Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Податкова політика державиПодаткова політика: сутність, природа та зміст. Співвідношення податкової політики та податкової системи держави. Ефективність державного регулювання. Основне завдання податкової політики. Податкова політика у широкому і вузькому плані. Пріоритетні завдання податкової політики. Суть основних принципів податкової політики. Етапи та особливості розвитку податкової політики в Україні. Податкова політика в аспекті бюджетно-податкового федералізму. Основні завдання податкової політики. Ефективність податкової моделі держави – критерії оцінки. Поєднання регулюючої та фіскальної функції податку при проведенні податкової політики. Економічні доктрини А. Сміта, А, Лаффера, Хейг-Саймонса, Р. Лукаса и П. Мізена. Головні напрямки податкової політики. Стабільність податкової політики. Податкова політика зарубіжних країн. Проблеми здійснення податкової політики держави.

Основні поняття. Податкова політика, податкова політика у вузькому та широкому плані.

 

Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14.

Тема 8. Грошово-кредитна політика держави.

Визначення грошово-кредитної політики. Суб’єкти грошово-кредитної політики. Національний банк України як головний суб’єкт грошово-кредитної політики. Стратегія і тактика. Цілі грошово-кредитної політики. Взаємозв’язок грошово-кредитної політики податковою, бюджетною, валютною політиками. Проект основних напрямків грошово-кредитної політики. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики в залежності від кон’юнктури ринку. Сеньйораж. Політика відкритого ринку. Політика рефінансування. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики. Валютне регулювання і контроль. Основні методи валютного регулювання Процентна політика. Управління валютними резервами. Валютні обмеження. Основні напрями грошово-кредитної політики Національного банку України.

Основні поняття.Процентна політика, управління валютними резервами, валютні обмеження, національний банк, сеньйораж.

 

Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14.

Тема 9. Інвестиційна політика держави.

Сутність державної інвестиційної політики. Пасивна та активна інвестиційна політика. Регулювання інвестиційного процесу. Принципи інвестиційної політики: фіскальні, соціальні, економічні. Напрями впливу на інвестиційну політику. Податкове врегулювання державна інвестиційної політики. Методи податкового врегулювання. Бюджетне та грошово-кредитне врегулювання. Проведення гнучкої амортизаційної політики. Недоліки сучасної амортизаційної політики. Регулювання участі інвесторів у приватизації. Регулювання фондового ринку. Методи прямого впливу. Експертиза інвестиційних проектів. Інноваційна діяльність як складова інвестиційної політики.

Основні поняття. Державна інвестиційна політика, активна державна інвестиційна політика, податкове регулювання інвестиційної діяльності.

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...