Главная Обратная связь

Дисциплины:


Навчально-програмний комплекс "Адаптація - Лого" призначенийДля корекції мовленнєвих порушень дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів. Зазначена програма може бути також використана у навчанні мовленню слабочуючих учнів, оскільки під час роботи із вправами задіяні слуховий та зоровий аналізатори одночасно.

Організація вимовного матеріалу навчально-програмного комплексу "Адаптація-Лого" передбачає системний підхід під час добору відповідних вправ та завдань. Під системним підходом мається га увазі організація взаємопов'язаних дій, розміщених в порядку зростання мовленнєвих та операційних труднощів, із врахуванням послідовності становлення мовленнєвих умінь та навичок.

Всі вправи НПК "Адаптація-Лого" побудовані в ігровій формі, де створюється проблемна ситуація, вирішення якої проводиться доступними дитині засобами і можливостями програми. Під час роботи над вправами дитина граючись допомагає комп'ютерному герою, виконувати відповідні завдання, що сприяють корекції мовленнєвих порушень та розвитку мовлення дітей. В програмі реалізується можливість занурення дитини у деяку задану ситуацію, в якій пропонується виступити у ролі керівника та правильно скерувати дії героя - персонажа, який за необхідності (у складних вправах) теж надає допомогу учневі, підказує та пояснює правильне виконання завдання, що в свою чергу сприяє розвитку комунікативних форм і функцій мовленнєвої діяльності у дітей з недоліками мовленнєвого розвитку.

Програма охоплює 38 фонем сучасної української літературної мови, а саме 6 голосних (а, о, у, и, і, е, які на письмі можуть позначатися 10 буквами: а, о, у, и, і, е, я, ю, є, ї) 32 приголосних, які поділяються на м'які (10 фонем), пом'якшені, та тверді (22 фонеми, які пом'якшуються в позиції перед голосним [і]). Для кожної з фонем відведено окремий розділ.

 

програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) — сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм[1][2].

Розрізняють системне програмне забезпечення (зокрема, операційна система, транслятори, редактори, графічний інтерфейс користувача) та прикладне програмне забезпечення, що використовується для виконання конкретних завдань, наприклад, статистичне програмне забезпечення[3].

Виконання програмного забезпечення комп'ютером полягає у маніпулюванні інформацією та керуванні апаратними компонентами комп'ютера. Наприклад, типовим для персональних комп'ютерів є відтворення інформації на екран та отримання її з клавіатури.

Програмне забезпечення (software) та апаратне забезпечення (hardware) — це два комплементарні компоненти комп'ютера, причому межа між ними нечітка: деякі фрагменти програмного забезпечення на практиці реалізуються суто апаратурою мікросхем комп'ютера, а програмне забезпечення, в свою чергу, здатне виконувати (емулювати) функції електронної апаратури. По суті, призначення програмного забезпечення полягає в керуванні як самим комп'ютером так і іншими програмами та маніпулюванні інформацією. 

Браузер — програма, призначена для перегляду гіпертекстових документів.

До основних функціональних можливостей браузерів відносяться:

· відображення текстової інформації веб-сторінки, а також відтворення звуку,

анімації, відео;

· перехід між веб-сторінками шляхом використання гіперпосилань;

· пошук веб-сторінок за заданими ключовими словами або фразами;

· автоматичне створення переліку веб-вузлів, що були відвідані раніше, для

прискорення доступу до них;

· відображення активних компонентів; ці об’єкти містять не тільки дані, але й

програмний код; активні компоненти при відображенні на екрані виконують роботу

відповідно до вбудованої програми

Opera (МФА: [ˈɑp(ə)ɹə]) — веб-оглядач та програмний пакет для роботи в Інтернеті. Розробляється норвезькою компанією Opera Software. Розроблено в 1994 році групою дослідників з норвезької компанії Telenor. С 1995 року продукт компанії Opera Software, утвореної авторами першої версії браузера. Сумарна ринкова частка Opera і Opera Mobile в березні 2012 року становила ▲ 2,09%. Крім того, часткаOpera Mini становила ▲ 15,39% [4]. За популярністю в Україні Opera станом на 2009 займав близько 25-30% ринку і був другим браузером, поступаючись лише IE. На березень 2011 року Opera з долею 36% є першою в Україні, випереджаючи IE та Firefox (приблизно 33%)[5]. У Росії відсоток користувачів браузера набагато вище середньосвітового. На березень 2012 Опера разом з Оперою Mini займає перше місце по популярності в Росії з ▲ 32,1% користувачів[6]. В той же час світова доля Opera за різними оцінками — від1% до 3.5%[7].4. Цифрова панель

Основне призначення клавіш цифрової панелі - дублювання функцій клавіш алфавітно-цифрового блоку в частині введення цифр і арифметичних операторів. Клавіші цієї панелі більш зручні для введення цифр і арифметичних операторів, ніж клавіші алфавітно-цифрового блоку.

Звукозапис — процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису — магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо.

Звукозапис є окремим випадком запису і відтворення інформації і здійснюється двома способами: акустичним і електроакустичним. У першому способі звукові коливання безпосередньо керують роботою приладу, що впливає на носій запису, в другому — спочатку перетворятьсямікрофоном в електричні коливання, потужність яких підвищується підсилювачем до необхідного значення, після чого електричні коливання поступають в прилад, що впливає на носій, який безпосередньо проводить запис.

Запис може бути здійсненим на аналогові та цифрові носії інформації. У випадку аналогового запису, електричний сигнал являє собою «аналог» акустичних коливань, в якому періодичні зміни звукового тиску можна представити як зміни електричної напруги, які фіксуються на магнітній стрічці або фотоплівці. У випадку цифрового звукозапису, електричний сигнал після підсилення поступає на аналого-цифровий перетворювач (АЦП), який перетворює аналоговий сигнал на цифровий, який можна зафіксувати на тому чи іншому цифровому носії інформації

Види звукозапису

Магнітний, цифровий,механічний,фотографічний.

92. Звукозапис — процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису — магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо. Запис може бути здійсненим на аналогові та цифрові носії інформації. У випадку аналогового запису, електричний сигнал являє собою «аналог» акустичних коливань, в якому періодичні зміни звукового тиску можна представити як зміни електричної напруги, які фіксуються на магнітній стрічці або фотоплівці. У випадку цифрового звукозапису, електричний сигнал після підсилення поступає на аналого-цифровий перетворювач (АЦП), який перетворює аналоговий сигнал на цифровий, який можна зафіксувати на тому чи іншому цифровому носії інформації.

1)механічний звукозапис- При механічному записі звуку голка або різець видавлює або вирізує на поверхні рухомого носія канавку, форма якої відповідає формі записуваних звукових коливань. В процесі відтворення електропрогравачем грамофонна голка, рухаючись по звивині канавки, повторює ці коливання і передає їх або мембрані, випромінюючій звук через рупор, або електромеханічному перетворювачу звукознімача, що виробляє електричні сигнали.
2) фотографічний звукозапис- При фотографічному звукозаписі у такт із звуковими коливаннями змінюється (модулюється) сила або форма світлового променя, падаючого на рухому кіноплівку. В результаті звук виявляється «сфотографованим». Після хімічного прояву на плівці утворюється затемнена доріжка запису, прозорість або ширина якої змінюється по довжині плівки відповідно до закономірності записаного коливання. Для відтворення звукозапису фотографічну фонограму, яка рухається з тією ж швидкістю, з якою рухалася плівка при записі, просвічують променем світла, що проходить крізь доріжку запису і падаючим на фотоелемент, фотоелемент перетворить коливання сили світла в електричні коливання.
3)магнітний звукозапис- При магнітному записі в такт із звуковими коливаннями намагнічуються окремі ділянки носія, що рухається черезмагнітне поле. Поле створюється магнітною головкою, через обмотку якої проходять посилені електричні струми мікрофону. При відтворенні відбувається зворотне перетворення: рухома магнітна фонограма порушує в магнітній головці електричні сигнали;
4)цифровий звукозапис- Числа, отримані в результаті аналого-цифрового перетворення, виражаються в двійковій системі числення, тобто у вигляді комбінації двох цифр - нулів (0) і одиниць (1).

 

93. Для відтворення звуку на персональному комп'ютері потрібна, як мінімум, наявність звукової плати і акустичних колонок або навушників. Природно, що звукова плата повинна функціонувати без збоїв і не повинна викликати зависань комп'ютера.

Всі поширені сьогодні версії Windows можуть відтворювати звуко виє файли у форматі WAV і МРЗ. Існує деяка кількість інших стандартів на стискування, наприклад OGG, MP + і так далі Частенько для воспроїз ведення більшості наявних в природі форматів звукових файлів досить встановити програму начеб Winamp як можна новішій версії.

Як акустична система можна використовувати як комп'ютерні колонки, так і будь-який музичний центр. При цьому доведеться вам пріобре сті спеціальний перехідник з роз'єму mini - jack (стерео) на роз'єм, кото рий використовується на вашому центрі, наприклад типа "тюльпан".

 

94. Центральний процесор (ЦП)– це основний компонент сучасного компютера, призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій над ними.

ЦП – це компактний модуль (розміром близько 5 х 5 х 0,3 см), що вставляється в гніздо на материнській платі. Напівпровідниковий кристал сучасного процесора містить мільйони чи навіть мільярди транзисторів.

Процесор вставляється в спеціальне місце – сокет (англ. socket – гніздо, розетка) на системній (материнській) платі, яка, у свою чергу, розміщується в системному блоці.

Для охолодження процесорів застосовують кулери — пристрої, які складаються з вентилятора і радіатора. На процесор встановлюють радіатор (зазвичай з алюмінію чи міді), а на нього — вентилятор, що забезпечує притік повітря до радіатора.

Материнська, абосистемна, плата (від англ. motherboard) — це складна багатошарова друкована плата, до якої підключено практично всі пристрої комп'ютера. Друкована плата являє собою пластину з діелектрика, вкриту мережею мідних провідників-доріжок, якими електричні сигнали надходять до змонтованих на платі мікросхем та рознімів, куди вставляють інші пристрої комп'ютера.

На материнській платі розміщено центральний процесор та чіпсет (від англ. chip set) — набір мікросхем, спроектований для спільної роботи а метою виконання певних функцій. Оперативну пам'ять, відеокарту тощо вставляють у спеціальні розніми на материнській платі — слоти розширення.

Процесори для персональних комп’ютерів класифікують за розрядністю, кількістю ядер, тактовою частотою та іншими властивостями

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...