Главная Обратная связь

Дисциплины:


D. слабколужну реакцію196)Зберігати аміаку розчин концентрований треба:

A. при кімнатній температурі;

B. у прохолодному місці;

*C. у добре закупореній тарі при температурі не вище 200С;

197)Азоту закис зберігають у:

B. газоподібному стані, під тиском у балонах зеленого кольору;

*C. рідкому стані, під тиском у балонах сірого кольору;

198)Жовтий осад, або гель, що утворюється при взаємодії розчину миш’яковистого ангідриду у хлороводневій кислоті з натрію сульфідом:

A. розчинний у воді;

B. не розчинний у розчинах (NH4)2CO3;

C. не розчинний у розчинах NH4OН;

*D. розчинний у розчинах NH4OН та (NH4)2CO3;

199)Кількісне визначення миш’яковистого ангідриду проводять:

A. йодатометричним методом, індикатор крохмаль;

B. йодометричним методом, індикатор крохмаль;

*C. броматометричним методом, індикатор метиловий червоний;

D. йодхлорометричним методом, індикатор крохмаль;розроблено кафедрою.

200)Аміак добувають взаємодією азоту з воднем за умови:

A. підвищеної температури;

B. наявності каталізатора;

C. підвищеного тиску;

*D. підвищеної температури, тиску, в присутності каталізатора.

201)Якщо до відкритої склянки з розчином аміаку піднести скляну паличку, змочену у хлороводневій кислоті, утвориться:

A. білий дим – (NH4)2SO4;

*B. білий дим – NH4Cl;

202)Ідентифікацію лікарського засобу “Bismuthi subnitras” проводять після розчинення його в кислоті з наступним реактивом:

*A. йодидом калію;

B. сульфітом натрію;

C. сульфатом натрію;

D. карбонатом калію;

203)Кількісне визначення лікарського засобу “Bismuthi subnitras” проводять методом:

*C. комплексонометрії;

D. йодометрії;

204)Ідентифікацію лікарського засобу “Natrii nitris” проводять за аніоном реакцією з:

*A. антипірином;

205)Азоту закис не повинен містити сірководню, наявність якого виявляють

за реакцією з:

А. арґентуму нітратом

В. феруму хлоридом

С. цинку хлоридом

D. плюмбуму ацетатом

206)Азоту закис випробовують на вміст оксиду карбону (IV) з:

А. купруму гідроксидом

В. барію гідроксидом

С. плюмбуму ацетатом

D. феруму хлоридом

207)Азоту закис випробовують на вміст галогенів з:

А. 5 мл 0,1 Н нітрату срібла

В. 1 мл 0,01 Н нітрату срібла

С. 1 мл 0,1 Н нітрату срібла

D. 5 мл 0,01 Н нітрату срібла

208)Арсенистий ангідрид дуже важко перетворюється на порошок.

Асистент повинен змочити його:

А. ефіром

В. ацетоном

С. 70% спиртом

D. 95% спиртом

209)Перевага закису азоту перед іншими препаратами для інгаляційного наркозу в тому, що:

С. більш леткий, швидше виводиться з організму

210)Головну роль у адсорбційних процесах препарату „Вугілля активоване” відіграють:A. мікропори, що видимі під мікроскопом;

B*. ультрапори, що невидимі під мікроскопом;

C. ступінь подрібнення препарату;

D. вміст вологи у препараті.

211) Натрію гідрокарбонат у сучасних умовах отримують із:

D. натрію хлориду за методом Сольве.

212) Кількісне визначення натрію гідрокарбонату у препараті проводять:

A. титруванням лугом в присутності фенолфталеїну;

B. титруванням кислотою в присутності фенолфталеїну;

C. ваговим методом;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...