Главная Обратная связь

Дисциплины:


Народження і створення нової української драматургії. Творчість драматургів Олексія Коломійця та Олександра КорнійчукаТворчість О. Коломійця належить до помітних явищ українського літературного процесу 60–80-х років ХХ століття і характеризується оригінальністю новаторського пошуку в драматургічному жанрі. Талант Олексія Коломійця найповніше виявився у його п'єсах, у яких він порушував морально-етичні проблеми. Герої драматурга - це завжди прості люди, яких хвилюють вічні проблеми: добро і зло, любов і відданість, вони здатні бути відповідальними за все, що відбувається у суспільстві. Злободенність зумовлена умінням О. Коломійця правдиво показати, наскільки складним і тривалим є процес утвердження нового мислення і збереження найбільших людських цінностей: чесності, людяності, порядності. А починається ця важка робота в родині. "Повість про сім'ю" - такий підзаголовок має одна з кращих п'єс драматурга "Дикий Ангел". Проблему батьківського авторитету і відповідальності батьків за своїх дітей, за їхню працю автор поєднує з проблемою вірності батьківським традиціям, наступності поколінь. Поглибленому інтересі до соціально-етичних основ буття народу, до тонких відтінків морального почуття, проникнення у психологію сучасної людини. О. Коломійця мав неймовірний талант сатирика. Використання драматургом кінематографічних прийомів, зокрема монтажу, сприяє стрункості, єдності, цілісності композиції його творів. Визначено, що творча спадщина драматурга маркована гуманістичним пафосом і спрямована на протидію тиранії, на духовне й національне відродження українського народу, зокрема української молоді. Проаналізовано особливості творчої манери митця і з’ясовано домінанту художнього стилю творчості – реалізм і тяжіння до синтезу поетичного, ліричного, романтичного струменів. Визнано, що О. Коломієць використовував у творах нехарактерні для соцреалізму ознаки – монтаж і стильовий синтетизм – і своєю творчістю сприяв оновленню української драматургії, був активним драматургом-новатором, який своїм творчим пошуком розхитував канони соціалістичного реалізму, гідно продовжуючи культурні традиції українського народу та світового мистецтва. Художні пошуки письменника пізнаємо вже із жанрових означень: «драматичний памфлет», «лірична драма», «драматична повість», «народна дума» та Інше. Перу О. Коломійця належать п’єси: «Дванадцята година», «Прошу, слова сьогодні», «Келих вина для адвоката!», «Планета Сперанта», «Перший гріх», «Одісея в сім днів», «Спасибі тобі, моє кохання», Горлиця та інші п’єси. «Голубі олені» (1973), «Кравцов» (1975) - дилогія, відзначена Державною премією імені Т. Г. Шевченка. Дослідники творчості О. Коломійця стверджують, що ці твори надзвичайно безпосередні, емоційні, сповнені глибокого змісту. «Мої п’єси - ото моя біографія, точніше біографія моїх думок, моє мислення», - писав О. Коломієць.«...Бути у творчості не тільки професіональним літератором, а й громадським, політичним діячем для мене це невіддільне» ',— так визначав своє творче кредо Олександр Євдокимович Корнійчук. Його творчу спадщину складають 23 завершені п'єси, декілька сценаріїв, лібрето, оповідання, публіцистика. Громадсько-політична активність О. Корнійчука мала фатальний вплив на духовне життя України, зокрема, сприяла творчій деградації Спілки письменників. О. Корнійчук був вихідцем із «простого народу» . Пролетарська ідейно-політична орієнтація з юнацьких літ остаточно визначила лінію поведінки й коло творчих зацікавлень О. Корнійчука. Його перше оповідання «Він був великий» видрукуване в річницю смерті Леніна . Починаючи творчий шлях, молодий літератор насамперед присягнув на вірність ідолу-вождю. Його політична, громадянська і творча свідомість, сформована робітфаківською наукою, чітко ділила людей на «наших» і «не наших», світ був розколотий на дві непримиренні половини, одна з яких мусила загинути. В усьому сущому ввижалися тільки два начала — революційне і контрреволюційне, ідеологічні схеми пролетарського мистецтва заступали реальне життя, класове чуття сповершувалося над усіма іншими. Зоряний час драматурга почався у 30-ті роки. Обставини сталінського терору, штучний голод тридцять третього року — ось та суспільна аура, в якій «прогриміла» перша з уславлених драм О. Корнійчука «Загибель ескадри». Драматургія, ширше — театр Корнійчука,— то вдячний матеріал для вивчення певного стану суспільної свідомості, отруєної наркотиком більшовизму, зокрема свідомості утопічної. Талант О. Корнійчука полягав не лише у віртуозному перекладі на мову мистецтва (нехай — субмистецтва) настановчих документів комуністичної партії. Він володів також умінням прихиляти, підкорювати свідомість глядачів і маніпулювати нею. Важливе для розуміння і творчого феномена О. Корнійчука узагальнення: «Війна — ось, мабуть, вичерпний образ радянської дійсності: війна з самим фактом буття...» Він став одним із генеральних її проповідників. Молодий драматург виправдовував кров і смерть, вітав загибель, вміло оспівував героїку новітнього міфа. Саме тридцять третій рік — рік сталінських репресій, геноциду, голодомору — був роком його звеличення!!! Одна за одною з'являються і стають етапними п'єси О. Корнійчука «Правда» (1937), «Богдан Хмельницький» (1939), «В степах України» (1941), «Фронт» (1942), «Крила» (1954),«Мої друзі» (1968), в яких канонізується комуністична мораль, возвеличуються звершення країни Рад і замовчується ціна, тих звершень. Суспільна атмосфера ненастанних воєн, червоного терору, геноциду, бездуховності, масової неврастенії та параної була сприятливою для громадської і творчої праці О. Корнійчука. Поза нею різнорідні таланти цієї непересічної особистості навряд чи розквітли б у таких класичних формах. О. Корнійчук не терпів суперництва, уникав творчого змагання, віддаючи перевагу позалітературним засобам придушення свого конкурента, прагнув до одноосібного владарювання в українській драматургії, а тому дбайливо виполював паростки молодих талантів і затоптував у небуття доробок більш обдарованих попередників. Так гинула і держава, якій служив державний письменник генерал над «солдатами літератури»

Білет

  1. Засоби музичної виразності та їх функції: мелодія, гармонія, фактура, ритм.

Музика це мистецтво звукових символів!! Мелодія – це связна послідовність звуків, об’єднана єдиною метро ритмічною, ладо тональною і звуковою логікою. Мелодії поділяються на мелодії вокальної природи та інструментальної природи.Може бути хвилеподібною, стрибковою Почуття, переживання, настрої людини — те, що е основним змістом музики, передається здебільшого мелодією..Ритм — чергування і співвідношення довгих і коротких долей та акцентів; Метр(чергування сильних и слабих долей).Гармонія — закономірне поєднання тонів у одночасному звучанні; співзвуччя. Лад – звукоряд із закріпленим півтоновим інтервальним співвідношені окремих тонів.Велике значення у музиці має і темп. Наприклад, музичні твори, що виражають роздуми, скорботу, смуток і т. ін., пишуться звичайно у повільному, спокійному, розміреному русі. Твори, які виражають веселощі, бадьорість, схвильованість, поривчастість, вимагають швидкого руху і пишуться у швидкому темпі. Дуже важливе значення для музики має динаміка, тобто відтінки сили звука. Наприклад, музика урочиста, що виражає радість, веселощі, силу, міць, звичайно звучить голосно (наприклад, «Гімн Радянського Союзу», увертюра до опери Глінки «Руслан і Людмила»), а твори, що виражають споглядальність, мрійність, ніжність, смуток, звучать тихо або помірно тихо (наприклад, колискові пісні, «Жайворонок» Глінки). Тембр звуку - забарвлення, характер звуку. Темброве розмаїття музики невичерпне, оскільки тембрально відрізняються не тільки звуки, виконані на різних музичних інструментах, або різними голосами, але й певною мірою звуки, виконані на одному й тому ж інструменті різними виконавськими прийомами. Регістр(верхній нижній )Фактура (склад,будова) основні Полифонична и Гамофонно-гармонична. Але інколи в твора зустрічаються: акордова, або ж хоральна, монодіческая (одноголосна, часте повторення одиного звука) і псалмодія (релігійні гімни). ЗМВ дають нам можливість передавати думки та емоції людини .

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...