Главная Обратная связь

Дисциплины:


Автоматизація обліку витрат на виробництво засобами універсального програмного продукту 

Розглянемо особливості використання модуля “Фактичні затрати” системи “Галактика”. Він призначений для автоматичного розрахунку фактичних виробничих витрат за результатами виробничої діяльності підприємства за місяць. Цей модуль є компонентом Контура управління виробництвом і орієнтований на використання фахівцями виробничого бюро (сектора) бухгалтерії підприємства. Його функціонування можливе лише при функціонуванні на підприємстві модулів “Виробництво”, “Зарплата”, “Техніко-економічне планування на підприємстві”.

Функціонально модуль включає: базу даних, що входить до складу інтегрованої бази даних системи “Галактика”; сукупність екранних форм для вводу інформації; сукупність розрахункових задач, які реалізують обробку інформації та отримання вихідних звітних форм; вбудовану довідкову систему і сервісні функції (текстовий редактор, калькулятор, драйвери налаштуваннямонітора і принтерів). Доступ до цих ресурсів забезпечується через головне меню (рис.).


 

 

 


Налаштування передбачає: статті калькуляції, елементи витрат, кошториси витрат, варіанти обліку витрат, встановлення року та місяця, службові звіти (налаштування статей калькуляції, налаштування елементів витрат, налаштування кошторисів витрат). Довідники складаються із каталогу матеріальних цінностей, типів і груп матеріальних цінностей, підрозділів, одиниць виміру.

Контрольні звіти передбачають обороти по рахунку, обороти по об’єкту, ставки поглинання накладних витрат. Звіти по своду витрат включають свод по статтях калькуляції, свод по елементах витрат; свод по статтях і елементах, відхилення плану і факту (по статтях калькуляції та за елементами витрат). Звіти за кошторисами витрат виокремлюють склад кошторису та розшифровку кошторису. Звіти по калькуляціях: калькуляція витрат по об’єкту (підприємству, цехах); калькуляція на виріб по підприємству; калькуляція на виріб по цехах; калькуляція на виробниче замовлення.

Модуль “Фактичні затрати” передбачає формування і підтримку в робочому стані таблиць, що налаштовуються, по розрахунку фактичних витрат; забезпечує взаємозв’язок з іншими модулями системи “Галактика”.

Він забезпечує розрахунок:

Ø сум прямих фактичних витрат за статями калькуляції в розрізі цехів і по підприємству;

Ø фактичних кошторисів накладних витрат за комплексними статтями калькуляції;

Ø сум фактичних витрат за економічними елементами;

Ø фактичних витрат по підприємству;

Ø сум прямих фактичних витрат за замовленнями або виробами;

Ø калькуляцій фактичної собівартості виробів.

Основним джерелом інформації для розрахунків є книга бухгалтерських проводок, яка формується модулями Контура бухгалтерського обліку на протязі звітного періоду.Щоб відібрати із книги бухгалтерських проводок інформацію про виробничі витрати, виконують налаштування статей калькуляції, елементів витрат, кошторисів накладних витрат на кореспонденцію рахунків. Системі зазначають, на яких проводках виконувати відбір даних про затрати із книги проводок. Таким чином, розраховується свод фактичних витрат на виробництво за звітний період (місяць) та фактичне виконання кошторисів накладних витрат.

Для розрахунку калькуляцій фактичної собівартості виробів, напівфабрикатів або виробничих замовлень застосовуються коди аналітичного обліку. Використовуючи дані аналітичного обліку, із книги бухгалтерських проводок вибираються суми прямих витрат (матеріальних і по оплаті праці) на вироби, напівфабрикати, виробничі змовлення або групи продкуції. Розподіл прямих фактичних витрат і фактичних кошторисів накладних витрат на одиницю виміру кожного виробу виконується на основі фактичних обсягів випуску продукції за місяць. Для розподілу накладних витрат допоміжних цехів на основні цехи використовуються звітні дані про надані допоміжними цехами послуги основним цехам та іншим підрозділам.

Результатом роботи модуля є: фактичний свод витрат на виробництво, фактичні кошториси накладних витрат по цехах і підприємству, фактичні калькуляції собівартості об’єктів аналітичного обліку (виробів, напівфабрикатів, виробничих замовлень, груп матеріальних цінностей).

Контрольні запитання

1. Характеристика і склад задач обліку витрат на виробництво в умовах автоматизації.

2. Інформаційна база обліку витрат на виробництво.

3. Технологія обробки інформації.

4. Характеристика нормативно-довідкової, вхідної та вихідної інформації.

5. Взаємозв'язок комплексу задач обліку витрат на виробництво з іншими АРМ і підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства.

6. Моделювання та прогнозування витрат на виробництво.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...