднаний до комп'ютера. Іншими різновидами маніпуляторів, що відтворюють рухи руки, є трекбол( пристрій, вмонтований у переносний комп'ютер і призначений для маніпулювання "курсором") і графічний планшет.

Механічні. У них знизу є кулька, яка при русі обертає ролики, на них стоять зубчаті коліщатка, положення останніх визначають оптопари.
: відносна простота і дешевизна.
: чутливість до забруднення, люфт механічних частин.


Оптичні. Сучасніші. Знизу мають мікрокамеру, яка знімає положення мишки (приблизно 1000 разів у секунду) та обчислює їх своїм власним процесором.
: нечутливість до забруднення, робота на багатьох поверхнях, відсутність механічних деталей.
: складність виготовлення, висока ціна.

 

80)На сучасному етапі комп'ютеризації дидактичні можливості використання обчислювальної техніки пов'язують із підвищенням інтенсифікації процесу навчання, але для цього потрібно мати навчальні програми, які б відповідали високим педагогічним вимогам. Одним із ефективних засобів використання комп'ютера в навчанні є його здатність керувати навчальним процесом студентів. Він може забезпечити індивідуальне навчання, самостійну роботу, допомогти студентові у разі необхідності при розв'язуванні різноманітних задач. Студент при спілкуванні з комп'ютером відіграє роль дослідника, тому можливості комп'ютера для реалізації проблемного навчання дуже великі.

При традиційних формах навчання викладач не може враховувати всі індивідуальні особливості студентів і орієнтує навчальний процес на середнього студента з точки зору не лише його успішності, але й рівня психологічних характеристик.


Значну допомогу викладачеві може надати використання ЕОМ для психодіагностичного тестування студентів, наприклад, визначення об'єму пам'яті, концетрації уваги, репродуктивності розумових процесів, оригінальності мислення та ін.
Проте інформування студентів як базова процедура навчального процесу все-таки потребує участі викладача.

Отже, впровадження комп'ютерної техніки в навчальний процес вищої школи дає можливість майбутнім спеціалістам розширювати свої можливості, спонукає до активної навчальної діяльності, є гарним засобом активізації пізнавальної діяльності, дає можливість з цікавістю вивчати будь-які предмети.

 

 

81)Графічний редактор — прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп’ютера і зберігати їх в багатьох популярних форматах, наприклад JPEG, PNG, GIF, TIFF.

Деякі графічні редактори призначені для редагування фотографій, тоді як інші — переважно для створення та редагування малюнків.

Типи графічних редакторів:
Растрові графічні редактори. Найпопулярніші: Adobe Photoshop для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS X, GIMP для GNU/Linux і інших POSIX-сумісних. GIMP розповсюджується під ліцензією GNU GPL. Artweaver для операційних систем Microsoft Windows.
Векторні графічні редактори. Найпопулярніші: Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Free Hand — для Windows, Inkscape — для всіх ОС.
Гібридні графічні редактори. Найпопулярніші: RasterDesk для AutoCAD, Spotlight для операційних систем Microsoft Windows.
Тривимірні графічні редактори. Найпопулярніші: 3D Studio Max та Maya


82)Flash-технології, або технології інтерактивної Web-анімації, були започатковані компанією Macromedia, яка розвинула графічну програму для Web (FutureSplash), придбану в 1997 році у компанії Future Wave. Орієнтація на векторну графіку, як основний інструмент розробки, дозволила реалізувати всі базові елементи мультимедія – рух, звук та інтерактивність. До основних переваг Flash можна віднести:
невеликий розмір файлів, що пов’язано з використанням векторної графіки і потужних алгоритмів стискання інформації;
усунення проблем сумісності між броузерами;
відсутність проблеми невідповідності розмірів екрану і сторінки (якщо задати розміри об’єктів через відсотки від розмірів самого екрану, масштабуються окрім елементів векторної графіки також вмонтовані графічні зображення);
наявність автоматичної підтримки антиаліазингу (згладжування контурів шляхом змішування сусідніх кольорів), що забезпечує красоту зображень;
наявність вмонтованої мови опису сценаріїв;
зручність, що забезпечується простотою інтерфейсу;
наявність засобів експортування зображень в найбільш розповсюджені графічні формати;
поширеність.
Базовими поняттями Flash є кадри (frames), символи (symbols), шари (layers) і часова шкала (timeline).

Часова шкала – основний інструмент при роботі з анімацією в Flash. На ній відображається інформація про шари, про те, які кадри є ключовими, а які генерує Flash. За допомогою часової шкали можна зрозуміти, які кадри містять дії чи мітки. Вона доз-воляє переміщувати ключові кадри і цілі шматки анімації.

 

83) дистанційне навчання, яке здійснюється через систему телекомунікаційних
мереж. Воно ґрунтується на широкому використанні в навчальному процесі
електронної пошти та всесвітніх мереж (Інтернету, FreeNet та інших). Ця
нова форма здобуття освіти, яка дозволяє бажаючим одержати професійні
знання в будь-якій галузі без постійного відвідування навчального
закладу, набуває широкого розповсюдження. Результати досліджень із
загальних аспектів дистанційного навчання (О.М.Довгялло, Є.С.Полат,
Б.Холмберг, Т.О’Шеа та ін.) та окремих питань навчання іноземних мов з
використанням телекомунікаційних технологій (Е.І.Дмитрієва,
П.І.Сердюков, К.Пургасон, Ф.Хенрі, А.Кайє, П.Пракамонте та ін.)
показують наявність значного потенціалу та перспективність впровадження
нових інформаційних технологій з метою підвищення ефективності та якості
навчально-пізнавальної діяльності

 

84)Використання в корекційно-освітньому процесі комп'ютерних технологій, які враховують закономірності і особливості розвитку дітей, дозволяє підвищити ефективність корекційного навчання, прискорити процес підготовки дошкільників до вивчення грамоти, попередити появу у них вторинних розладів усного і письмового мовлення і знизити ризик соціальної дезадаптації.
Комп'ютерна програма „Живий звук" включає в себе спеціально підготовлений набір навчально - корекційних та розвиваючих підпрограм, які спрямовані на допомогу дітям, що мають порушення мовлення різного ступеню тяжкості та походження. Програма „Живий звук" рекомендована Науково-методичною комісією по спеціальній педагогіці Науково-методичної ради з питань освіти та науки України для використання в навчально-виховному процесі у спеціальних закладах (для дітей з порушеннями слуху і мовлення, затримкою психічного розвитку) як засіб формування звуковимови, розвитку слухового сприймання, мовлення, пам'яті, образного і словесного мислення (Протокол 34 от 28.12. 2005р.).

Корекційно-розвивальна спрямованість програми та її варіативність дозволяють застосовувати програму «Живий звук» для організації ефективного корекційно-компенсаторного навчання дітей з функціональними обмеженнями майже всіх типів. При цьому використання комп'ютера и програми вирішує ще й функцію мотивації учнів до навчання, урізноманітнює створені на занятті ситуації спілкування, привчає дитину до самонавчання та самоконтролю, розвиває дрібну моторику дитини та допомагає дитині оволодіти комп'ютерною грамотою. Крім того, робота з комп'ютерним комплексом «Живий звук» дозволяє полегшити підготовку вчителя(сурдопедагога, логопеда) до заняття: систематизувати матеріал, що стосується кожного учня; спостерігати динаміку розвитку слухомовленнєвих та когнітивних навичок, складати та контролювати виконання плану індивідуальних навчально - корекційних занять; враховувати статистику використання модулів програми при складанні навчального плану.

 

85. В наш час широке розповсюдження отримують різноманітні комп'ютерні програми, які використовують технології візуалізації мовлення

Програмно-апаратний комплекс "Speech Viewer— 3" є розробкою найвідомішої в комп'ютерному світі фірми ІВМ; Він призначений для корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, які мають порушення звуковимови, голосоутворення, слуху, порушення сенсомоторних функцій мовлення. 14 модулів програми, що включені в комплект, дозволяють працювати як з дітьми, так і з дорослими пацієнтами. Ідея візуального контролю та ігровий принцип роботи дозволяють прискорити роботу по формуванню навичок мовлення. В кожному з ігрових модулів програми мається по 4 різних анімаційних заставки, що виключає ефект пересичення в роботі з пацієнтами та сприяє мотиваційній готовності дитини до занять.

"Визуальный тренажер произношения" ("Візуальний тренажер вимови")програма, яка розроблялась в Республіканському науково-методичному центрі білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка „Sресіаl еducation technologies” ("Спеціальні освітні технологі”) як більш доступий за вартістю аналог версій програми "Speech Viewer". Розробка містить шість модулів, які розраховані на використання логопедами, вихователями, батьками дітей із проблемами мовлення. Функціонально ці модулі потребують від комп’ютера менших ресурсів, ніж програма „Speech Viewer" в цілому. На відміну від програми "Speech Viewer - 3" програма "Визуальный тренажер произношения" не має технології розпізнавання мовлення і може використовуватись з більш дешевим мікрофоном і платою обробки мовленнєвих сигналів. До заслуг можна також віднести невимогливість до ресурсів комп'ютера. Він працює з під ОС DOS навіть на машинах з тактовою частотою 80МГц.

Оскільки програма " Визуальный тренажер произношения" є аналогом версій програми "Speech Viewer - 3" ("Видимая речь - 3"), то і модулі її мають співзвучні назви, а саме: "Наявність звука", "Гучність", "Включення голосу", "Висотні вправи", "Спектр звука". Вони забезпечують виконання таких самих функції і операцій, що і модулі програмно-апаратного комплексу "Speech Viewer - 3”. Змінюються лише анімаційні заставки. Модуль "Запис звука" дозволяє записувати та відтворювати з візуальним контролем невеликі проміжки мовлення. В останньому модулі також передбачено виділення фрагмента мовлення із загального запису та його прослуховування.

 

87. http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/12/46.pdf

Або
http://www.monitoring.in.ua/publications/view/7
повибирай шось будьласочка...

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...