Главная Обратная связь

Дисциплины:


Етика справедливостіСправедливість постає однією з найважливіших категорій етики. Неможливо дослівно сказати, чи визначити, що таке справедливість, адже вона існує у нашій свідомості. Для кожної людини слово «справедливість» — асоціюється з різними визначеннями,тому що всі ми живемо в різних сферах життя і для кожного вона характеризує індивідуальний погляд. Але давайте розглянемо справедливість з етичної точки зору.

Справедливість, на мою думку, це рівність між всіма, це певна цінність яка показує нам співвідношення людей в цілому. Я не можу сказати, що лише справедливість визначає ці моральні цінності, але вона є найбільш виразним засобом співставлення життя,зрівняння людей з усіма.

Ще з давніх — давен багато філософів,наукових дослідників та відомих осіб намагатися дослідити, що ж справедливість з численними спробами потрактувати це поняття постійно виникали проблеми. Д. Юм звернув увагу на те, що основа справедливості полягає в її конкретно-історичному характері, він розглянув її як штучну чесноту. Знання принципів справедливості та її суті може вплинути на моральні уявлення людини.

Справедливістю вважають порядок співжиття індивідів, який відповідає гуманістичним уявленням про природу та саму сутність людини,її невід`ємні права про гармонійне узгодження потреб, інтересів особистості, суспільства .На відміну від благ ( все те, що має позитивне значення для людини) та анти благ за допомогою яких оцінюють окремі явища, справедливість характеризує співвідношення двох чи більше явищ між людьми. Визначається відносини між людьми з приводу їх взаємних зв`язків та розподілу створених спільними зусиллями матеріальних і духовних благ. Вона існує як самостійна владна сила і діє відповідно до характеру вчинку. Розділяють відплатну та розподільну справедливість.

Бути справедливим означає бути таким як всі, дотримуватися правових та моральних норм, виконувати свої обов`язки та відповідати добром на добро, не зазіхати на добробут, чесноти,цінності інших людей, дотримуватись загальноприйнятого порядку. Бути справедливим означає поважати інших, завжди мати свою точку зору, але прислуховуватися до спільної думки. Чинити справедливо означає чинити не так, як тобі хочеться, а так щоб ці дії принесли користь як тобі так і для суспільства, можливо навіть всьому навколишньому середовищу. Несправедливі – це ті, які порушують права людей,чинять свавілля.

Відплатна – означає вимагання покарання індивіда за вчинений ним злочин, але чи справедливо позбавляти життя людину,чи це наша робота. Що ж я гадаю ні, це найменш примітивне, що ми можемо зробити. Покарання повинне бути застосоване, але не таким шляхом. Розподільна – значить кожному однаково, тобто не має значення чим людина займається,працює, вона повинна отримувати винагороду за свою працю, а винагорода в свою чергу повинна бути всім членам суспільства однакова. Також виділяють зрівняльну і пропорційно – розподільну. Зрівняльна згідно з нею всі члени племені одержували рівну частину добутого суспільними зусиллями на полюванні чи в інших сферах діяльності. З виникненням класів і держав з`являються писані закони, які претендують на статус справжньої справедливості. Зрівняльну справедливість замінила пропорційно – розподільча. В цей період зруйнувався феодальний уклад на його місце стала свобода приватної власності, правова незалежність та політична рівність людей.Справедливість – моральна чеснота, що відображає не лише наше життя, але і наші помисли, наш внутрішній світ. Все залежить від того наскільки ми вихованні та розуміємо проблеми інших. Чим багатіший наш внутрішній світ, тим більш ми задумуємось над тим, чи дійсно ми робимо вірні вчинки, чи по вірному шляху йдемо і як досягти вищої моральної цінності та залишитися на цій планці.

Справедливість – певне співвідношення благ, тих же цінностей між людьми, що дає уявлення про сутність самої людини і її невід `ємні права. Кожна людина має свої права та обов`язки, кожного дня вона намагається виконувати свої обов`язки, відчути що сьогодні вона зробила добру справу та з чистою совістю, без сумління повернутися додому та насолодитися спокоєм своєї душі.

Інколи ми відчуваємо, що робимо несправедливі вчинки, дії від цього почуваємося пригніченими, неспокійними, думки заставляють переоцінювати ситуацію і виникає запитання, а що якби я зробив все по іншому? Риторичне запитання. Ми не можемо передбачити ситуацій і тим більше наших дій в цих ситуаціях, кожна особа по своєму розглядає ситуації, але її вчинки залежать від того, наскільки вона справедлива із собою та з іншими.

На сьогоднішній день справедливість дуже широке розуміння, яким всі актуально користуються, але, нажаль, не кожен виконує принципи справедливості. Навіть якщо людина чинить добро, то її дії сприймаються як невірні, несправедливі. Всі люди хочуть жити краще, це є справедливо, абсолютно кожен хоче кращої долі, але на кожного з нас у долі свої наміри, з деякими людьми вона поводиться не добре, грає злий жарт долі, деяким багато не приносить , але в достаток вистачає і третім «щасливим» доля завжди посміхається. У кожного з цих випадків справедливість грає свою роль. Етика справедливості виходить із положення, що люди по своїй природі є суспільними істотами, які повинні жити в суспільстві й створювати соціальні структури для підтримки його функціонування. Основні цінності для її представників - людська рівність і справедливість як її вираження. Внаслідок цього моральним боргом, як він розуміється в етиці справедливості, є підпорядкування закону, що повинен бути однаковий для всіх, прийняття справедливих законів, відсутність дискримінації й привілеїв.

Складність, однак, полягає в тому, що існують уявлення про справедливість, що відрізняються одне від одного. Приведемо лише найпоширеніші підходи до даної проблеми.

I. Егалітаризм. Відповідно до теорії егалітаризму (від фр. рівність), між людьми немає ніяких розходжень, які могли б виправдати можливість нерівного до них відношення. Відповідно до цієї теорії, блага й тяготи повинні розподілятися між людьми за наступним принципом: "Кожна людина повинна одержувати рівну частку тягот і благ". Егалітаристи думають, що всі люди рівні в принципі, а тому кожна людина рівною мірою претендує на блага суспільного надбання. Отже, вважають вони, розподіл благ повинне провадитися рівномірно.

II. "Капіталістична" справедливість - розподіл благ повинен здійснюватися з урахуванням індивідуального внеску в спільну справу групи (фірми, суспільства, людства).

III. "Комуністична" справедливість - трудові обов'язки повинні розподілятися у відповідності зі здатностями, а блага - відповідно до потреб.

IV. Концепція Джона Ролза, викладена їм у 1971 р. у книзі "Теорія справедливості" одній із значніших книг політичної філософії 20 ст. У ній американський учений сформулював своє розуміння справедливості, засноване на наступних принципах:

1. Кожна людина має рівне право на найбільш широкі свободи, сумісні з аналогічними свободами інших людей;

2. Нерівність за соціально-економічними параметрами повинна бути такою, щоб:

а) забезпечити максимум прибутку для найменш привілейованих осіб;

б) установи й посадові особи, що є носіями влади, були б доступні рівною мірою для кожного.

Згідно Ролзу, принцип 1 повинен бути пріоритетним стосовно принципу 2б) у випадку, якщо ситуація така, те обидва принципи суперечать один одному. У рамках принципу 2 положення а) повинне розглядатися як пріоритетне стосовно положення б).

Принцип 1 одержав назву "принцип рівної свободи". Сутність його зводиться до вимоги необхідності захисту прав громадян від порушень з боку інших осіб і до вимоги рівності цих прав. Фундаментальні свободи включають свободу обирати, свободу совісті, слова й ін., а також свободу мати власність і свободу не бути об'єктом довільного арешту.

Якщо вважати, що принцип рівної свободи вірний, то, отже, втручання комерційних корпорацій в особисті справи співробітників, тиск менеджерів на хід виборів, спроби регулювати політичні процеси шляхом дачі хабарів або інші акти, спрямовані на порушення принципу рівності, варто розглядати як некоректні дії. Сам принцип передбачає заборону насильства, обману й вимагає поважного відношення до пунктів договорів. У такому випадку договірні відносини із клієнтами, працівниками (мова йде також про рекламу) повинні бути в моральному плані вільні від положень, що допускають можливість обману, а роботодавець має моральне зобов'язання надати найманій особі послуги, що зазначені в угоді.

У принципі 2 міститься положення про "розходження" (нерівності). Відповідно до цього положення, у розвиненому суспільстві повинні існувати елементи нерівності, однак повинні вживати дії, спрямовані на виправлення, поліпшення майнового положення найбільш нужденних (хворих, інвалідів); інтенсивність цих дій повинна бути така, щоб не погіршити ситуацію.

У частині б) принципу 2 проголошена ідея рівності можливостей. Мова йде про необхідність забезпечення рівної доступності посадових осіб і офіційних установ для всіх. Це означає необхідність не тільки приведення кваліфікаційних вимог, пропонованих до зайнятих, у відповідність із попитом на робочу силу (це забезпечить усунення дискримінації за ознаками расової приналежності й статі), але й забезпечення загальної доступності установ системи освіти й професійної перепідготовки. Всі перераховані умови є базова, визначальна можливість максимальної реалізації чинностей, здатностей і якостей людини й можливість одержання нею у підсумку максимальної винагороди.

Отже, можна зазначити, що моральні проблеми ділового життя настільки складні й різноманітні, що вирішити їх, виходячи з позицій тільки одного напрямку, досить складно. У різних ситуаціях і стосовно різних суб'єктів бізнесмен може опиратися на різні етичні принципи й цінності.

Подібна ситуація обумовлена, на думку вчених, не тільки складністю моральних проблем бізнесу, але й особливостями сучасної культури. На відміну від традиційної культури, коли в суспільстві панувала одна етична система (наприклад, етика чесноти в античності або етика утилітаризму в Новий час), у сучасному суспільстві рівноправно співіснують різні етичні системи, що припускає різну етичну оцінку тих самих явищ у сфері бізнесу.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...