Главная Обратная связь

Дисциплины:


D. метилового червоного і бромтимолового синього178)Виберіть лікарську речовину, яку можна визначити методом перманганатометрії:

*А. Пероксид водню;

B. Сульфат магнію;

179)Ідентифікацію розчину магнію пероксиду проводять за допомогою утворення надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому з’являється ?

*A. синє;

B. червоне;

C. зелене;

D. чорне;

180)Для виявлення тіосульфат – іону, провізор-аналітик додав надлишок реактиву, при цьому утворився білий осад, який повільно жовтів, бурів, чорнів. Який реактив додав провізор-аналітик:

*A. розчин дифеніламіну.

B. розчин хлориду барію;

C. розчин оксалату амонію;

D. розчин плюмбуму (ІІ) ацетату;

181)Провізору-аналітику аптечного складу на аналіз надійшла субстанція водню пероксиду. Кількісне визначення цього лікарського засобу він повинен виконати перманганатометричним методом. До появи якого забарвлення розчину проводиться титрування згідно АНД?

*A. Рожевого;

B. Фіолетового;

C. Жовтого;

D. Синього;

182)Відповідно АНД кількісне визначення розчину пероксиду водню проводять методом:

A. аргентометрії;

*B. перманганатометрії;

C. йодометрії;

D. нейтралізації;.

183)Кількісне визначення препарату “Magnesii peroxydum” проводять після попереднього розчинення в сульфатній кислоті методом?

*A. перманганатометрії;

B. комплексонометрії;

C. йодометрії;

D. нітритометрії;

184)Ідентифікацію тіосульфат-йонів у лікарському засобі “Natrii thiosulfas” проводять за допомогою наступного реактиву:

*A. хлоридної кислоти;

B. гідроксиду натрію;

C. сульфату калію;

D. нітрату натрію;

185)Для кількісного визначення розчину пероксиду водню можна використати наступний метод?

A. меркуриметрії;

B. нітритометрії;

*C. йодометрії;

D. аргентометрії;

186) В контрольно-аналітичній лабораторії досліджується розчин водню пероксиду. Який з перерахованих реактивів можна використати для його ідентифікації?

А. магнію оксид;

В. натрію хлорид;

. кальцію гідроксид;

187)Азоту закис:

B. підтримує горіння, не розчиняється у воді;

*C. підтримує горіння, добре розчиняється у воді;

188)Азоту закис вживають у медицині як:

*C. інгаляційний засіб у суміші з киснем;

189)У чистому вигляді азоту закис спричиняє задуху. Тому його використовують у суміші з киснем у співвідношенні:

A. 10 % N2O; 90 % O2;

B. 50 % N2O; 50 % O2;

*C. 80 % N2O; 20 % O2;

D. 30 % N2O; 70 % O2.

190)Натрію нітрит вживають:

*D. внутрішньо, як спазмолітичний (коронаророзширюючий) засіб і антидот при отруєнні метгемоглобінутворюючими речовинами (ціанідами).

 

191)Якщо порошок бісмуту нітрату основного змочити водою, він забарвлює:

A. червоний лакмусовий папір у синій колір;*B. синій лакмусовий папір у червоний колір;

C. фільтрувальний папір , змочений фенолфталеїном – у рожевий колір;

D. синій лакмусовий папір не змінює забарвлення.

192)При прожарюванні бісмуту нітрату основного утворюються:

A. червоні пари та залишок білого кольору;

B. жовто-бурі пари та залишок червоного кольору;

C. жовто-бурі пари та залишок білого кольору;

*D. жовто-бурі пари та залишок яскравого жовтого кольору.

193)Бісмуту нітрат основний використовують в медичній практиці:

*B. внутрішньо, як в’яжучий та антисептичний засіб при хворобах шлунка та кишечника;

C. зовнішньо у мазях та кремах і внутрішньо як в’яжучий та антисептичний засіб при хворобах шлунка та кишечника;

194)Азоту закис одержують шляхом термічного розкладу:

C. амонію нітриту;

D*. амонію нітрату.

195)Розчини натрію нітриту у воді мають:

A. нейтральну реакцію;

B слабкокислу реакцію;

C. лужну реакцію;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...