Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модуль 1. Основні поняття та положення туристичної діяльності. Основні технологічні процеси туристичної діяльностіТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

Для студентів спеціальностей 6.050400 «Туризм» і «Готельне господарство»

 

 

Чернігів, 2006


Модуль 1. Основні поняття та положення туристичної діяльності. Основні технологічні процеси туристичної діяльності

Тема 1. Туризм як сфера діяльності

1.1. Поняття туризму

1.2. Класифікація туризму

1.3. Фактори, що впливають на розвиток туризму

1.4. Види підприємництва в туризмі

1.5. Система управління і регулювання туристичної діяльності

Тема 2. Туристичний продукт

2.1. Туристичний продукт, як товар

2.2. Туристичний пакет

2.3. Структура туристичного продукту

Тема 3. Основні технологічні процеси туристичної діяльності

3.1. Просування туристичного продукту

3.2. Суб'єкти технологічних процесів туристичної діяльності

3.3. Роль турагента і туроператора в технологічних процесах туристичної діяльності

3.4. Технологічний процес виробництва туристиного продукту

3.5. Технологічні процеси реалізації та споживання туристичного продукту

3.6. Уніфіковані тухнології туристичних послуг

Модуль 2. Процеси виробництва туристичного продукту

Тема 4. Тур, як отсновний продукт туроператора

4.1. Класифікація турів

4.2. Розробка туру

Тема 5. Технологічний процес виробництва турпродукту

5.1. Вибір пунктів маршруту, ієрархізація зазначених пунктів, вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту

5.2. Розробка схеми маршруту

5.3. Оптимізація маршруту

5.4. Програмне забезпечення туру

5.5. Організаційно-технічні міроприсмства по забезпеченню туру

5.6. Розрахунок вартості туру

Тема 6. Програмний туризм

6.1. Основи програмного туризму

6.4. Мотивація програмного туризму

6.5. Курортно-оздоровчий туризм

6.6. Пізнавальний туризм

6.7. Розважальн ітури

6.8. Екологічний туризм

6.9. Діловий туризм

6.10. Спортивно-оздоровчий туризм

6.11. Навчальні тури

6.12. Сімейний туризм

6.13. Хоббі-тури

Тема 7. Інформаційні технології в туризмі

7.1. Інформаційні технології створення туристичного продукту

7.2.Автоматизація туристичних послуг

Модуль 3 Технологічний процес реалізації туристичного продукту

Тема 8. Маркетингова стратегія туристичного підприємства

8.1. Маркетингове дослідження

8.2. Сегментація туристичного ринку

8.3. Сезонність функціонування туристичного ринку

Тема 9. Технолоічний процес реалізації туристичного продукту

9.1. Основні етапи просування туру на ринок

9.2. Життєвий цикл турпродукту

Тема 10. Реклама в туризмі

10.1. Реклама та формування попиту на туритсичні послуги

10.2. Виставочна діяльність в туристичному бізнесіМодуль 4. Допоміжний та обслуговуючий технологічні процеси туристичної діяльності. Споживання туристичних послуг

Тема 11. Документальне оформлення туристичної діяльності

11.1. Договір на туристичне обслуговування

11.2. Агентська угода

11.3. Договір на екскурсійне обслуговування

11.4. Договір на готельне обслуговування

11.5. Супровідна документація

Тема 12. Споживання туристичних послуг

Тема 13. Міжнародна співпраця та організації у туризмі

13.1. Міжнародне регулювання туристичної діяльності

13.2. Роль та значення Всесвітньої туристичної організації (ВТО)

13.3. Хартія туризму

13.4. Шенгенська угода

Модуль 1. Основні поняття та положення туристичної діяльності. Основні технологічні процеси туристичної діяльності

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...