Главная Обратная связь

Дисциплины:


Охарактеризуйте особливості економічної інформаційні. Властивості інформаціїЯка структура економічної інформації?

Види економічної інформації відповідно до виконуваних функції управління.

4. Види економічної інформації за технологією обробки.

5. Структура, форми подання та відображення економічної інформації.

6. Дайте визначення що таке масив даних, інформаційний потік, інформаційна база.

7. Що таке система класифікації? Методи класифікації?

8. Ієрархічний метод класифікації. Переваги і недоліки цього методу.

9. Фасетний метод класифікації. Переваги і недоліки цього методу.

10. Методи кодування. Їх характеристика.

11. Єдина система класифікації кодування. Види класифікаторів, які застосовуються в бухгалтерському обліку.

12. Охарактеризуйте сутність штрихового кодування. Наведіть приклад штрихового кодування.

13. Наведіть приклади технології застосування штрихового кодування.


Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поняття та зміст інформаційного забезпечення (ІЗ) ІС обліку

Інформаційне забезпечення інформаційних систем обліку передбачає створення єдиного інформаційного фонду, систематизацію та уніфікацію показників і документів, розробку засобів формалізованого опису даних тощо.

Інформаційне забезпечення — важливий елемент автоматизованих інформаційних систем обліку, який призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого об'єкта і яке являється основою для прийняття управлінських рішень.

У процесі розроблення інформаційного забезпечення слід визначити:

Ø склад інформації, що включає в себе перелік інформаційних одиниць або сукупностей, які необхідні для розв'язання комплексу задач;

Ø структуру інформації та перетворення її, тобто формування показників документів;

Ø характеристики руху інформації, тобто обсяг потоків, маршрути, терміни;

Ø характеристика якості інформації;

Ø способи перетворення інформації.

Організація інформаційного забезпечення ведеться паралельно з програмним забезпеченням і інформаційною технологією, яка зорієнтована на кінцевого користувача. Інформаційне забезпечення інформаційної системи поділяється на позамашинне та внутрішньомашинне.

Структура нформаційного забезпечення представлена на рис..


 

 
 

 


Рис.1.3. Структура інформаційного забезпечення

 

Основою інформаційного забезпечення ІС є інформаційна база (ІБ), яка використовується при функціонуванні ІС. За складом, змістом вона повинна відповідати вимогам тих задач проектує мої системи, які розв'язуються на її основі. За сферою функціонування виділяють позамашинну та внутрішньомашинну ІБ.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...