Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ресурси мережі Інтернет 

26. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов [Электронный ресурс] : принят Временным комитетом МВФ 26.09.1999 // Международный Валютный Фонд : офиц. веб-сайт. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/np/mae/mft/code/rus/code2r.pdf.

27. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР із змінами та доп. станом на 04.02.2011 р. // Вер-ховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

28. Концепція Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік [Електронний ресурс] : схв. розпорядженням Каб. Міністрів України від 21.03.2012 р. № 219-р. // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=219-2012.

29. Меморандум про економічну та фінансову політику : лист про наміри від 23 липня 2009 року. // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=890_004.

30. Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік [Електронний ресурс] : схв. постановою Верховної Ради України від 13 травня 2012 року № 3358-VI // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим до-ступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/.

31. Офіційний вебсайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

32. Офіційний вебсайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

33. Офіційний вебсайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

34. Офіційний вебсайт Національного банку України. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/.

35. Офіційний вебсайт Світового банку. – Режим доступу : http://www.worldbank.org.

36. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України № 2755-VI вiд 02 грудня 2010 р. // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

37. Положення про Міністерство фінансів України [Електронний ре-сурс] : затв. Указом Президента України № 446/2011 від 08 квітня 2011 р. // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=446%2F2011.

38. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17.

39. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 року № 679-XIV (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/B_zakon/law_NBU.pdf.40. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ре-сурс] : Закон України № 2411-VI від 1 липня 2010 року // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2411-17.

41. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере [Электронный ресурс] : МВФ, 2007 г. // Международный Валютный Фонд : офиц. веб-сайт. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/np/fad /trans/rus/manualr.pdf.

1.Про стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 105/2007 вiд 12.02.2007 // Верхова Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=105%2F2007&test=4/UMfPEGznhhnmH.Zi9HBzLrHI4B Ys80msh8Ie6.

1. Україна фінансова : інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/index.htm.

44. Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...