Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обсяги вимог з дисципліни"ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ"

 1. Інформатика як наука.
 2. Інформація. Дані. Знання.
 3. Інформаційні технології.
 4. Інформаційні системи.
 5. Як ви розумієте стратегію розвитку інформатизації суспільства?
 6. Конвергенція інформаційних та телекомунікаційних технологій.
 7. Перспективні напрями використання комп'ютерів.
 8. Архітектура комп'ютера з погляду апаратних засобів.
 9. Телекомунікаційні технології.
 10. Комп’ютерні мережі.
 11. Що означає штучний інтелект?
 12. Безпека даних.
 13. Техніка шифрування.
 14. Способи шифрування.
 15. Принципи шифрування за допомогою ключа.
 16. Загальна схема системи передавання інформації.
 17. Комунікаційні засоби.
 18. Автоматизовані системи відеокомп’ютерного аналізу.
 19. Перспективи розвитку інформаційних технологій.
 20. Перспективи розвитку телекомунікаційних технологій.
 21. Бази даних.
 22. Банк даних.
 23. Реляційні СКБД.
 24. Технології: інтерактивна мультимедіа, гіпертекст, гіпермедіа.
 25. Системи штучного інтелекту.
 26. Переваги та недоліки технології дистанційного навчання.
 27. Супутникові системи передачі даних.
 28. Мови програмування.
 29. Системи розпізнавання мови.
 30. Системи розпізнавання образів.
 31. Нейронні мережі.
 32. Організм людини як інформаційна система.
 33. Інформаційні технології у медицині.
 34. Телемедицина.
 35. Геоінформаційні системи.
 36. Три форми представлення інформації.
 37. Носії інформації.
 38. Структура інформаційного процесу.
 39. Інформаційні ресурси.
 40. Якість і кількість інформації.
 41. Двійкова форма представлення інформації.
 42. Теорія інформації як розділ кібернетики.
 43. Кодування інформації. Байт. Біт.
 44. Проблема дискретизації інформації. Дискретизація інформаційної техніки.
 45. Канали зв’язку. Лінії зв’язку.
 46. Оптоволоконні та інфрачервоні канали зв’язку.
 47. Передача даних по телефонному каналі. Internet- та IP-телефонія.
 48. Одиниці вимірювання швидкості передачі даних.
 49. Збереження інформації. Загальні параметри підсистеми пам’яті ПК.
 50. Еталонна модель взаємодії відкритих систем.
 51. Охарактеризувати Internet як глобальну комп’ютерну мережу.
 52. Протоколи Internet.
 53. Сервіси Internet.
 54. Сучасні системи аналізу опорно-рухового апарата людини.
 55. Навчальні системи в спорті та перспективи їх використання.
 56. Стабілографічні системи та напрямки їх використання у фізичному вихованні та спорті.
 57. Телеметрія. Методи телеметрії в спорті.
 58. Геоінформаційні системи.. Шляхи та перспективи використання систем GPS у спорті.
 59. Автоматизовані відеокомп'ютерні системи в спорті.
 60. Переваги та недоліки використання відеокомп'ютерних систем в спорті.
 61. 2-х та 3-х вимірні відеокомп'ютерні системи аналізу спортивних рухів.
 62. Особливості використання програмного забезпечення «Дартфіш» в спорті.
 63. Поняття про експертні системи.
 64. Мозок людини як комп’ютер.
 65. Інформаційні технології тестування функціонального стану спортсмена.
 66. Поняття про алгоритм.
 67. Інформаційні технології у підготовці спеціаліста сфери фізичного виховання та спорту.

  

Об’ємні вимоги підготували:

 

к.фіз.вих., доцент І.В. ХМЕЛЬНИЦЬКА

 

к.фіз.вих., доцент Ю.О. ЮХНО

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...