Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні властивості процесорівВластивість Що характеризує Одиниці вимірю-вання Значення в сучасних процесорах
Розрядність Кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно опрацьовуватися процесором. Найбільшу послідовність розрядів (бітів), яку процесор може обробляти одночасно, називають машинним словом. Біт 32 і 64 біти
Тактова частота Скільки елементарних операцій (тактів) процесор виконує за секунду Герц 3 ГГц (3·109 Гц) і більше
Швидкість опрацювання даних (швидкодія) Середня кількість операцій, які виконуються за одиницю часу Кількість операцій за секунду 8 мільярдів операцій за секунду і більше
Кеш-пам’ять Ємність кеш-пам’яті першого і другого рівня Байт І рівня – 32 КбайтІІ рівня – 6 Мбайт
Кількість ядер Кількість однакових за структурою процесорів, що об’єднані в одну мікросхему Одиниці Від 1 до 4

 

 

Програмоване навчання - це навчання за заздалегідь розробленою програмою, у якій передбачені дії як учнів, так і педагога (або замінює його навчальної машини). Ідея програмованого навчання була запропонована в 50-х рр.. ХХ ст. американським психологом Б. Скіннер для підвищення ефективності управління процесом навчання з використанням досягнень експериментальної психології і техніки.
В основу загальної теорії програмованого навчання покладено програмування процесу засвоєння матеріалу. Даний підхід до навчання передбачає вивчення пізнавальної інформації певними дозами, що є логічно завершеними, зручними і доступними для цілісного сприйняття.
Сьогодні під програмованим навчанням розуміється кероване засвоєння програмованого навчального матеріалу за допомогою навчальної пристрої (ЕОМ, програмованого підручника, кінотренажера та ін.) Програмований матеріал являє собою серію порівняно невеликих порцій навчальної інформації («кадрів», файлів, «кроків»), що подаються у певній логічній послідовності.
Принципи програмованого навчання.

96. До інформаційних належать технічні пристрої та посібники, які да-

ють змогу передавати інформацію каналами прямого зв’язку, тобто від

учителя до учня. До цієї групи входить і Комбіновані технічні засоби – це навчальне кіно (звукове), телеба-

чення, а також озвучені діафільми. Навчальне кіно поєднує звук та зображення, що несе нову інформа-

цію, надає відеоматеріал, а також емоційне забарвлення.

Навчальне телебачення – це спосіб передачі на відстані навчальної

зорової, звукової інформації.

Озвучені діафільми – це діафільми, які супроводжуються звуком абоз грампластинки, або з магнітної стрічки

98. http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/ukr0/cde/typeCP.htm
найди!))

 

 

99. Інтерактивна дошка (від англ. Interactive WhiteBoard — «інтерактивна біла дошка») — це гнучкий інструмент, що об'єднує в собі простоту звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера. У комбінації з мультимедійним проектором стає великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до поверхні якого, можна відкрити будь-який комп'ютерний додаток або сторінку в Інтернеті й демонструвати потрібну інформацію або просто малювати. Усе, що Ви намалювали або написали, програмне забезпечення інтерактивної дошки дозволяє зберегти у вигляді комп'ютерних файлів, роздрукувати, послати по електронній пошті, навіть зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті.

Smart Board можна використовувати наступним чином:

− для відображення візуальної інформації. В цьому випадку дошка фактично перетворюється в звичайний екран, на якому відтворюються відеоматеріали, слайди, презентацій тощо;

− для заміни класичної дошки з крейдою. Сучасні інтерактивні дошки мають спеціалізоване програмне забезпечення, яке надає можливість використовувати їх як класичні дошки, але з застосуванням сучасних технологій (кольорові електронні маркери та стирачки, заготовки стандартних фігур, інструменти для підсвічування та виділення фрагментів зображення тощо). Як правило, таке програмне забезпечення надає можливість збереження всього, що було написане на дошці з можливістю подальшого повторного відтворення;

− для відображення інтерактивних матеріалів, які передбачають зворотний зв’язок (мають елементи управління з використанням сенсорів дошки). Найефективнішим застосуванням дошки є її використання з поєднанням двох попередніх способів та спеціально розробленого програмного забезпечення.

Переваги інтерактивної дошки: 1.економія часу, 2.зацікавленість учнів, 3. підвищення ефективності подачі навчального матеріалу,4. дозволяє відразу контролювати роботу студентів і закріплювати навчальний матеріал, проводячи опитування та контрольні роботи.

вигляді комп'ютерних файлів, роздрукувати, послати по електронній пошті, навіть зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті.

Smart Board можна використовувати наступним чином:

− для відображення візуальної інформації. В цьому випадку дошка фактично перетворюється в звичайний екран, на якому відтворюються відеоматеріали, слайди, презентацій тощо;

− для заміни класичної дошки з крейдою. Сучасні інтерактивні дошки мають спеціалізоване програмне забезпечення, яке надає можливість використовувати їх як класичні дошки, але з застосуванням сучасних технологій (кольорові електронні маркери та стирачки, заготовки стандартних фігур, інструменти для підсвічування та виділення фрагментів зображення тощо). Як правило, таке програмне забезпечення надає можливість збереження всього, що було написане на дошці з можливістю подальшого повторного відтворення;

− для відображення інтерактивних матеріалів, які передбачають зворотний зв’язок (мають елементи управління з використанням сенсорів дошки). Найефективнішим застосуванням дошки є її використання з поєднанням двох попередніх способів та спеціально розробленого програмного забезпечення.

Переваги інтерактивної дошки: 1.економія часу, 2.зацікавленість учнів, 3. підвищення ефективності подачі навчального матеріалу,4. дозволяє відразу контролювати роботу студентів і закріплювати навчальний матеріал, проводячи опитування та контрольні роботи.

вигляді комп'ютерних файлів, роздрукувати, послати по електронній пошті, навіть зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті.

Smart Board можна використовувати наступним чином:

− для відображення візуальної інформації. В цьому випадку дошка фактично перетворюється в звичайний екран, на якому відтворюються відеоматеріали, слайди, презентацій тощо;

− для заміни класичної дошки з крейдою. Сучасні інтерактивні дошки мають спеціалізоване програмне забезпечення, яке надає можливість використовувати їх як класичні дошки, але з застосуванням сучасних технологій (кольорові електронні маркери та стирачки, заготовки стандартних фігур, інструменти для підсвічування та виділення фрагментів зображення тощо). Як правило, таке програмне забезпечення надає можливість збереження всього, що було написане на дошці з можливістю подальшого повторного відтворення;

− для відображення інтерактивних матеріалів, які передбачають зворотний зв’язок (мають елементи управління з використанням сенсорів дошки). Найефективнішим застосуванням дошки є її використання з поєднанням двох попередніх способів та спеціально розробленого програмного забезпечення.

Переваги інтерактивної дошки: 1.економія часу, 2.зацікавленість учнів, 3. підвищення ефективності подачі навчального матеріалу,4. дозволяє відразу контролювати роботу студентів і закріплювати навчальний матеріал, проводячи опитування та контрольні роботи.

100. Активне впровадження інформаційних технологій навчання (ІТН)

наприкінці минулого століття зумовило різкий спад якості навчального процесу та його

ефективності. Нині уже відомо, що розвинуті країни світу (США, Японія, Канада тощо) обмежують

використання комп’ютерних засобів у навчальному процесі. Чому так? Адже за всіма дидактич-

ними параметрами (наочність, проблемність тощо) використання ІТН мало би покращувати

навчальний процес, а реальні показники цього не підтверджують .

Отож, після ейфорійного захоплення комп’ютерними методами навчання, постало питання:

Чому в такому разі знижується рівень знань?

За класичним визначенням “навчання” – процес пізнання, що характеризується усвідом-

ленням нових понять і їх взаємозв’язків. Як відомо, цей процес є консервативним і непродумане

втілення нових методів навчання зумовлює неочікувані результати.

101.Загальна характеристика технічних засобів статичної проекції

Статичні технічні засоби навчання або технічні засоби статичної проекції – це система технічних засобів навчання, в якій носіями інформації є діафільми, діапозитиви, епіпосібники і транспаранти, що подаються учням за допомогою діапроекторів, епіпроекторів і графопроекторів.

Статичні – значить нерухомі. Так вони називаються тому, що створюють на екрані нерухомі зображення предметів, які проектуються за допомогою апаратури.

Технічні засоби статичної проекції – це найпоширеніші ТЗН. Вони прості за конструкцією і доступні для користування. Вони дають можливість організувати демонстрування схем, пристроїв, різних зображень.

Педагогічний ефект від застосування технічних засобів статичної проекції в значній мірі визначається якістю зображенняна екрані, яка залежить від особливостей проекційної апаратури.

У зв’язку з цим знання особливостей сприймання екранного зображення, його залежності від технічних параметрів апаратури дуже потрібні тим, хто використовує технічні засоби статичної проекції в навчально-виховному процесі.

Технічні засоби статичної проекції за дидактичними принципами їх дії і видах інформації, яку вони передають,діляться на діапроекційні, епіпроекційні, графопроекційні.

Діапроекційні

В них використовуються прозорі носії інформації. Вони передають на екран плоскі двомірні зображення До діапроекційних ТЗН відносяться діафільми, діапозитиви, слайди. Вони проектуються на екран за допомогою діапроекторів.


102.Проекційний апарат статичної проекції – це оптико-електромеханічний пристрій, призначений для проектування зображень з носіїв інформації на екран.

Проекційний апарат складається з таких основних елементів:

1. Проекційна лампа.

2. Рефлектор.

3. Конденсор.

4. Теплофільтр.

5. Об’єктив.

6. Вентилятор.

7. Електричний двигун.

 

Проекційна лампає джерелом світла. Вона створює світловий потік, який випромінюється рівномірно у всіх напрямках. Частина світла попадає на рефлектор.

Рефлектор. Це відбивач, який має вигляд увігнутого сферичного дзеркала. Якщо розмістити нитку розжарювання проекційної лампи у фокусі рефлектора, то відбитий ним потік світла потрапить в конденсор.

Конденсор. Це система лінз, які збирають і концентрують світловий потік, який випромінює проекційна лампа і відбиває рефлектор.

Теплофільтр. Він поглинає теплові (інфрачервоні) промені, які можуть спотворити зображення на екрані. Теплофільтр розміщується в конденсорі або перед ним.

Об’єктив.Це система лінз. Об’єктив виконує такі функції:

1. Регулює чіткість зображення.

2. Забезпечує пряме зображення.

3. Забезпечує яскравість зображення.

4. Регулює освітленість екрана.

Основними властивостямиоб’єктива є фокусна відстань, світлова сила, збільшення, кут поля зображення, відносний отвір. Ці параметри взаємопов’язані між собою.

Основні параметриоб’єктива позначаються на його оправі. Наприклад: “Индустар 50/2”, де “Индустар” - це марка, 50 - це фокусна віддаль в мм, 1/2 - відносний отвір (відношення діаметра об’єктива до його фокусної віддалі).

Вентилятор.Він призначений для охолодження деталей проекційного апарата і носія інформації. Обертає його електричний двигун.

Електричний двигун.Він призначений для обертання вентилятора, який охолоджує деталі апарата. В апаратах з дистанційним керуванням він забезпечує рух носія інформації.

В апаратах з автоматичним управлінням, які мають дистанційне керування, є ще такі елементи: пульт дистанційного керування; електромагнітне реле; таймерний пристрій.

В залежності від призначення, розташування деталей і принципів проекціїпроекційні апарати діляться на три групи: діапроекційні, епіпроекційні, графопроекційні.

В залежності від складності конструкції проекційні апарати поділяються на чотири групи :

1. Прості, з ручним управлінням.

2. Складні, з дистанційним і ручним управлінням.

3. Автоматичні, з дистанційним і автоматичним управлінням.

4. Суперавтоматичні, з автоматичним наведенням чіткості (автофокусування).

Фільмоскоп

Фільмоскоп – це діапроектор, призначений для демонстрування діафільмів з розміром кадру 18´24 мм або 24´36 мм. В загальноосвітніх школах використовують фільмоскопи Ф-68, ФС, ЛЭТИ-60.

Фільмоскоп Ф-68 має ручне керування. Він має дуже слабкий світловий потік і тому може використовуватися при повному затемненні.

Фільмоскоп ЛЭТИ-60 має дистанційне керування, яке дає змогу вмикати апарат на відстані, змінювати кадри в прямому і зворотному напрямах. До нього можна під’єднати кіноустановку або магнітофон і чергувати показ кадрів діафільму з кінопроекцією або звуковим супроводом. Фільмоскоп використовується в аудиторіях, які вміщують до 50 чоловік.

Кадропроектор

Кадропроектор призначений для демонстрування чорно-білих і кольорових діапозитивів і слайдів з розміром кадру 24´36 мм. Слайди вставляються в рамки 50´50 мм.

В навчально-виховному процесі застосовуються такі проектори:

– з ручним керуванням – “Горизонт”, “Свитязь”;

– з дистанційним керуванням – “Протон”, “Альфа”, “Свитязь-авто”, “Пеленг-500”, “Пеленг-500К”.

Для правильної зарядки слайдів потрібно встановити їх в кадропроектор емульсійним боком до джерела світла, а зображення повинно бути перевернутим на 180°.

Зарядка слайдів в кадропроектор відбувається так. Пачку слайдів вкладаємо в подавальний лоток і притискуємо до роздавальної щоки штовхача. Повністю всуваємо штовхач і відводимо його назад до упору. Після закінчення демонстрування штовхач просуваємо у зворотному напрямку і слайд переміщуємо у приймальний лотік.

Класифікація систем підготовки текстових документів.

Програми підготовки текстів призначені для підготовки всіх видів текстової документації - статей, листів, технічних описів та ін. Практично будь-який документ, що звичайно готувався на друкарській машинці, може бути створений за допомогою комп’ютера і спеціального програмного забезпечення; при цьому з’являється можливість багаторазово виправляти окремі фрагменти, не вводячи наново весь текст, змінювати шрифти, вставляти малюнки, підготовлені на комп’ютері, і, нарешті, друкувати на принтері потрібну кількість примірників документу. Можна автоматично складати змісти документів, перевіряти правильність написання слів і т.д. Таким чином, підготовка текстових матеріалів на комп’ютері не тільки виконується швидше і ефективніше, ніж на друкарській машинці, але і надає нові, недоступні раніше можливості.

Сучасні програмні продукти для підготовки текстових документів значно відрізняються один від одного своїми характеристиками, можливостями вводу і редагування тексту, його форматування і виводу на друк, складністю в освоєнні і користуванні. Серед програмних продуктів, призначених для підготовки текстів, можна виділити три великих класи:

· редактори текстів,

· редактори документів або текстові процесори,

· настільні видавництва.

 

1 Призначення модема

1 Що таке модем? Модем (Modem) - пристрій для перетворення цифровий інформації сигналу в аналоговий (МОдуляция) передачі по аналоговим лініях зв'язку, й протилежного перетворення прийнятого аналогового сигналу знову у цифровий (ДЕМодуляция). Навіщо це потрібно. Оскільки комп'ютери можуть обмінюватися лише цифровими сигналами, а канали зв'язку такі, що найкраще у яких проходять аналогові сигнали, при цьому і бути місток, перетворюючий сигнал - модем. Але модем мають ще немало та інших функцій, основні їх це корекція помилок, і стиснення даних. Перший режим забезпечує додаткові сигнали, з яких модеми здійснюють перевірку даних двома кінцях лінії відкидають немарковану інформацію, а другий стискує інформацію ще швидкою і чіткої її передачі, та був відновлює в який отримує модемі. Обидва ці режиму помітно збільшують швидкість і чистоту передачі, особливо у російських телефонних линиях.

2 До основних рис модемов

1 Модеми різняться за багатьма характеристиками: виконання, підтримуваним протоколів передачі, протоколів корекції помилок, можливості голосової, факсимільного передачі данных.

1 По виконання (зовнішній вигляд, розміщення модему стосовно комп'ютера) модеми бывают:внутрішні - вставляються в комп'ютер як оплата розширення; настільні (зовнішні) мають окремий корпус й міститься поруч із комп'ютером, з'єднуючись кабелем з портом комп'ютера; модем як картки миниатюрен і приєднується до портативному комп'ютера через спеціальний розняття; портативний модем схожий із настільним модемом, однак має зменшені розміри і автономне харчування; стоечные модеми вставляються у спеціальну модемну стійку, яка підвищує зручність експлуатації, коли кількість модемів перевалює за десяток.

2 Модеми різняться також із типам:асинхронний модем може виконувати лише передачу по аналогової телефонної сіті й працює тільки з асинхронними комунікаційними портами термінальних пристроїв (в чистому вигляді у час немає); факс модем - це класичний модем з доданої факс можливістю, що дозволяє обмінюватися факсами з факс апаратами та інші факс модемами; голосової модем - це модем здатний як виконувати функції факс- модему, а й з телефонної мережі голосові повідомлення, записуючи в файл; модем із підстраховкою виділеної лінії коммутируемой - ці модеми використовуються, коли потрібно надійність зв'язку. Але вони є дві незалежні входу для лінії (Один сполучається з виділеної лінією, а другий - з коммутируемой); SVD модем (Simultaneous Voice and Data - одночасно голосу і дані) дозволяють одночасно ( а чи не чергуючи) з передачею даних говорити з допомогою телефонної трубки, підключеної до модему; синхронний модем - підтримки синхронний і асинхронний режиму передачі; четырехпроводный модем - ці модеми працюють за двом виділених лініях( одна використовується лише передачі, друга лише прийому) в дуплексном режимі. Це використовується зменшення впливу відлуння; стільниковий модем - йдуть на мобільного радіотелефонії, до якої належить і стільниковий зв'язок; ISDN модем - об'єднують у своїй корпусі звичайний модем і ISDN адаптер; радіо модем використовує ефір як середовище передачі замість телефонних дротів; мережевий модем - це модеми з умонтованим мережним адаптером локальної мережі задля об'єднаного використання їх у локальної мережі; кабельний модем - ці модеми використовувати передачі канали кабельного телебачення. У цьому Швидкість може становити 10

 

Засоби навчання - це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання.
До засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, станки, навчальні кабінети, лабораторії, ЕОМ, ТБ та інші засоби масової комунікації. Засобами навчання можуть також слугувати реальні об'єкти, виробництво, споруди.
Дидактичні засоби, як і методи, форми, є частиною педагогічної системи. Вони виконують такі основні функції: інформаційну, засвоєння нового матеріалу, контрольну. Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів і умов навчального процесу.
В науці немає загальноприйнятої класифікації дидактичних засобів. Ми послуговуємося класифікацією польського дидакта В.Оконя, в якій засоби навчання розташовані відповідно до наростання можливості замінювати дії учителя й автоматизувати дії учня.
Прості засоби.
1. Словесні: підручники, навчальні посібники і под.
2. Прості візуальні засоби: реальні предмети, моделі, картини і под.
Складні засоби.
1. Механічні візуальні пристрої: діаскоп, мікроскоп, кодоскоп та інші. 2.
2. Аудіальні засоби: програвач, магнітофон, радіо.
3. Аудіовізуальні: звуковий фільм, телебачення, відео.
4. Засоби, які автоматизують процес навчання: лінгвістичні кабінети, комп'ютери, інформаційні системи, телекомунікаційні мережі.

 

 

107. Досвід використання технічних засобів навчання у навчально-виховному шкільному процесі показує, що систематичне використання їх поряд з традиційними засобами дає змогу найефективніше розв’язувати такі дидактичні завдання: - забезпечувати науковість навчання; - посилювати наочність; - розвивати пізнавальні інтереси і здібності учнів; - забезпечувати здобуття учнями більш тривких і глибоких знань; - прискорювати темп вивчення і запам’ятовування навчального матеріалу; - активізувати самостійну роботу учнів; - здійснювати зв’язок теорії з практикою; - індивідуалізувати навчання; - систематично контролювати засвоєння знань

 

 

109. Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс призначений забезпечити можливість слухачам курсів підвищення кваліфікації самостійно або з допомогою викладача засвоїти навчальний курс або його розділ. Такий продукт створюється з вбудованою структурою, словниками, можливістю пошуку.

Електронний посібник може використовуватися для самостійного вивчення навчального матеріалу з певного предмета або поглиблення вивчення лекційного курсу.

Електронний посібник має ряд принципових відмінностей від посібника, виготовленого типографським способом:

1. Можливість мультимедіа;
2. Забезпечення віртуальної реальності;
3. Високий ступінь інтерактивності;
4. Можливість індивідуального підходу до слухача.

Включення в структуру електронного посібника елементів мультимедіа дозволяє здійснювати одночасну передачу різноманітних видів інформації. Як правило це означає співвідношення тексту, графіки, анімації і відео.

Багато процесів і об’єктів в електронному посібнику може бути подано в динаміці їх розвитку, а також у вигляді 2-х або 3-х мірних моделей, що викликає у користувача ілюзію реальності зображуваних об’єктів.

Інтерактивність дозволяє встановити зворотній зв’язок користувача інформацією з її джерелом (викладачем).

Для інтерактивної взаємодії характерна оперативна відповідь і візуально підтверджена реакція на дію, повідомлення.

Електронний посібник має певні переваги перед традиційними видами посібників:

1. Вивчення матеріалу може бути не пов’язане з часовими рамками (аудиторними заняттями).
2. Дозволяє розвивати навички самостійної роботи слухачів.
3. Структура посібника допомагає встановлювати контроль над вивченням відповідних блоків тем.

Електронні посібники можуть мати додаткові можливості в порівнянні з паперовим варіантом. Однією із таких можливостей є використання гіперпосилань, за допомогою яких можливий швидкий перехід від однієї частини посібника до іншої.

 

.
111.До засобів навчання висувають різнобічні вимоги:функціональні, педагогічні, ергономічні, эстетические, економічні.

Функціональні — здатність апаратури забезпечувати необхідні режими роботи (гучність і якість звучання; місткість касет аудіовізуальних засобів, достатня для проведення заняття з мінімумом перезаряджень; універсальність приладу).

Педагогічні — відповідність можливостей технічного засобу тим формам і методам навчально-виховного процесу, які погодяться із сучасними вимогами.

Ергономічні — зручність і безпека експлуатації; мінімальна кількість операцій при підготовці й роботі з апаратом; рівень шуму; зручність огляду, ремонту, транспортування.

Естетичні— гармонія форми (наочне вираження призначення, масштаб, домірність); цілісність композиції, товарний вигляд.

Економічні — відносно невисока вартість при високій якості й довговічності технічних засобів.

110.Комбіновані технічні засоби – це навчальне кіно (звукове), телеба-

чення, а також озвучені діафільми.Навчальне кіно поєднує звук та зображення, що несе нову інформа-

цію, надає відеоматеріал, а також емоційне забарвлення.

Навчальне телебачення – це спосіб передачі на відстані навчальної

зорової, звукової інформації

 

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...