Главная Обратная связь

Дисциплины:


оцінювання відповідей на завданнякомплексної контрольної роботи з дисципліни

“ Технологія машинобудування ”

спеціальність 5.05050302 “ Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях ”

Рівні навчальних досягнень Бали Вимоги до знань, умінь та навичок учнів
Початковий Учень розрізняє поставленні завдання у варіанті, стикається з непереборними труднощами під час надання відповідей на завдання та виконання розрахунків та пояснень у задачі.
Учень відтворює незначну частину завдань варіанту, має фрагментарні уявлення про основи проектування технологічних процесів, стикається з труднощами під час виконання розрахунків та пояснень у задачі.
Учень за допомогою викладача відтворює частину завдань варіанту, має фрагментарні уявлення про основи проектування технологічних процесів, стикається з труднощами під час виконання розрахунків та пояснень у задачі.
Середній Учень за допомогою викладача відтворює основну частину завдань варіанту, має фрагментарні уявлення про основи проектування технологічних процесів, частково виконує без пояснень розрахунки у задачі.
Учень відтворює основний навчальний матеріал теоретичної частини варіанту, з помилками і неточностями надає основні терміни та визначення щодо основ проектування технологічних процесів, виконує без пояснень розрахунки у задачі.
Учень виявляє знання та розуміння основних положень основ технології машинобудування, надає правильні відповіді але без належного осмислення, виконує за зразком розрахунки у задачі.

 

Достатній Учень правильно відтворює навчальний матеріал завдань, знає основні положення щодо основ проектування технологічних процесів, наводить окремі приклади під час відповідей, виконує розрахунки у задачі, але не надає при цьому повних висновків.
Учень логічно відтворює навчальний матеріал завдань, знає основні положення щодо основ проектування технологічних процесів, наводить власні приклади під час відповідей, виконує розрахунки у задачі з нечітко сформульованими висновками.
Учень логічно відтворює і аналізує навчальний матеріал завдань, знає основні положення щодо основ проектування технологічних процесів, наводить власні приклади під час відповідей, виконує відповідні розрахунки у задачі з чітко сформульованими висновками.
Високий Учень під час відповіді демонструє глибокі знання щодо основ проектування технологічних процесів, наводить власні приклади, виконує відповідні розрахунки у задачі з чітко сформульованими висновками та аргументує свої дії.
Учень під час відповіді демонструє глибокі знання з питань основ проектування технологічних процесів, аргументовано наводить власні приклади, виконує на підставі аналізу можливих варіантів вирішення проблеми.
Учень виявив міцні і глибокі знання при наданні відповідей на поставленні питання. Ретельно виконує розрахунки у задачі, на підставі глибокого аналізу пропонує оптимальне рішення.

 sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...