Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття жанру в музичному мистецтві; інструментальна та вокальна музика, різновиди «програми»Комплексний

1. Стиль в музиці, стильові тенденції та основні періоди в історії європейської музичної культури.

Термін Музичний стиль характеризує сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що історично склалась і відображає естетичні погляди різних суспільних груп певної епохи або творчого напрямку.[8] В залежності від генези музичного стилю, розрізняють історичний, національний та авторський стилі. Впізнаваний почерк - стиль і послужив прототипом для поняття більш високих рівнів - індивідуальності авторського слова, творчої манери. Поняття музичного стилю має естетичний та історичний аспекти. В естетичному аспекті воно має оцінне значення, концентруючи увагу на єдності, органічному взаємозв'язку виражальних засобів, співвідношенні традиційного і новаторського в індивідуальному стилі, а також на ознаках часу та інтелектуально-емоційних цінностях, втілених у нормах музичної мови (див полістилістика, стилізація).В історичному аспекті музичний стиль означає типологічні особливості музичної мови в загальному контексті або окремі напрямки розвитку музичного мистецтва.

Важливими аспектами поняття стиль є

§ генеза (стиль може походити від певного автора, або певної нації, певної епохи тощо);

§ музична вираженість стилю - стиль є впізнаваним завдяки властивостям музичної мови (гармонія, мелодика, ритміка і т.д. в сукупності)

В залежності від генези музичного стилю, розрізняють:

§ Авторський стиль - стиль того чи іншого конкретного композитора чи виконавця. В кожному конкретному випадку авторський стиль може бути незмінним або змінюватись разом з еволюцією митця. В цьому разі говорять про «ранній», «зрілий» чи «пізній» і т.п. стилі.

§ Національний стиль може виражатися у використанні певних впізнаваних елементів національного музичного фольклору - в цьому випадку національний стиль є легко впізнаваним, або, в складнішому випадку - національний стиль відбиває певні соціокультурні або соціопсихологічні особливості тієї чи іншої національної культури.

§ Історичний стиль або епохальний- стиль, в якому знаходять втілення теоретичні уявлення про мистецтво і філософію, світовідчуття, естетику певного часу

Муз.АнтичностіПро походження української музики також існують різні точки зору, це стосується традиційних народно-обрядових жанрів. Видатний український вчений Олександр Потебня, відомий і як автор перекладу на українську мову "Одісею" Гомера, говорив, що веснянки, щедрівки, гаївки виникли ще II-III тис. років тому. У античних державах Північного Причорномор'я, які населяли греки музика відігравала значну роль у повсякденному, святковому та релігійному житті. Вона залишалася з людиною від перших хвилин її народження і до останнього подиху. Проводи до могили супроводжувалися жалобними звуками аулосів (флейт). На аулосі та лірі греки навчалися грати ще з дитячих років. Під час релігійних свят обов'язковим був сольний і хоровий спів під акомпанемент струнних та духових інструментів. Пісні співали також на весіллях та біля колиски дитини, за прядінням та ткацтвом. У колі друзів вина пили у супроводі гімнів богам та застольних пісень. На домашні свята зазвичай запрошували професійних музик - виконавців на аулосі.Поети VII-V ст. до н.е. були одночасно авторами музичного супроводу. Лірику виконували під акомпанемент струнного інструменту ліри. Ліру, що мала сім струн, виготовляли з жил тварин. Античні джерела повідомляють про виступи на Босфорі у IV ст. до н.е. відомих в Елладі співаків котрі акомпанували собі на кіфарі - струнному щипковому музичному інструменті. Кількість струн на кіфарі варіювалася від трьох до дванадцяти. Через складність гри її використовували лише професіонали. Рідше за інші інструменти грали на арфі і переважно жінки. До духових інструментів належали аулос, сіринг (флейта) та орган. На багатьох грецьких святах відбувалися музичні агони, тобто змагання. Античний театр обов'язково супроводжувався музикою. Хор з музичним акомпанементом був обов'язковим при виконанні трагедії, комедії або сатиричної драми. В основі первісної релігії слов'ян-землеробів було обожнювання землі і сонця. У процесі праці люди пробували вплинути на сили природи за допомогою слова, співу, що і визначило магічний характер багатьох фольклорних зразків. Звідси виникли землеробські календарні та обрядові пісні.Люди архаїчного і класичного часів не уявляли собі античний театр без музики.

Середньов.В епоху середньовіччя в Європі складається музична культура нового типу — феодальна. Оскільки панівною в усіх сферах життя в цю епоху є церква, професійне музичне мистецтво концентрується в храмах та монастирях. В 6-7 ст. в Західній Європі формується суворо регламентована система одноголосної духовної музики (т.зв. Григоріанський спів). Перехід від невменної нотації до лінійної, що була винайдена Гвідо д'Ареццо в X столітті, дозволила значно точніше фіксувати висоту тонів, що сприяло закріпленню та розповсюдженню традицій та еталонів. На початку другого тисячоліття зароджується багатоголосся. Формуються нові жанри вокальної та вокально-інструментальної (хор та орган) музики — органум, мотет, пізніше — меса. В Візантії та, пізніше Київській Русі духовна музика складає систему т.зв. Знаменного співу, який фіксувався спеціальною крюковою нотацією. Як і григоріанський спів, знаменний був заснований на діатонічних ладах. Поряд з духовною музикою розвивається також світське музикування, пізніше — напівпрофесійне мистецтво лицарів — трубадурів і труверів у Франції, менестрелів в Німеччині, серед міських ремісників тощо. До побуту входять нові інструменти, значна їх частина приходить зі Сходу, виникають інструментальні ансамблі. В селянському середовищі розвивається фольклор, розповсюджується також мистецтво народних артистів,на Русі — скоморохів.

Ренесанс (Музика епохи Відродження, якій на противагу середньовічному аскетизму властиві гуманізм і повнота відчуття життя, вимагає від виконавця строгості і відчуття піднесеності, вишуканості та простоти, безпосередності і м'якого гумору. Обов'язковою умовою виконання творів епохи Відродження є велика вокальна і, зокрема, поліфонічна культура хору, інструментальність вокальної манери, гнучкість і рухливість голосів, філігранна витонченість штрихів і відтінків. В епоху Відродження в Західній та центральній Європі феодальна музична культура починає перетворюватись на буржуазну. На основі ідеології гуманізму розквітає світське мистецтво. Музика поступово вивільняється від суворих канонів, починає проявлятись індивідуальне начало. В професійній музиці досягає своєї вершини хорове багатоголосся в жанрах меси, мотета, та світських пісень, де використовуються складні поліфонічні прийоми (т.зв. поліфонія строгого стилю). Виникають композиторські школи (нідерландська, римська, венеціанська та ін.). Розквітає мистецтво знаменного співу, народна музика.

Бароко(У музиці бароко композиторів, насамперед, цікавила структура твору. Найбільш типовий у цьому стиль І. С. Баха - строгий, суворий і лаконічний. У ньому не доречна барвистість, характерна для романтизму та імпресіонізму. Це мужнє, здорове мистецтво, в якому стиль вільної поліфонії доведений до вищої досконалості. Мислення Баха-композитора і Баха-віртуоза за своїм духом і стилем було «органним», подібно до того як, скажімо, мислення Бетховена - «оркестровим», а Шопена - «фортепіанним». У виконанні Баха основна полягає в тому, щоб виявити, завдяки точному ритму і непохитному темпу, сувору поліфонічну «конструкцію», яка прагне вгору розмірено. Для того щоб відтворити відчуття «оргонного» звучання, у виконанні його музики доречно використовувати крещендо до заключних кульмінацій, що дає чудове завершення монументального купола собору.

КласицизмТворчість віденських класиків - Гайдна, Моцарта, Бетховена - об'єднують глибина і життєвість змісту, стрункість і ясність форми, природність і простота, людяність і оптимізм. У той же час стиль і коло образів кожного з них яскраво індивідуальний. Основна сфера музики Гайдна - сфера буття. Бадьора, світла, життєрадісна, вона вселяє віру в сили людини, підтримує в ньому прагнення до щастя. У ній багато веселощів, живої гри розуму, здорового гумору. Ніхто до Гайдна так безпосередньо не спирався на музичну творчість народу, не оспівував кращі сторони його душі. З цим пов'язана особлива простота, доступність і досить «земний» характер його музики.У порівнянні з Гайдном, якого Моцарт називав своїм «батьком, наставником і другом», музика Моцарта більше суб'єктивна, індивідуальна і романтична Для нього однаково притаманні і велична, енергійна тема симфонії «Юпітер», і веселий, нестримно стрімкий потік звуків увертюри «Весілля Фігаро», і трагічне звучання багатьох місць «Реквієму». У музиці Моцарта гармонійно поєднувалися просвітницький класицизм з його культом розуму, ідеалом благородної простоти і оптимізмом та сентименталізмом з його культом серця і ідеалом вільної особистості. Індивідуалізація образів, наповненість експресією, стрімкість розвитку, романтичність, витонченість і філігранність, рідкісна краса мелодики і досконалість форми - ось, мабуть, риси, які в деякій мірі характеризують моцартівський стиль. У своїх вимогах до виконавського мистецтва Моцарт був виразником суворої класичної естетики. Він вимагав від інтерпретаторів абсолютно точного виконання всіх нот, пауз, прикрас, дотримання належного темпу.
На противагу Моцарту Бетховен - істинний революціонер, бо музика його має титанічний розмах. За своїм інтонаційному строю вона часом ближче гімнам та маршах Великої Французької революції, ніж Гайдну і Моцарту, хоча стилістична спільність і спадкоємність віденських класиків безперечні. Існує багато спроб періодизації творчості Бетховена за біографічними і стилістичними ознаками, оскільки при зіставленні його творів, написаних у різні періоди творчості, ясно позначаються зміни в стилі. Однак будь-яка періодизація за стилістичними ознаками умовна. Багато що із створеногоБетховеном в юності було використано ним в більш пізні роки; нові стилістичні тенденції, почасти зближують його з композиторами-романтиками, помітні у творах не тільки останнього, а й раннього (віденського) періоду його творчості.

РомантизмВ композиторській творчості 19 століття стверджується романтизм. На відміну від класицизму, романтизму характерні: загострена увага до емоційного світу людини, індивідуалізація та драматизація лірики, протиставлення особистості дійсності, ідеалу та реальності, інтерес до національної своєрідності, звернення до історичних, легендарних та народно-побутових сюжетів, більш вільна трактовка музичних жанрів та стремління до синтезу мистецтв, з чим пов'язаний розвиток програмної музики. Спостерігається активне становлення нових національних музичних культур — польської (творчість Ф.Шопена), угорської (Ф. Ліст), норвезької (Е.Гріг), чеської (А. Л. Дворжак), російської (М. І. Глінка, пізніше — П. І. Чайковський та композитори «Могутньої купки»), пізніше — української (М. В. Лисенко).З середини 19 століття виникає жанр оперети. В професійній творчості виділяється самостійна лінія «легкої музики». (напр. вальси І.Штрауса). Народжується естрадна музика, як самостійна галузь музичної діяльності.

МодернізмXX століття - століття найбільших воєн, найбільших революційних переворотів і соціальних перетворень - виніс на поверхню безліч нових напрямків і стилістичних тенденцій, нових принципів музичної композиції, естетичних платформ, в процесі зіткнення і протиборства яких відбувалося і відбувається формування та кристалізація нової музичної мови. Першим з нових течій, що зіграли видатну роль у художній культурі, вийшов на історичну арену імпресіонізм. Він вніс у музику найтонший колорит гармонійних поєднань - багатоколірних «плям», незвичайність інструментальних зіставлень, переважання колориту над мелодійним малюнком. У цілому емоційний лад більшості творів композиторів-імпресіоністів (К. Дебюссі, І. Равеля, П. Дюка, Респиги, К. Шимановського та ін) швидше вишуканий, ніж схвильований. Вплив імпресіонізму випробували на початку XX століття і деякі російські композитори (М. Черепнін, В. Ребіков, С. Василенко, О. Скрябін, І. Стравінський). Суворі роки першої світової війни і пов'язане з війною стан мороку, горя, болі породили новий напрям - експресіонізм. Його яскраві представники - Г. Малер, Р. Штраус, А. Шенберг, А. Берг у своїх творах, що характеризуються крайнім суб'єктивізмом, прагнули передати виворіт душевного життя, гранично загострені, істеричні, часом патологічні емоції. Модернізм (фр. modernisme), у мистецтві загальний термін, що використовується для виниклих на початку 20 століття спроб порвати з художніми традиціями 19 століття; заснований на концепції домінування форми на противагу змісту. У музиці — традиційне поняття ключа було замінене на атональність.Окремі напрями,Серед найбільш визначних — імажинізм та футуризм, акмеїзм та експресіонізм, сюрреалізм та «театр абсурду», дадаїзм та «новий роман. В епоху модернізму, творення музики розглядалося як відображення зовнішнього світу, подібно до того, як фотограф фіксував певну миттєвість. В епоху модернізму «Популярна» музика розглядалася як другорядна по відношенню до більш «вагомих» жанрів. Філософія постмодерну, однак, поставила під сумнів правомірність і прийнятність розподілу культури на «високу» та «низьку».Третій виток постмодерної музики пов'язаний із фундаментальною зміною уявлень щодо того, «про що» має бути музика. Із ствердженням постмодернізму стверджувалась ідея про те що «музика є сама про себе». Стильові алюзії і цитати стали не тільки технічним прийомом, але сутнісною стороною музики, перерісши з можливості в потребу. В цьому також знаходимо відхід від модерної парадигми, що вбачає основними елементами музичного мистецтва такі первісні елементи як інтонація, ритм і мотиви — постмодернізм вважає основним предметом мистецтва медіапотоки, промислові об'єкти, та окремі жанри. Цитування:Техніка використання існуючого матеріалу знайшла своє відображення і в традиційній інструментальній музиці. Цитування, як посилання на вже існуючі твори зустрічалися ще у композиторів першої половини 20 століття. Наприклад, Ріхард Штраус в своїх симфонічних поемах та Чарльз Айвз в своїх «звукових шляхах» використовували цитати творів, написаних сторіччям раніше.

 

 

2. Основні види естрадної вистави – концерт, дивертисмент, ревю.

Концерт (від лат. concerto — змагаюсь) — твір, в основі якого лежить принцип зіставлення звучання окремих груп виконавців, або виконавського колективу і соліста. У сучасному вигляді, виконуваний солістом (рідше 2-3 солістами) та симфонічним оркестром (рідше — камерним), жанр концерту склався до кінця XVIII століття. Перші згадування жанру відносяться до початку 16 століття; сама рання з відомих публікацій концертів — багатохорні «Concerti» A. і Дж. Ґабріелі (1587) з характерними для венеціанської школи просторовими ефектами. Вокальний концерт не мав чітких відмінностей від мотету, меси й ін. видів композиції. Традиції концертування — взаємодії хорових мас — були продовжені у вокальній музиці Г. Шютца, С. Шейдта, І. Г. Шейна, А. Хаммершмидта, Й. С. Баха ті інших. З кінця 17 століття жанр хорового концерту широко використовувався в українській та російській православній музиці — багатоголосному партесному співі. Визначні шедеври у жанрі хорового концерту 18 століття належать українським майстрам — М. С. Березовському, Д. С. Бортнянський, А. Веделю. Конце́рт (від лат. concerto — змагаюсь) — прилюдне виконання музичних творів, балетних, естрадних і т. ін. номерів за певною програмою.Предками концерту можна вважати змагання у Стародавній Греції та Римі у художньо-виконавському мистецтві. У середні віки і до XVII—XVIII століття концерти були прерогативою аристократії і мали закриту форму, розраховану на невелике коло спеціально запрошених осіб. Вперше як відкрита форма суспільного музикування концерт був введений придворним музикантом Джоном Баністером у Лондоні 1672 року для міських слухачів за певну платню.Протягом XVIII—XIX століть сформувалися три типи концертної діяльності. Одна з них пов'язана із виконанням серйозної музики, пізніше також літературними читаннями. Друга була пов'язана із виконанням концертних програм у драматичних театрах, коли після зіграної п'єси там ішов ще дивертисмент, у якому актори даного театру й запрошені з боку артисти показували концертні номери різних жанрів. І, нарешті, спочатку у Великобританії, а пізніше у Франції концертні програми давалися також у салонах, пабах, мюзик-холах, кафе-концертах, розрахованих на невелику кількість відвідувачів. Види концерту — музичний (симфонічний, камерний, фортепіанний, скрипковий й ін.), літературний (художнє читання), естрадний (легка вокальна й інструментальна музика, гумористичні розповіді, пародії, циркові номери тощо.)»

Ревю (від фр. Revue - огляд) - одна з різновидів музичного театру.
Подібно опереті і мюзиклу, ревю з'єднує музику, танець і обмін репліками міжартистами в цілісне сценічне представлення. У той же час ревю відрізняєтьсявід двох перших театральних жанрів відсутністю єдиної сюжетної зв'язки впостановці. Найчастіше ревю присвячується якій-небудь темі або історичній події; назва його сприймається як символ цієї теми, зміст самого ревю являєсобою змінюють один одного номера одиночних виконавців та танцювальнихансамблів, що ілюструють її. Жанр ревю близький до вар'єте, доціркоподобному з використанням акробатичних номерів американськомуводевілю і кабаре. Театральна вистава, що з'єднує в собі риси оперети, балету, театрів кабаре івар'єте. Музика в Р. займала підлегле становище; все ж музичні номери з Р.часом набували популярність. Під впливом Р. склалася особлива різновидоперети - ревю-оперета. Р. виникло в 1830-х рр.. в Парижі. В кінці 19 - початку20 ст. крім Франції користувалося великим поширенням в Бельгії, Нідерландах, Великобританії. У США під впливом європейських зразківвиникла американська різновид жанру, що отримала назву «шоу» (show, буквально огляд). Р. зазвичай виконуються в естрадному театрі - Мюзик-холі. Ревю як театральне мистецтво розвивається в кінці XIX століття в Парижі з уявлень кабаре («Чорний кіт», «Фолі-Бержер», «Мулен-Руж») і досягло своєї вершини в 1920-х роках. Першими, примітивними ревю можна вважати ярмаркові передноворічні подання в Парижі 1850-х років, на яких актриси, переодягнені в комічну військову форму, пародіювали звичаї, що панували у французькій армії. Починаючи в 1889 році ревю стають постійною частиною програми в Мулен-Руж. З настанням ХХ століття цей жанр поширюється по всій Європі. У США ревю було вперше поставлено в 1907 році (Шаленості Зігфелда). Незабаром після цього воно стає найпопулярнішим розважальним шоу в Бродвейских театрах. У Німеччині найвідомішим ревю-театром був берлінський Великий театр (нині Фрідріхштадтпаласт. Крім беруть участь співаків, акторів, коміків, акробатів і танцюристів значну роль в успіху вистави грали художнє і технічне оснащення сцени, костюми, маски і т. п. У 1920-і роки з'являється політичне ревю - Червона метушня (Revue Roter Rummel) Ервіна Пискатора, яка знайшла численних послідовників.

У 1930-х інтерес публіки до ревю як жанру знижується. До цього часу з'являються фільми-ревю, у зв'язку з чим бажаючі можуть подивитися ці уявлення не тільки в театрі, а й у кіно.

Дивертисме́нт (від фр. divertissement — звеселяння, розвага) у театрі, в 17-18 століттях вставна або заключна частина драматичного спектаклю (іноді оперного або балетного), що складається зі співу, танців, комічних сценок, пародій й інших номерів розважального характеру, звичайно не пов'язаних із сюжетом подання. В 70-х роках19 століття Дивертисмент стає самостійною концертною програмою естрадних театрів і балаганів. Значне поширення Дивертисмент одержав у російському балеті післяВітчизняної війни 1812, перетворившись в особливий вид балетного спектаклю на патріотичні й народні теми. Також дивертисментом називають музичні інструментальні твори, що служили головним чином розважальним цілям. Музичні дивертисменти складалися з декількох частин (звичайно 4-10) і призначалися для різних інструментальних складів (від одного інструмента до камерного ансамблю й оркестру).По широкому застосуванню танцювальних жанрів зближалися із серенадою, касацією і ноктюрном. Дивертисменти зустрічаються в творчості Й. Гайдна,В. А. Моцарта й ін. В 19 столітті, за деякими виключеннями («Угорський дивертисмент» Шуберта для фортепіано в 4 руки), Дивертисмент перетворюються в жанр салонної музики, аналогічний попурі. В 20 столітті термін «Д.» застосовується як позначення сюїти, складеної з номерів балету (наприклад Дивертисмент з балету «Поцілунок феї»І.Стравінського); зрідка створюються дивертисменти, що представляють собою стилізацію класичного дивертисменту. (Дивертисмент для струнного оркестру Б.Бартока).

3.Василь Степанович Василько – актор, режисер, педагог.Василько Василь Степанович — (справжнє прізвище — Миляєв; *7 квітня 1893, Бурти — †18 березня 1972, Одеса) —український режисер, актор і педагог, народний артист СРСР (з 1944). Засновник Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва УРСР у Києві (1924). Народився в Черкаської області. У 1912 році вперше виступив на сцені професійного театру. Виконував ролі козака та хлопця у сцені вечорниць у «Назарі Стодолі» ( театр Миколи Садовського) та ксьондза в «Івані Гусі» («Молодий театр»). Брав участь як асистент режисера і виконавець ролей кобзаря та полковника у «Гайдамаках» (обидві вистави за Шевченком, інсценізація і режисура Леся Курбаса, 1920, Перший Театр Української Радянської Республіки імені Тараса Григоровича Шевченка, а також у 1921, Київський драматичний театр). В Одеському україномовному драматичному театрі поставив «Гайдамаків» (в інсценізації Леся Курбаса1927, 1961) та драму про Шевченка «Поетова доля» (1939). Підготував концертні програми «На Вкраїні милій», «І вражою злою кров'ю волю окропіте» (1942—1943). Ісценізував і поставив Шевченкові поеми «Єретик» («Іван Гус») та «Відьма» (1929, 1930, Харківський Червонозаводський театр), використав мотиви творів поета в інсценізаціях «Енеїди» Івана Котляревського та «Черевичків» за Миколою Гоголем. Нагороджений двома орденами, а також медалями. Помер 18 березня 1972 року в Одесі. У житті Василька були періоди, пов’язані з різними театрами України: Харківським Червонозаводським у 1928 – 1933 рр., Донецьким імені Артема у 1933 – 1938 рр., Чернівецьким імені О. Кобилянської у 1943 – 1948 рр., Одеським театром імені Жовтневої революції у 1926 – 1928 рр., 1939 – 1941 рр., 1948 – 1955 рр.

Найбільш тривалий період пов’язаний з Одеським українським театром – загалом 20 років творчого керівництва. 33 Васильківських вистави складають “золотий фонд” театру, що від 31 січня 1995 року носить ім’я В. Василька. Їх можна називати і називати: вистави за творами світової та української класики, сучасними п’єсами – “За двома зайцями” М. Старицького, “Кінець Криворильська “Б. Ромашова, “Республіка на колесах” Я. Мамонтова, “Хто сміється останнім” К. Кропиви, “Наймичка” І. Тобілевича, “Земля” та “У неділю рано зілля копала...” за повістями О. Кобилянської, “Талан” М. Старицького, “Гайдамаки” за поемою Т. Шевченка, “Віндзорські кумоньки “В. Шекспіра, “Поетова доля” С. Голованівського, “Угрюм-ріка” за романом В. Шишкова (остання постановка Василька на Одеській українській сцені, взагалі в його житті – 1962 рік).

Як теоретик театру В.Василько написав перші в українському театрознавстві «Фрагменти режисури», сприяв заснуванню в 1924 році в Києві Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України. В.Василько очолював Одеський театр ім. Жовтневої революції, Харківський Червонозаводський, драматичні театри Донецька і Чернівців. Класикою українського театрального мистецтва стала його Шевченкіана в україномовному театрі Одеси, де він поставив «Гайдамаків» та драму про Шевченка «Поетова доля». Інсценізував і здійснив постановку Шевченкових поем «Єретик» та «Відьма», блискуче використав мотиви творів Т.Шевченка в інсценізаціях «Енеїди» Івана Котляревського та «Черевичків» за Миколою Гоголем. З осені 1943-го по осінь 1948 років В.Василько працював на Буковині. За досить короткий проміжок часу на сцені молодого, 1940 року створеного Чернівецького українського драматичного театру він здійснив цілу низку блискучих постановок п’єс української і світової класики, сучасних драматичних творів. Згадує завідувач акторської трупи, ветеран театру Т.Д.Рідуш: «Завжди напередодні й особливо в день прем’єри постійно наголошував, що актор не повинен перевтомлюватися Саме В.Василько вивів на театральну сцену України героїв творів Ольги Кобилянської, зробивши легендарні інсценізації її повістей «Земля», «У неділю рано зілля копала...». Працюючи над інсценізацією «Землі» й дізнавшись, що в селі Димка Глибоцького району, де розгорталися події повісті, проживає прототип однієї з героїнь твору – Рахіра, В.Василько, не гаючи часу, одразу виїхав туди. Про цю хвилюючу зустріч він писав пізніше у своєму щоденнику: «До нас, опираючись на палицю, вийшла маленька, худенька жінка. Її підтримував син. Я звернув увагу, що в неї дуже гарні очі, про що і сказав. Але вона української мови не розуміла, тож син переклав, і вона приємно усміхнулася і вклонилася. Я розповів, що збираюся ставити п’єсу про ту трагедію і запрошую її на виставу. Коли син переклав їй, вона знову вдячно вклонилася.

 

 

Білет

Поняття жанру в музичному мистецтві; інструментальна та вокальна музика, різновиди «програми».

Жанр (від фр. genre — «манера, різновид») Музичний жанр (з французької — рід, вид, тип, манера) — класифікацію музичної творчості за родами і видами з огляду на їх походження, умови виконання, сприймання та інші ознаки (зміст, структура, засоби виразності, склад виконавців тощо) Музичні жанри – це типи музичних творів, характерні ознаки яких сформувались у відповідності зі сферою застосування музики.

Склад виконавців і спосіб виконання визначають найпоширеніший поділ музичних жанрів на вокальний та інструментальни, і синтетичні жанри:опера кантата ораторія.. Протягом тривалого часу в народній музиці склалися три первинні жанри: пісня, танок та марш. Незважаючи на те, що пісня буває лірична, колискова, жартівлива, історична, танок – вальс, гопак, танго, а марш – похідний, спортивний, святковий або траурний, кожен з жанрів має стійкі, характерні ознаки. Перш за все, це типові розміри, - ритмічні групи, мелодичні звороти, певний склад та фактура. Так, колискова пісня завжди має повільний, рівний темп та плавний “заколисуючий” ритм. Мелодична лінія складається з точно або варійовано повторених фраз і має хвилеподібний рисунок. В ній багато секундових інтонацій, склади тексту розспівуються, а слова повторюються. Вона звучить у середньому регістрі, тихо, заспокійливо. Вальс має помірний темп, тридольний розмір і типовий акомпанемент, в якому підкреслюється кожна доля розміру. Гопак – це швидкий танок у розмірі 2/4. В ньому стрибки мелодії, “Гоп” чергуються з моторними, стрімкими мелодичними фразами, які надають гопаку великої внутрішньої динаміки. Полька – веселий та живий чеський танок на 2/4, з характерною ритмічною групою. Численні акценти надають музиці пружності та активності. Жанрові ознаки маршу пов’язані з ходою: Для нього характерні дводольний розмір (2/4, 4/4 або С) пунктирний ритм, або підкреслена метрична доля, помірний та рівний темп. Пісня, танок і марш, співіснуючи у побуті, піддавалися взаємовпливу, внаслідок чого з’явилися музичні твори зі змішаними жанровими ознаками. Наприклад, маршова, пісня. Не втрачаючи пісенної природи, вона отримала маршовий темп та маршові ритми. У нових суспільно-історичних умовах виникли нові жанри – опера, ораторія, симфонія, концерт, тощо. Деякі старовинні жанри зникли з художнього вжитку, інші суттєво змінилися. Більш складні за композицією жанри ввібрали в себе риси пісні, танку і маршу. Тому, щоб краще зрозуміти зміст музичного твору, бажано визначити його жанрову природу. Потім врахувати епоху, коли був написаний твір, особливості національної культури та індивідуальний стиль автора музики. Саме вони роблять твори одного жанру такими різними і неповторними. Музика залежно від засобів виконання поділяється на вокальну (в тому числі вокально-інструментальну) й інструментальну. Вокальна — це музика, створена для голосу або багатьох голосів. До жанрів вокальної музики відносять пісню, романс, арію, твори для ансамблевого та хорового виконання, кантату, ораторію та ін. Вокальний твір, що виконується без слів, називають вокалізом. Вокальне виконання без інструментального супроводу називається співом а капела.
Особливістю пісні як Жанру є куплетна форма з приспівом. Пісня може бути, наприклад, народною або авторською та поділяється на такі функціональні Жанри, як колискова, маршова, дитяча, обрядоват. Романс відрізняється від пісні більшою динамікою розвитку художнього образу (тобто ширшою емоційною амплітудою твору), значнішою роллю інструментального супроводу та більш щільним зв'язком слова і музики.
Кантата — великий вокально-інструментальний твір для солістів, хору, оркестру. Кантата найчастіше розпочинається оркестровим вступом і далі складається з окремих арій, речитативів, ансамблів та хорів,об'єднаних єдиною темою.
Ораторія — твір для солістів, хору та оркестру, який відрізняється від кантати більшою масштабністю та наявністю розгорнутого драматичного сюжету, але, на відміну від опери, призначений для концертного виконання (тобто виконується без декорацій і без сценічної гри та театральних костюмів).
Інструментальна музика призначена для виконання на музичних інструментах. Музичні інструменти поділяються на духові (мідні й дерев'яні), струнні (струнно-смичкові й струнно-шипкові) та ударні. Клавішні інструменти залежно від принципу видобування звука належать до різних відповідних груп або виділяються в окрему групу за суто формальним принципом наявності клавіатури.
Окрему групу становлять також сучасні музичні електроінструменти.
Класична інструментальна музика поділяється на симфонічну и камерну. Симфонічною називається музика, призначена для виконання симфонічним оркестром. Основні жанри симфонічної музики: симфонія, увертюра, концерт, сюїта, а також симфонічна поема, симфонічна фантазія, дивертисмент.
Симфонія (з гр. „співзвуччя") — значний за тривалістю Виконання твір для симфонічного оркестру з кількох (3—4) контрастних за характером частин. До основного складу симфонічного оркестру Входять: дерев'яні духові інструменти (флейти, гобої, кларнети, фаготи), мідні духові (Валторни, труби, туби, тромбони), струнно-смичкоВі (скрипки, альти, Віолончелі, контрабаси), ударні інструменти (литаври, барабани, тарілки, тамтами, трикутник).
Концерт ( Від лат. „змагання") — термін, який ширше Відомий у значенні публічного Виконання музики певним Виконавцем чи групою Виконавців за заздалегідь оголошеною програмою і В спеціально обладнаному приміщенні (В класичній традиції — В концертному залі). Проте існує і Жанр інструментальної музики під назвою „концерт" — це твір, В основі якого лежить контрастне протиставлення музичних партій соліста (або кількох солістів, меншої частини виконавців) усьому колективу виконавців (або його більшій частині). Найбільш поширеними є концерти для одного або кількох інструментів з оркестром (може бути, наприклад, концерт для скрипки (або труби, альта, флейти і т.д.) з оркестром, концерт для скрипки та флейти з оркестром, концерт для двох (трьох) скрипок з оркестром тощо). Концерт — досить значний за обсягом твір, який складається з трьох або чотирьох різнохарактерних частин.
Сюїта (з фр. „ряд", „послідовність") — багаточастинний музичний твір, що складається з низки самостійних, контрастних за характером п'єс, об'єднаних спільною художньою ідеєю. Класичною є сюїта, що складається з різнохарактерних танців (алеманда, куранта, сарабанда, Жига, а також менует, пасакалья, полонез, чакона, ригодон та ін.). Пізніше набули популярності сюїти, складені з музики до театральних спектаклів, балетів, опер, кінофільмів. Слід зауважити, що іноді сюїтами називають і вокальні цикли.
Камерно-інструментальна музика призначена для невеликого складу виконавців. У минулому так називали музику, яка виконувалася вдома. До камерно-інструментальної музики належать соната, тріо, квартет, а також велика кількість "малих камерних жанрів" — невеликих інструментальних п'єс, серед яких ноктюрн, прелюдія, кантилена, баркарола, каприс, алегро, анданте та ін. Слід зазначити, що існує і спеціальний "камерний" оркестр, основою якого є інструменти струнно-смичкової групи (скрипки, альти, віолончелі, контрабаси), до яких у разі потреби додаються також деякі дерев'яні духові інструменти. Серед інших п'єс камерний оркестр може виконувати й концерти (так, надзвичайно популярні концерти Антоніо Вівальді «Пори року» написані саме для камерного оркестру).
Соната — багаточастинна (найчастіше тричастинна) інструментальна п'єса для інструмента соло або для інструментального ансамблю Тріо — п'єса, написана спеціально для ансамблю з трьох музи-кантіВ-інструменталістіВ. Варіанти складу тріо: скрипка, альт, Віолончель; скрипка, Віолончель, фортепіано; скрипка, кларнет, фортепіано та ін.
Квартет — п'єса для ансамблю з чотирьох музикантів-інструменталістів. Класичний склад струнного квартету — дві скрипки, альт та Віолончель, але можуть бути й інші Варіанти.

Програмна музика — інструментальна музика, написана на певну тему (сюжет), викладену в словесній, часто поетичній, програмі. Відома з давніх часів. Розвиток її в ХІХ столітті пов'язаний з романтизмом, що обстоював принцип оновлення музики шляхом її поєднання з поезією(внутрішн Я Божество. І зовнішнє Я могу делать все), епіграфи літ.ремарки. Програма може бути оригінальною — «Прощальна симфонія» Гайдна, «Партизанські картини» Штогаренка, або ґрунтуватись на літературному чи мистецькому творі — симфонічна фантазія «Франческа да Ріміні»Чайковського на сюжет з «Божественної комедії» Данте, симфонічна поема «Лілея» Г. Майбороди на сюжет однойменної балади Шевченка, симфонічна картина «Запорожці» Глієра за картиною Рєпіна. Програмним змістом можуть бути історичні події, образи героїв, картини природи, народні казки, легенди тощо; часом він розкривається у назві — «Ніч у Мадріді» Глінки, «Картинки з виставки» Мусоргського, а в циклічному творі — в назвах окремих частин. Іноді композитор дає змогу слухачеві самому побудувати програмну концепцію відповідно до загального настрою твору — 6-а «Патетична» симфонія Чайковського. «Святкова увертюра» Борисова. Типовим зразком програмної музики є симфонічна поема, якій властива сюжетно-драматична побудова наприклад симфонічні поеми Ф. Ліста. Твори програмної музики пишуть у різноманітних музичних формах: від великих циклічних — до мініатюр. Окремі програмні номери є у великих музично-драматичних творах, наприклад «Полтавський бій» в опері «Мазепа» Чайковського.

Звукоімітація а також картинність, глибинна!!!!!!!!!!! Романтизм

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...