Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проектування інформаційних систем – це тривалий, трудомісткий і динамічний процес. В якому на різних етапах беруть участь фахівці різних напрямків і кваліфікаційПроектування має ціллю забезпечити ефективне функціонування АІС і взаємодію АІТ з спеціалістами, які використовують у сфері діяльності конкретного об'єкту обчислювальну техніку і розвинуті засоби комунікації для виконання своїх професійних задач і прийняття управлінських рішень. Тільки якісне проектування забезпечить створення такої системи, котра зможе функціонувати при постійному удосконаленню її технічних, програмних, інформаційних складових і яка зможе розширяти спектр управлінських рішень, які реалізуються та об'єктів взаємодії.

У процесі проектування удосконалюються як організація основної діяльності економічного об'єкта так і організація управлінських процедур.

Проектування АІС потребує розробки єдиних теоретичних положень, методичних підходів по їх створенню і функціонуванню, без чого неможлива взаємодія різних економічних об'єктів, їх функціонування в складному багаторівневому комплексі.

Виконання приведених принципів необхідно при виконанні робіт на всіх стадіях створення і функціонування АІС і АІТ, тобто на протязі усього життєвого циклу.

Життєвий цикл АІС і АІТ дозволяє виділити чотири основні стадії: передпроектна; проектна; введення в дію і функціонування. Кожна стадія проектування розділяється на ряд етапів і передбачає складання документації яка відображає результати роботи.

Під стадією створення інформаційної системи розуміють одну із частин процесу створення інформаційної системи, яка встановлена нормативними документами і документацією на інформаційну систему з описом повної моделі ІС на даному рівні, або прийняття ІС до експлуатації.

Етапистворення інформаційної системи – це складові стадії створення, об’єднанні характером робіт.

Державним стандартом ГОСТ 34.601 – 90 визначено стадії та етапи розробки інформаційних систем. В цьому стандарті наводиться перелік стадій і етапів по створенню інформаційних систем.

Основними роботами, які виконуються на стадіях і етапах проектування, вважають:

І стадіяпередпроектне обстеження:

1-й етап — зібрання матеріалів для проектування — формування вимог, вивчення об'єкта проектування, розробка і вибір варіанта концепції системи;

2-й етап — аналіз матеріалів і формування документації — створення і затвердження техніко-економічного обґрунтування і технічного завдання на проектування системи на основі аналізу матеріалів обстеження, які зібрані на першому етапі.

ІІ стадіяпроектування:

1-й етап — технічне проектування, де ведеться пошук раціональних проектних рішень по всім аспектам розробки, створюються і описуються всі компоненти системи. а результати роботи відображуються в технічному проекті;2-й етап — робоче проектування, в процесі якого здійснюється розробка і доведення програм. корегування структур бази даних, складання документації на поставку, установку технічних засобів і інструкцій по їх експлуатації, підготовка для кожного користувача системи інструктивного матеріалу, що оформляється у вигляді посадових інструкцій спеціалістам які будуть виконувати свої професійні функції з використанням технічних засобів управління. Технічний і робочий проект можуть об'єднуватись в єдиний документ — техно-робочий проект.

ІІІ стадіявведення системи в дію:

1-й етап — підготовка до введення — установка і ввід в експлуатацію технічних засобів, завантаження баз даних і попередні випробовування програм, навчання персоналу;

2-й етап — проведення попередніх випробовувань для всіх компонентів системи перед здачею в експлуатацію, навчання персоналу;

3-й етап (завершальна стадія створення АІС і АІТ, яка оформлюється актами приймання і здачі робіт) — введення в експлуатацію;

ІV стадіяпромислова експлуатація — функціонування системи що включає супроводження програмних засобів і всього проекту, оперативне обслуговування і адміністрування баз даних.

Треба звернути увагу, що головна особливість розробки АІС і АІТ полягає в концентрації складності на стадіях передпроектного обстеження та проектування і відносно невисокої складності і трудомісткості наступних етапів. Більш того, невирішені питання і помилки, які допущені на етапах аналізу і проектування, породжують на етапах впровадження і експлуатації труднощі, часто не вирішення проблем що в кінцевому рахунку призводить до відмови використання матеріалів проекту.

Розглянемо особливості проектування АІТ.

Сучасна інформаційна технологія реалізується в умовах спроектованих автоматизованих інформаційних систем, де в процесі їх створення повинні бути взаємопов'язані раціональні методи рішення управлінських задач і технологія обробки даних.

При проектуванні автоматизовані інформаційні технології розглядуються у наступних аспектах:

· технологічному — як апаратно-комунікаційний комплекс, який має конкретну конфігурацію і служить для обробки і передачі інформації;

· програмно-математичному — як набір математичних, інфологічних, статистичних, алгоритмічних та інших машинних моделей, а також комп'ютерних програм що їх реалізує;

· методичному — як сукупність засобів реалізації функцій управління;

· організаційному — як опис документообороту і регламенту діяльності апарата управління;

· поопераційному — як сукупність технологічних, логічних і арифметичних операцій, що реалізуються в автоматичному режимі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...