Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік питань до другої модульної контрольної роботи 

1. Бюджетна політика України, її основні риси та елементи.

2. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави

3. Поясніть значення стабільності бюджетної політики.

4. Співвідношення податкової політики та податкової системи держави.

5. Бюджетний устрій. Структура бюджету.

6. Принципи та механізм бюджетних відносин.

7. Охарактеризуйте завдання і функції бюджетної політики.

8. Назвіть інструменти бюджетної політики.

9. Бюджетна стратегія та бюджетна тактика.

10. Зовнішні та внутрішні чинники бюджетної політики.

11. Завдання бюджетної політики на сучасному етапі.

12. Податкова політика: сутність, природа та зміст.

13. Основне завдання податкової політики.

14. Податкова політика у широкому і вузькому плані.

15. Суть основних принципів податкової політики.

16. Етапи та особливості розвитку податкової політики в Україні.

17. Проблеми здійснення податкової політики держави.

18. Суть та роль грошово-кредитної політики.

19. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики.

20. Інфраструктура грошово-кредитної системи

21. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики.

22. Засоби та заходи грошово-кредитної політики

23. Валютне регулювання і контроль.

24. Сутність державної інвестиційної політики

25. Напрямки і методи інвестиційної політики держави.

26. Інноваційна діяльність як складова інвестиційної політики.

27. Макропруденційна політика та її призначення

28. Завдання макропруденційної політики та її зв’язок з грошово-кредитною політикою

29. Елементи макропруденційної політики держави.

30. Завдання державної інвестиційної політики


Контрольні питання з навчальної дисципліни

1. Розкрийте сутність фінансової політики.

2. Мета, завдання та призначення фінансової політики.

3. Охарактеризуйте складові фінансової політики.

4. Типи та види фінансової політики.

5. Охарактеризуйте недескриційну політику.

6. Етапи процесу формування та реалізації фінансової політики.

7. Реалізація стратегії і тактики фінансової політики.

8. Принципи побудови фінансової політики .

9. Охарактеризуйте фінансовий механізм фінансової політики.

10. Охарактеризуйте регулюючий фінансовий механізм.

11. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики.

12. Органи управління державними фінансами.

13. . Розкрийте сутність стратегічного управління.

14. Розкрийте сутність оперативного управління.

15. Охарактеризуйте повноваження органів місцевого самоврядуванняв галузі бюджету і фінансів.

16. Прогнозне та бюджетне фінансове планування.

17. Принципи фінансового планування.

18. Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України.19. Етапи проведення перевірки Рахунковою палатою.

20. Функції та механізм виконання бюджетної політики.

21. Завдання бюджетної політики на сучасному етапі.

22. Пріоритетні завдання податкової політики:

23.Суть та роль грошово-кредитної політики.

24. Політика обов’язкових резервних вимог.

25. Охарактеризуйте політику відкритого ринку.

26. Основні риси політики рефінансування.

27. Валютне регулювання і контроль.

28. Напрямки і методи інвестиційної політики держави.

29. Опишіть принципи розробки інвестиційної політики в Україні.

30. Регулювання участі інвесторів у приватизації.

31. Інноваційна діяльність як складова інвестиційної політики.

32. Проведення гнучкої макропруденційної політики.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...