Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зведений синтетичний облікПризначення комплексу задач: рознесення за рахунками, субрахунками господарських операцій, складання зведених звітних документів, "Головної книги", "Сальдово-обігової відомості", бухгалтерського балансу.

Вихідна інформація: баланс, сальдо за рахунками на кінець звітного періоду, обороти за дебітом і кредитом рахунків.

Вхідна інформація: сальдо за рахунками на початок звітного періоду, рух засобів на рахунках.

Більш детально автоматизацію розв'язання облікових задач ми розглянемо в наступних темах.

5.4. Постановка задач, розробка алгоритмів,

Одержання вихідної інформації

Одним із найважливіших етапів, який виконується з активною участю користувача, є постановка та алгоритмізація задачі для автоматизованого розв‘язання. Постановка задачі інформаційної системи це необхідна та достатня сукупність знань з конкретної задачі інформаційної системи. Результати подаються у вигляді документу “Опис постановки задачі”. Відповідно до держстандарту РД 50 – 34. 698 – 90 цей документ вміщує такі розділи:

Опис постановки задачі (комплексу задач)

1. Характеристика комплексу задач:

· призначення комплексу задач;

· перелік об‘єктів, при управлінні якими вирішується комплекс задач;

· періодичність і тривалість рішення;

· умови за яких припиняється рішення комплексу задач автоматизованим способом;

· зв‘язки даного комплексу задач з іншими комплексами;

· посади осіб та найменування підрозділів, які визначають умови і часові характеристики конкретного рішення задачі;

· розподіл дій між персоналом і технічними засобами при різних ситуаціях рішення комплексу задач.

Вихідна інформація.

2.1. Перелік та опис вихідних повідомлень. У табл. описують вихідні повідомлення та масиви, які формуються під час рішення задач. Приклад наведений в (табл.).

Таблиця

Назва Іденти-фіка-тор Форма подання Періо-дич-ність видачі Термін видачі Одержу-вач інфор- мації

 

2.2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень, які мають самостійне смислове значення.

Вхідна інформація.

3.1. Перелік та опис вхідних повідомлень. Приклад наведений в (табл.).

Перелік і опис вхідних повідомлень

Таблиця

Назва Ідентифік-атор Форма представ-лення Термін і частота використання

 

3.2.Постановка економічної задачі автоматизованого розв‘язання супроводжується алгоритмом, який відображає логіку розв‘язання задачі та спосіб формування вихідних даних.

Документ “Опис алгоритму” (РД 50 – 34.698 – 90) вміщує:3.2.1.Математичний опис. Математичний опис подається за допомогою формул розрахунків.

3.2.2. Перелік масивів інформації, що використовуються при реалізації алгоритму і формуються в результаті його реалізації для видачі вихідних повідомлень (машинограм, відеокадрів) їх опис.

Приклад опису масиву подається в табл..

Перелік масивів інформації

Таблиця

Назва реквізиту Ідентифікатор реквізиту Тип поля Значність

 

3.2.3. Алгоритм розв‘язання. У цьому підрозділі дається структурна схема алгоритму з посиланням на послідовність етапів обчислень.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...