Главная Обратная связь

Дисциплины:


A заліза (III) амонію сульфатB діфенілкарбазон

158)Провізор-аналітик ДФУ визначає домішку хлоридів у натрію броміді згідно методом:

A *аргентометрії

B нітрітометрії

C броматометрії

D алкаліметрії

159)Для визначення домішки фторидів у лікарських сполуках, провізор-аналітик проводить перегонку з водяною парою і потім визначає наявність натрію фториду реакцією з:

*A реактивом амінометилалізаринової кислоти

B реактивом тіоацетамідним

C реактивом метоксифенілоцтової кислоти

D реактивом роданбромідним

160)Виберіть лікарську речовину, яку можна визначити методом перманганатометрії

*A Пероксид водню

161)Ідентифікацію розчину магнію пероксиду проводять за допомогою утворення надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому з’являється ?

*A синє

B червоне

C зелене

D чорне

162)Для виявлення тіосульфат – іону, провізор-аналітик додав надлишок реактиву, при цьому утворився білий осад, який повільно жовтів, бурів, чорнів. Який реактив додав провізор-аналітик:

*A розчин аргентуму нітрату

B розчин барію хлориду

C розчин амонію оксалату

D розчин плюмбуму (ІІ) ацетату

163)Провізору-аналітику аптечного складу на аналіз надійшла субстанція водню пероксиду. Кількісне визначення цього лікарського засобу він повинен виконати перманганатометричним методом. До появи якого забарвлення розчину проводиться титрування згідно АНД?

*A Рожевого

B Зеленого

C Жовтого

D Синього

164)Відповідно АНД кількісне визначення розчину пероксиду водню проводять методом:

*A перманганатометрії

B аргентометрії

165)Ідентифікацію тіосульфат-йонів у лікарському засобі “Natrii thiosulfas” проводять за

допомогою наступного реактиву

*A хлоридної кислоти

B натрію гідроксиду

C калію сульфату

D натрію нітрату

166)Для кількісного визначення розчину гідрогену пероксиду можна використати

наступний метод?

*A йодометрії

B нітритометрії

C меркуриметрії

D аргентометрії

167)Провізор-аналітик досліджує розчин пероксиду водню 3 %. Який реактив ДФУ рекомендує для його ідентифікації?

*A калію хромат

B натрію хлорид

168)Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію кислоти бензойної відповідно до вимог ДФУ. Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату?

*A алкаліметрії

B броматометрії

C ацідіметрії

D нітрітометрії

169) Ідентифікацію магнію пероксиду проводять за допомогою реакції утворення надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому спостерігається ?

*A Синє

B Червоне

C Зелене

D Чорне

170)Сечовину в розчині гідропериту ідентифікують за допомогою біуретової реакції. Яке забарвлення при цьому з'являється ?*A Фіолетове

B Зелене

C Блакитне

D Жовте

171)Провізор-аналітик проводить дослідження чистоти лікарської речовини “Натрію тіосульфат”. На що вказує поява фіолето-вого забарвлення у реакції з натрію нітропрусидом?

A *Наявність специфічної домішки сульфідів

172)Кількісне визначення гідрогену пероксиду у гідропериті проводять методом:

*B. непрямої йодометрії;

C. цериметрії;

D. йодатометрії.

173)Магнію пероксид застосовують:

*C. перорально при захворюваннях шлунку та кишечнику;

D. перорально при захворюваннях печінки та нирок.

174)При горінні сірки полум’я забарвлюється у:

B. синій колір і виділяється H2S;

*C. синій колір і виділяється SO2;

175)Глауберова сіль має формулу:

A. Na2S2O3 × 5H2O;

B. Na2S2O3 × 10H2O;

C. Na2SO4 × 5H2O;

D. Na2SO4 × 10H2O.

176)Глауберова сіль використовується як:

B. проносний засіб та антидот при отруєнні солями барію;

*C. проносний засіб та антидот при отруєнні солями барію та плюмбуму;

D. антидот при отруєнні солями барію та плюмбуму.

177)За новою редакцією статті ДФУ 1.1. на „Воду очищену” кислотність або лужність визначають за допомогою двох індикаторів:

A. метилового червоного і тропеоліну 00;

B. метилового оранжевого і бромфенолового синього;

C. метилового червоного і фенолфталеїну;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...