Главная Обратная связь

Дисциплины:


Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту 

Програмні рішення обліку праці та її оплати пропонуються на ринку програмних продуктів багатьма фірмами-розробниками. Для прикладу розглянемо, як автоматизують обробку даних цієї ділянкии обліку в умовах багатокористувацької комплексної системи управління корпорацією “Галактика” та програмним продуктом X-DOOR.

Модуль “Зарплата” програмного комплексу “Галактика” забезпечує: формування і ведення нормативної та довідкової інформації, ведення табеля обліку робочого часу, розрахункові функції системи, формування вихідної документації по розрахунку заробітної плати, перехід до нового розрахункового періоду, функції для профілактики бази даних.

Головне меню модуля передбачає такі функції:

Ø розрахунок заробітної плати (налаштування, ведення БД, табель обліку робочого часу, розрахунок заробітної плати, формування проводок, перехід до нового періоду, сервісні функції);

Ø розрахунки в міжперіод (відпустка, розрахунок вимушених відпусток, лікарняні, перехід в міжперіод, щомісячна допомога дітям, щомісячна допомога матерям, розрахунково-планова відомість на виплату дитячих, аванс, нарахування і виплати, утримання і виплати, розрахунок угод підряду, розрахунок нарядів, розрахунок премії з урахуванням КТУ, розрахунок денної заробітної плати, розрахунок заробітної плати, формування платіжних доручень);

Ø звіти (платіжна відомість, реєстри по утриманнях, відомості загального призначення, детальна відомість розподілу, допоміжні відомості, довідка про нарахування за рік, бухгалтерські довідки, Пенсійний фонд, статистика про працю і рух робочої сили, звіт про використання робочого часу, внутрішнє сумісництво).

Програма X-DOOR (фірми SoftTAXI) базується на модульному принципі побудови автоматизації підприємства. Модуль “Зарплата” може використовуватися самостійно для отримання друкованих звітів про нараховану заробітну плату та утримання податків, а також в комплексі з “Відділ кадрів” (для введення інформації про працюючих) і “Бухгалтерський облік” (для автоматизованого проведення бухгалтерських проводок по зарплаті і утриманих податках та відрахуваннях).

Модуль “Зарплата” забезпечує:

Ø розрахунок заробітної плати працівників згідно посадового окладу або погодинної тарифної ставки з автоматичним утриманням усіх законодавчо визначених ставок податків та зборів (для держслужбовців, працівників, зайнятих на підземних роботах, і працівників-інвалідів);

Ø виконання необмеженої кількості нарахувань і утримань (премії, заохочення, пособия, дивіденди тощо);

Ø розрахунки сум нарахувань за формулами і додатковому тарифу (надбавки, доплата у вихідні та святкові дні тощо);Ø розрахунки лікарняних листів, відпускних, матеріальної допомоги, а також виконання перерахунку прибуткового податку за рік (з урахуванням усіх пільг, наданих працівнику);

Ø автоматичне утримання із нарахованого доходу аліментів, профспілкових внесків, згідно заданого відсотку;

Ø моніторинг заборгованості по заробітній платі.

Засобами цього модуля передбачене формування такої інформації:

· довідка ф. №8 ДР;

· розрахункові листи;

· розрахункова відомість;

· довідка про розрахунок відпускних;

· відомість аліментів;

· довідка №2;

· довідка №3;

· довідка для отримання субсидії;

· перелік проводок, сформованих за результатами розрахунку;

· відомість нарахувань по держслужбовцях;

· платіжна відомість по підрозділах;

· відомість обов’язкових платежів і перерахувань;

· відомість авансу по підрозділах;

· відомість розподілу зарплати по балансових рахунках;

· штатний розклад;

· двідку про розрахунок лікарняного листа;

· табель фактично відпрацьованого часу;

· відомість нарахувань і утримань по підприємству або по робітнику за період;

· виробіток по окремому коду нарахувань утримань.

Усі платіжно-розрахункові документи містять ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків. Форма №8ДР формується у в паперовому та електронному вигляді.

У випадку законодавчих змін ставок податків та інших параметрів, які використовуються при позрахунку зарплати, в модулі “Заплата” передбачена гнучка система налагодження, яка дозволяє їх самостійно змінити.

Інформація про оплату праці працівників в системі зберігаються за весь час роботи підприємства.

Контрольні запитання

1. Склад комплексу задач з обліку праці та її оплати в умовах автоматизованої обробки інформації.

2. Організація та ведення інформаційної бази обліку праці та її оплати.

3. Технологічний процес обробки облікової інформації в умовах АРМ бухгалтера.

4. Оперативний облік особового складу, організація табельного обліку, облік відпрацьованого часу й виробітку в умовах автоматизованої обробки інформації.

5. Виконання автоматизованого обліку виробітку і оплати праці робітників-відрядників.

6. Організація розрахунків за депонованою заробітною платою.

7. Взаємозв'язок комплексу задач з обліку праці та її оплати з іншими ділянками обліку і управлінською інформаційною системою підприємства.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...