Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. Поява жовтого забарвлення241)Аналітик проводить контроль якості ртуті (П) хлориду. При взаємодії з яким реактивом утворюється червоний осад, розчинний у надлишку цього реактиву?

B. натрію нитрит;

*C. магнію хлорид;

D. амонію бромід;

242)Ідентифікувати іон цинку в субстанции цинку сульфату можна реакцією з розчином калію фероціаніду за утворенням:

*A. коричневого осаду;

B. жовтого осаду;

C. білого осаду;

D. зеленого осаду;

243)Купруму сульфат є кристалогідратом і за фізичними властивостями це:

A. CuSO4 × 5H2O; сині кристали, легко розчинні у воді та гліцерині, не розчинні у 95 % спирті; кристалогідрат;

B. CuSO4 × 2H2O; сині кристали, легко розчинні у воді та спирті, не розчинні у гліцерині; кристалогідрат;

*C. CuSO4 × 2H2O; голубі кристали, легко розчинні у 95 % спирті, кристалогідрат;

244)Для медичних цілей купруму сульфат одержують шляхом розчинення:

A. купруму оксиду (ІІ) в розв. H2SO4 в присутності розв. HNO3;

*B. чистої міді в конц. H2SO4 в присутності розв. HNO3;

C. чистої міді в конц. H2SO4 в присутності конц. HNO3;

D. купруму оксиду (ІІ) у конц. H2SO4.

245)Феруму (ІІ) сульфат одержують шляхом:

A. розчинення феруму (ІІ) хлориду у H2SO4;

B. додавання до відновленого заліза 25-30 % розчину H2SO4 при нагріванні до 800С;

*C. розчинення феруму (ІІ) оксиду у H2SO4;

D. розчинення відновленого заліза у суміші H2SO4 та HNO3 при 2000С.

246)Фармакопейними реакціями тотожності на іони Сu2+ є реакції з:

A. розчином Na2S – чорний осад;

*B. розчином K4[Fe(CN)6] – червоно-коричневий осад;

C. металічним залізом – червоний шар металічної міді та з розчином аміаку блакитний осад, який розчиняється у надлишку реактиву з утворенням темно-синього розчину;

D. глюконовою кислотою – утворення комплексної сполуки інтенсивного синього кольору.

247)Кількісне визначення купруму сульфату проводять:

B. йодометричним методом – непряме титрування в кислому середовищі; індикатор – крохмаль;

*C. ваговим методом;

248)Кількісне визначення аргентуму нітрату проводять:

*A. ваговим методом;

249)Фармакопейні реакції тотожності на препарат аргентуму нітрат:

A. з HCl – білий осад, розчинний у NH4OH;

B. реакція „срібного дзеркала” – з аміаком в присутності формальдегіду;

*C. реакція з дифеніламіном – синє забарвлення;

D. з HCl і NH4OH; реакція „срібного дзеркала” і реакція з дифеніламіном.

250)Щоб відрізнити розчини протарголу і коларголу проводять реакцію:

A. залишок після озолення розчиняють у HNO3 і фільтрують; до фільтрату додають розчин HCl — білий осад;

B. упарюють розчини, потім нагрівають до обвуглення; відчувається запах паленого рогу;*C. до 2 %-их розчинів додають розв. HCl — утворюється темно-бурий осад; при додаванні лугу — утворюється золь тільки у одного з препаратів;

251)Феруму (ІІ) сульфат за своїми властивостями є:

C. кристалогідрат (FeSO4 × 7H2O) блакитно-зеленого кольору, легко розчинний у воді; розчини мають слабкокислу реакцію;

*D. кристалогідрат (FeSO4 × 5H2O) блакитного кольору, важко розчинний у воді; розчини мають нейтральну реакцію;

252)Запропонована реакція не може підтвердити тотожність Fe2+ у препараті феруму сульфат:

A. утворення „турнбулевої сині” при додаванні K3[Fe(CN)6];

*B. утворення комплексу червоного кольору з диметилгліоксимом в середовищі NH4OH;

C. утворення чорного осаду з Na2S, (NH4)2S;

D. *утворення криваво–червоного забарвлення з амонію тіоціанатом.

253)Загальний метод кількісного визначення препаратів: натрію нітриту, феруму сульфату та гідрогену пероксиду це:

*D. колориметричний з антипірином.

254)З розчином амоніаку цей іон утворює блакитний осад основної солі, який в надлишку реактиву розчиняється з утворенням комплексної солі темно-синього кольору:

A. аргентуму;

B. цинку;

*C. феруму(ІІ);

D. купруму (ІІ).

255)Для проведення реакцій тотожності та кількісного визначення необхідна попередня мінералізація препарату:

*A. бісмуту нітрату основного;

B. протарголу;

256)Препарати, які не зберігаються в аптеці за списком отруйних лікарських засобів:

A. меркурію дихлорид (сулема);

*B. меркурію оксиціанід;

257)Срібла нітрат за ГФ Х кількісно визначають методом:

C. йодометрії;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...