Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬІнформаційна діяльність– це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави (ст.12 Закону України «Про інформацію»).

З метою задоволення цих потреб органи державної влади, місцевого й регіонального самоврядування створюютьінформаційні служби, системи, мережі, бази й банки даних. Порядок їх формування, структура, права і обов'язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної влади, а також органами місцевого й регіонального самоврядування.

Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо.

Держава зобов'язана постійно дбати про своєчасне створення, належне функціонування йрозвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності.Держава гарантує свободу інформаційної діяльності зациминапрямамивсім громадянам та юридичним особам умежах їхніх прав і свобод, функцій і повноважень.

Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення йзберігання інформації.

Одержання інформації – це придбання й накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Поширення інформації - це розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.

Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації іїї матеріальних носіїв.

Одержання, використання, поширення йзберігання документованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими актами в галузі інформації.

В Україні створюються умови для здобуття професійної освіти в галузі інформаційної діяльності через систему навчальних закладів відповідного напряму (журналістики, статистики, бібліотечної і архівної справи, науково-інформаційної діяльності, інформатики, обчислювальної техніки тощо). Принципи їхньої діяльності регламентуються Законом України "Про освіту" і іншими законодавчими актами.

Для забезпечення успішного функціонування йрозвитку національних систем інформації в Україні здійснюються пошуковіфундаментальні йприкладні наукові дослідження в галузі інформаційної діяльності.З цією метою створюються наукові установи, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, центри нових інформаційних технологій та інші формування, в тому числі за участю зарубіжних партнерів.

Пошукові й фундаментальні наукові дослідження, наукові програми, проекти державного значення у науково-дослідних установах і навчальних закладах фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань, власних коштів і коштів замовників. Фінансування прикладних досліджень і розроблень здійснюється, як правило, на договірній або контрактній основі, а їх результати можуть бути об'єктом товарних відносин.

Учасниками інформаційних відносин є громадяни, юридичні особи або держава, які набувають передбачених законом прав і обов'язків у процесі інформаційної діяльності.

Основними учасниками цих відносин є автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...