Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сегментація туристичного ринкуСегментація ринку - це розподіл "ринку взагалі" на однорідні питомі ринки, тобто на окремі ланки (сегменти) ринку.

Поділ туристичного ринку на окремі сегменти повинен вироблятися за визначеними критеріями. В даний час немає єдиної системи критеріїв і методу сегментації туристичного ринку.

Сегментацію попиту доцільно проводити по трьох групах критеріїв:

· географічні;

· соціальні;

· психологічні.

До географічних критеріїв відносяться:

· країна прибуття туриста;

· географічна мета туристичної поїздки.

Соціальні критерії (інша назва "соціолого-демографічні критерії") пов'язані з характеристикою туриста: вік, стать, професія, тип родини, національність, релігійні переконання, доход і ін.

Психологічні критерії дають характеристику поведінки туриста, тому їх ще називають "психолого-поведінкові критерії". До них відносяться: мотив поїздки, сезонність, організація і тривалість поїздки й ін.

Основні групи критеріїв сегментації попиту на туристичний продукт приведені в табл. 3.

Таблиця 3

Сегментація попиту на туристичний продукт

Критерії Сегменти попиту
1. Географічні критерії
1. Країна прибуття туриста в'їздний виїзний Внутрішній
2. Географічна мета туристичної поїздки туризм по країнах світу туризм по окремих регіонах світу туризм по окремих регіонах країни проживання туриста
2. Соціальні критерії
1. Вік молодіжний туризм (до 30 років) туризм "сениоров" (від 30 до 45 років і від 45 до 55 років) дитячий туризм туризм по вікових групах
2. Стать жіночий туризм змішаний туризм
3. Професія туриста безліч сегментів по професійній ознаці: спеціальні тури для співробітників різних галузей економіки, політики, громадського життя
4. Професія голови родини сегменти по приналежності до різних соціальних прошарків суспільства (вищий менеджмент, службовці, робітник і т.п.)
5. Величина населеного пункту постійного проживання туристи з великих, середніх, малих міст туристи із сільської місцевості
6. Сімейний туризм туризм самотніх туризм родин без дітей туризм родин з дітьми багатосімейний туризм
7. Національність етнічний туризм
8. Релігійні переконання релігійний туризм
9. Дохід родини соціальний туризм люкс-туризм недорогі тури ексклюзивні тури
3. Психологічні критерії
1. Мотив поїздки туризм рекреаційний туризм діловий туризм спортивний туризм пізнавальний туризм комунікаційний (по обміну інформацією)
2. Сезонність основний сезон міжсезоння по місяцях року
3. Організація поїздки Самостійно через туристичну фірму
4. Форма поїздки Групова Індивідуальна
5. Використовувані транспортні засоби Автотуризм авіатуризм велотуризм автобусний туризм морський круїзный туризм річковий круїзный туризм інші види транспортних засобів
6. Використовувані засоби розміщення Готелі мотелі кемпінги приватні будинку і квартири інші види розміщення
7. Тривалість поїздки тривалі (більш 21 дня) короткострокові (2-4 дня) середньої тривалості (7-14 днів)
8. Віддаленість туристичної мети різні критерії сегментування
9. Джерела фінансування соціальний туризм (поїздки малозабезпечених верств населення субсидіюються системою соціального страхування) інсентивні тури (заохочувальні поїздки для співробітників фірми, їхніх родин, які фінансуються фірмою) сімейний бюджет
10. Консультанти і посередники в ухваленні рішення і здійсненні туристичної поїздки Туроператори турагенти (туристичне бюро) знайомі засоби масової інформації

  

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...