Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформація з обмеженим доступомІнформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну й таємну.

Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних абоюридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Стосовно інформації, що є власністю держави й знаходиться в користуванні органів державної влади абоорганів місцевого самоврядування, підприємств, установ йорганізацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ до неї, тобтонадано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання й використання документів та інших носіїв, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.

До конфіденційної інформації, що є власністю держави й знаходиться в користуванні органів державної влади абоорганів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені такі відомості:

- про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

- аварії, катастрофи, небезпечні природні явища йінші надзвичайні події, які сталися або можуть статися й загрожують безпеці громадян;

- стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти й культури населення;

- стан справ щодо прав і свобод людини й громадянина, а також фактів їх порушень;

- незаконні дії органів державної влади й місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб;

- інша інформація, доступ до якої не може бути обмеженим відповідно до законів України й міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

Громадяни, юридичні особи, які володіють професійною, діловою, виробничою, банківською, комерційноюта іншоюінформацією, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного таіншого інтересу й не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Виняток становлять комерційна й банківська інформація, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), й відомості, приховування яких являє собою загрозу життю й здоров'ю людей.

До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення яких завдає шкоди особі, суспільству й державі. Віднесення інформації до категорії секретних відомостей, які становлять державну таємницю, та доступ до неї громадян здійснюється відповідно до закону про цю інформацію. Порядок обороту таємної інформації іїї захисту визначається відповідними державними органами за умови додержання вимог, установлених цим Законом, а порядок і терміни обнародування таємної інформації – відповідним законом.

Інформаціюз обмеженим доступом може бути поширено без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно значущою, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...